Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Nordisk arbeidsliv i støpeskjeen i Danmark og flygtninge: Virksomhedspraktik og løntilskudsjob virker bedst
tema

Danmark og flygtninge: Virksomhedspraktik og løntilskudsjob virker bedst

| Tekst: Marie Preisler

Danmark har skærpet indsatsen for at få nytilkomne flygtninge hurtigt ud i virksomheder, hvor de tidligere først skulle lære dansk.

Flere nytilkomne flygtninge skal i job, og det skal ske hurtigt efter ankomsten til Danmark. Det er den danske regering og arbejdsmarkedets parter enige om og har derfor udvidet antallet af ordninger, der  yder finansiel støtte til private og offentlige virksomheder, som tager flygtninge ind på arbejdspladsen.

Virksomhedspraktik er en offentlig støtteordning, som både offentlige og private virksomheder ofte gør brug af til at give flygtninge en introduktion til arbejdspladsen. Og hvis praktikken forløber godt, vælger nogle virksomheder bagefter at gøre brug af ordningen løntilskud til at beholde flygtningen på arbejdspladsen i en længere periode.

Virksomhedspraktik og løntilskudsjob er de ordninger, der hidtil har virket bedst i forhold til at få nytilkomne flygtninge i gang på arbejdsmarkedet, viser forskning fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

KORA har i en nylig rapport undersøgt kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, og fastslår, at vejledning og opkvalificering ikke bringer hverken flygtninge eller indvandrere tættere på job – det gør til gengæld vikararbejde og løntilskud, virksomhedspraktik- især på private arbejdspladser.

Men rapporten viser også, at disse ordninger ikke er nok: meget få nytilkomne flygtninge er i job – tre ud af fire flygtninge har mindre end tre ugers arbejde i løbet af de første tre år i Danmark.

Men rapporten viser også, at disse ordninger ikke er nok: meget få nytilkomne flygtninge er i job. Tre ud af fire flygtninge har mindre end tre ugers arbejde i løbet af deres første tre år I Danmark

For at øge flygtninges integration på arbejdsmarkedet har endnu en ordning set dagens lys. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har introduceret en ny toårig integrationsgrunduddannelse (IGU) til nytilkomne flygtninge. Den er et supplement til de eksisterende indsatser for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet og trådte i kraft 1. juli 2016 – foreløbig som en forsøgsordning i tre år.

De første IGU-stillinger er oprettet, men det er for tidligt at sige, hvor populær den nye ordning bliver.

I Roskilde Kommune har integrationschef Maria Tvarnø endnu ikke oprettet stillinger efter den nye ordning, men hun forventer at det vil ske. 


arkivert under:
FAKTA

Ordninger for integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

  • De mest anvendte støtteordninger for virksomheder, der vil hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet er: Virksomheds- eller sprogpraktik
  • Ansættelse med løntilskud
  • Mentorordning
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU).
Om den nye integrationsgrunduddannelse IGU

For flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, som har haft folkeregisteradresse her i landet i under 5 år.

Toårig og består af en praktikdel og en skoledel på 20 uger, der skal give flygtningen bedre sprogfærdigheder og kvalifikationer og kompetencer, der er brug for på virksomheden.

Praktikdelen aflønnes efter overenskomsten på erhvervsgrunduddannelse (EGU-overenskomsten) eller tilsvarende.

Virksomheden får en bonus på 20.000 kr.

Efter IGU-uddannelsen kan flygtningen optages i en arbejdsløshedskasse på dimittendvilkår.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment