Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Arbeidsformidling i ny fasong
Arbeidsformidling i ny fasong
I fokus

Arbeidsformidling i ny fasong

| Tekst: Berit Kvam, Foto: Thomas Haugersveen

Coaching, matching og økt kontroll byr på nye utfordringer. Arbeidsliv i Norden ser på nye måter å organisere arbeidsformidlingen på i de nordiske landene. I Norge har arbeidsformidlingen, trygdekontorene og kommunenes sosialkontor blitt samlet i den nye velferdsetaten NAV. Etter noen tøffe år begynner de ansatte nå få hodet over vann (bildet ovenfor).

Flere ledige, flere samtaler og mere aktivering og kontroll stiller store krav til medarbeiderne på Danmarks jobcentre skriver Marie Preisler i artikkelen ”Nye og flere oppgaver til jobcentrene i Danmark”. I Finland byr de høyt utdannete ledige på spesielle utfordringer. Høyutdanningsgruppene var tapere også før finanskrisen på grunn av endringene på arbeidsmarkedet. Det har ført til endringer for arbeidsformidlingen rapporterer vår korrespondent Carl-Gustav Lindén under tittelen ”Högutbildade utan jobb får specialservice” . I Sverige er "coachene" blitt en helt ny yrkesgruppe som både skal styrke kvaliteten, øke kapasiteten i den svenske Arbetsförmedlingen og skape et nytt arbeidsmarked, forteller Gunhild Wallin i  ”Privata coacher kompletterar arbetsförmedlingen”, mens Björn Lindahl er opptatt av at mange ansatte i NAV begynner å få hodet over vannet  selv om det ”Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV”.

h
This is themeComment