Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Det avtalslösa arbetslivet i Ordlista för delningsekonomin
tema

Ordlista för delningsekonomin

| Text: Björn Lindahl

Det nya sättet att organisera hur tjänster säljs kan verka förvirrande och många av uttrycken har ännu inte fått någon allmänt accepterad översättningen på de nordiska språken. Här är en liten ordlista med några av de vanligaste uttrycken.

Airbnb

är ett av de företag som mest symboliserar delningsekonomin. Namnen kommer av att grundarna ville erbjuda en enkel övernattning – namnet kan uttydas som en luftmadrass och frukost - när hotellen var fulla vid stora konferenser. Sex år efter att det grundades 2008 har det 1,5 privata hus och lägenheter i 151 länder som ägarna är villiga att hyra ut. Airbnb är mellanhanden.

Crowdsourcer

kallas uppdragsgivaren när många personer hyrs in för digitala jobb som behöver utföras snabbt och billigt – som att skriva bildtexter i kataloger eller lösa olika uppgifter som oftast betalas per styck.

Crowdsourcing

är när finansieringen sker genom att många personer bidrar till att finansiera en bok, en film eller någon annan företeelse genom att bidra med pengar eller annan hjälp via Internet.

Crowdworking

är när en större mängd personer anmäler sig för att kunna utföra mindre tjänster och uppgifter via Internet,

Delningsekonomi

innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att äga dem själv. Taxitjänsten Uber och övernattningstjänsten Airbnb är kända företag inom delningsekonomin.

Digitalt omdöme

För att kunna kontrollera kvaliteten på de tjänster som ett företag som kopplar ihop kunder och tjänsteleverantörer på nätet används ofta en sorts poängbedömning som kunderna gör. Ibland poängsätts även kunderna. Poängen används sedan för att ge de som har bäst digitalt omdöme mest jobb. Det digitala omdömet kan inte överföras till en andra verksamheter, vilket försvagar uppdragstagarnas situation.

Gig

Ett uttryck från musikbranschen som används för att beskriva en arbetsuppgift som förmedlas digitalt.

Mikro-entreprenör

är ett uttryck som uppdragsgivarna inom delningsekonomin använder för att beskriva uppdragstagarna. Dessa befinner sig ofta i en gråzon mellan att vara egna företagare och anställda.

Plattformsbaserat arbete

Ett samlingsuttryck för olika tjänster som förmedlas via appar, eller andra sorts nätbaserade plattformar.

Taskrabbit

Ett företag som förmedlar enkla tjänster, som att klippa en gräsmatta, montera ihop en IKEA-möbel osv. Startade i Boston i USA, men har fått många efterföljare, som TaskRunner i Sverige. Ursprungligen auktionerades tjänsterna ut, men verksamheten tog fört ordentlig fart när det blev fasta priser.

Uber

Det mest omstridda företaget inom delningsekonomin. Vissa anser att det bara är en form för pirattaxi, andra hyllar företaget för att det ökat konkurrensen inom taxinäringen.

Se alla artiklarna i tema

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment