Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Jakten på høykompetent arbeidskraft
Jakten på høykompetent arbeidskraft
tema

Jakten på høykompetent arbeidskraft

| Tekst: Berit Kvam Foto: Mikael Nybacka

Hvordan være konkurransedyktig når alle vil lokke til seg den beste kompetansen? Arbeidsliv i Norden har gjort en rundreise for å høre både myndighetenes og migrantenes sak. Vi har inspisert workindenmark i Danmark og i India. Vi har snakket med den svenske arbeidsråden i Kina og dessuten møtt indiske IT-ingeniører i Helsingfors, som selger sine tjenester til Nokia. Et felles inntrykk er at godt arbeidsmiljø og gode sosiale systemer er lokkemiddel nummer en.

I årene fremover forventes et stigende behov for å trekke til seg og holde på utenlandske nøkkelmedarbeidere, sto det i en pressemelding fra det danske beskæftigelsesministeriet nylig. Behovet for kompetanse skyldes blant annet befolkningsutviklingen og den økende internasjonale konkurransen. Den danske regjeringen jobber derfor aktivt med å forbedre og forenkle vilkårene for å lokke kvalifisert arbeidskraft til Danmark. Men Danmark er ikke alene.
Alle de nordiske landene har lempet på reglene for å gjøre seg attraktive for kompetent arbeidskraft fra utlandet. Arbeidsliv i Norden presenterer rapporten nedenfor, se "Nordisk balansgång."

h
This is themeComment