Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Digitalisering: Norden i spiss i Digitalisering skal sikre Danmarks velfærd
tema

Digitalisering skal sikre Danmarks velfærd

| Tekst: Marie Preisler

Kommuner, regioner og den danske stat skal bruge nye digitale muligheder uden at gå på kompromis med borgerens oplevelse af det offentlige som en åben medspiller. Mange offentlige arbejdspladser er i gang.

Borgerne skal i højere grad være medspillere i velfærden. Det er centralt i den nye danske fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for danske myndigheder i både stat, kommuner og regioner.

Den nye strategi forpligter både administrative enheder som ministerier, styrelser, kommuner og regioners centrale forvaltninger og de enkelte offentlige institutioner som for eksempel sociale tilbud, hospitaler, folkeskoler og universiteter.

Stort potentiale

 Strategien er udarbejdet af den danske digitaliseringsstyrelse på vegne af den danske regering, KL og Danske Regioner med det overordnede formål at Danmark skal være et stærkere og mere trygt digitalt samfund.

Visionen bag strategien er at offentlig digitalisering skal skabe værdi, vækst og effektivisering. Målet er at fastholde danskernes tillid til det digitale samfund. Den slår fast, at der er et uudnyttet potentiale: Digitalisering kan både give mere kvalitet i den offentlige service og en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor, der skaber værdi for borgere og virksomheder.

Den nye digitaliseringsstrategi gælder for perioden 2016-2020 og udpeger tre mål for udviklingen mod en mere digital offentlig sektor:

  • Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
  • Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
  • Tryghed og tillid skal i centrum

Borgerne som medspillere

Digitalisering kan, ifølge strategien, bidrage til gøre borgerne til mere aktive medspillere i velfærd på mange måder. For eksempel kan digitalisering styrke borgerens oplevelse af nærhed og indflydelse på egen livssituation, fordi borgeren hjemmefra eller i sit lokalområde har let adgang til service og informationer af høj kvalitet: ”Digitale services kan i stigende grad tilpasses den enkelte, så borgerens individuelle behov kommer i centrum”.

Strategien slår også fast, at velfærdsstaten ikke har noget valg – digitaliseringen er et vilkår:

”Det er ikke et spørgsmål, om udviklingen rammer os – men hvordan vi som samfund formår at tilpasse os og udnytte de nye teknologiske muligheder til at skabe velfærd og velstand samtidig med, at vi bevarer den tryghed og tillid til hinanden og til samfundet, som er unik for Danmark.”

Danmark har i de sidste 15 år arbejdet systematisk med offentlige digitaliseringsstrategier, der har pålagt offentlige virksomheder konkrete digitaliseringstiltag, herunder Digital Signatur, NemKonto, Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger inden for eksempelvis udstedelse af pas og ansøgning om helbredstillæg.

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment