Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Nordisk arbeidsliv i støpeskjeen i Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job
Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job
tema

Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job

| Text Marie Preisler, foto Tomas Bertelsen

At få nytilkomne flygtninge hurtigt ud og i gang på en arbejdsplads bliver prioriteret højt i Roskilde Kommune. Den tidlige og beskæftigelsesrettede aktivering gavner alle parter, viser erfaringerne.

Abadi Tefade Tewlde er én af cirka godt 550 flygtninge og deres familiesammenførte ægtefæller, som de seneste tre år er kommet til Roskilde Kommune, der fører en aktiv politik for at flygtninge hurtigt skal ind på arbejdsmarkedet. Han ankom for to år siden fra Eritrea og har nu et ordinært job som vicevært.

- Jeg er rigtig glad for mit arbejde og har søde kollegaer. Vi har et godt samarbejde og hjælper hinanden, siger Abadi Tefade Tewlde.

Han og hans fem kollegaer er ansat i Roskilde kommunes integrationsafdeling, og det lille team løser en række praktiske opgaver i kommunens godt 30 indkvarteringssteder til flygtninge, hvor nytilkomne flygtninge huses indtil de får en permanent bolig.

- Vi klipper hække og slår græs, passer varmeforsyningen og står for transporten, når flygtninge flytter ind og ud af centrene, forklarer Abadi Tefade Tewlde.

Jobbet er 25 timer om ugen, men Abadi Tefade Tewlde er parat til at arbejde på fuld tid, når som helst han får muligheden, da han er gift og har tre børn på tre, fem og otte år at forsørge.

Foto: Thomas Berthelsen

En af Abadi Tefade Tewldes kollegaer er Mohamad Rydahl, som også har flygtningebaggrund. Han kom til Danmark fra Irak for 20 år siden, og dengang var integrationsindsatsen ikke nær så god som i dag, vurderer Mohamad Rydahl.

- Kommunen er i dag meget mere aktiv i forhold til at hjælpe flygtninge hurtigt ud på en arbejdsplads i virksomhedspraktik og løntilskudsjob, og det er et stort fremskridt. Da jeg kom til Danmark, fik jeg danskundervisning fire timer om dagen, og ellers skete der ingenting. Ingen hjalp mig med at få kontakt med arbejdsmarkedet, det måtte jeg helt selv stå for.

Mange i praktik og løntilskud

Abadi Tefade Tewldes modermål er tigrinya, og han taler også arabisk og engelsk og kan også både tale og forstå en del dansk efter at have fået danskundervisning i halvandet år. Det gør ham til en værdifuld medarbejder for kommunens integrationsafdeling, fastslår kommunens integrationschef, Maria Tvarnø.

Inden Abadi Tefade Tewlde blev fastansat, var han i virksomhedspraktik og opkvalificering i 6 måneder i Materielgården, og det fungerede så godt, at Maria Tvarnø besluttede at tilbyde ham fast arbejde.

Abadi Tefade Tewldes modermål er tigrinya, og han taler også arabisk og engelsk og kan også både tale og forstå en del dansk efter at have fået danskundervisning i halvandet år. Det gør ham til en værdifuld medarbejder for kommunens integrationsafdeling, fastslår kommunens integrationschef, Maria Tvarnø.

Inden Abadi Tefade Tewlde blev fastansat, var han i virksomhedspraktik og opkvalificering i 6 måneder i Materielgården, og det fungerede så godt, at Maria Tvarnø besluttede at tilbyde ham fast arbejde.

- Abadi Tefade Tewlde er en af flere flygtninge, som har fået fast arbejde i Roskilde Kommune efter først at have været ude i praktikforløb og måske løntilskudsjob. At komme tidligt ud på en arbejdsplads anser vi for meget vigtigt for flygtninge, fordi det betyder at de får et dansk netværk, de får lært mere dansk og de lærer forholdene på en dansk arbejdsplads at kende og får kendskab til de krav og forventninger der stilles hvis man vil have job.

De allerfleste flygtninge anser ordinære jobs, hvor der er en normal lønindtægt for at være deres bedste mulighed for selv at kunne forsørge deres familie og opbygge en ny tilværelse i Danmark, vurderer integrationschefen. Roskilde Kommune gør derfor en stor indsats for at skabe praktikpladser og løntilskudsjob til flygtninge på både kommunale og private arbejdspladser. En særlig integrationsafdeling varetager kommunens overordnede integrationsindsats, herunder modtagelse og integration af nytilkomne flygtninge, og der er stor opbakning til indsatsen fra både byrådet og virksomhederne.

Foto: Tomas Bertelsen

Bhane Mamu, flygtning fra Eritrea i Køkkenet på Plejehjemmet i Trekroner ved Roskilde, hvor han arbejder. Tv. Hanne Sode Jensen og Michael Plummer, som er udviklingshæmmet. Th. Necla Sentürk.

- Roskilde Kommune har løbende 70-80 flygtninge i virksomhedspraktik, og antallet stiger. Antallet af nye flygtninge, der er kommet videre i job med løntilskud og ordinære job er også stigende.

Præcis 40 flygtninge er i job med løntilskud, og yderligere næsten 40 nye flygtninge har fået et ordinært job. Den fremgang er vi rigtig glade for, siger Maria Tvarnø.

Herudover er cirka 20 nye flygtninge kommet i gang med en uddannelse.

Kommunen går nye veje

Roskilde Kommunes integrationsafdeling bruger stor energi på at identificere virksomheder, der har et rekrutteringsbehov, og hvor flygtninge kan gøre en forskel. Maria Tvarnø lægger stor vægt på, at kommunens indsats for flygtninge skal have et reelt jobperspektiv.

– Både praktikforløb og job med løntilskud er midlertidige, men vi er meget omhyggelige med kun at lave praktikforløb og løntilskudsjob, som kan bringe flygtninge tættere på målet: rigtigt job eller uddannelse.  

At få virksomheder til at indgå et forpligtende samarbejde om rekruttering og fastholdelse af flygtninge kræver opfindsomhed og vilje til at gå nye veje, vurderer integrationschefen.

- Vi skal være parate til at gøre en ekstra indsats i forhold til virksomhederne. Eksempelvis har vi fået et samarbejde med et stort konferencecenter i København, Bella Centeret, hvor cirka 20 flygtninge er i virksomhedspraktik. For at få det til at fungere og blive en succes har nogle af mine medarbejdere i en periode været udstationeret i Bella Centeret.

Det er hendes håb og forventning, at Bella Centeret bagefter tilbyder en del af flygtningene et job med løntilskud. Hun er meget spændt på, hvor mange af dem, som får det tilbud. Integrationschefen er også ved at udvikle et andet større projekt - en chaufføruddannelse for nye flygtninge i samarbejde med et vikarbureau inden for transportbranchen.

– Hvis det kommer i gang drejer det sig om 30 pladser, og her er stor sandsynlighed for, at det fører til job, for vi ved, at vognmænd har meget svært ved at skaffe den arbejdskraft, de behøver.

Foto: Thomas Bertelsen


Der er langt fra alle flygtninge, som oplever, at virksomhedspraktik og løntilskudsjob fører til fast job. Bhane Mamu er en af dem, det ikke er lykkedes for – ikke endnu i hvert fald. Han er ligesom Abadi Tefade Tewlde flygtet fra Eritrea og er snart færdig med et løntilskudsjob i virksomheden Madservice Roskilde, der laver mad til kommunens plejecentre. Både hans leder og kollegaerne er meget glade for ham, men der er ikke budget til at ansætte ham i en fast stilling, fortæller kostleder i Madservice Roskilde, Pia Fastholm:

– Vi er rigtig glade for Bhane Mamu. Han gør noget godt for hele personalegruppen. Han er virkelig sød, arbejdsom og hjælpsom, så det er meget ærgerligt, at skulle vinke farvel til ham, men vi har ikke nogen ledige stillinger, så vi kan ikke beholde ham, når hans løntilskudsjob stopper. Forhåbentlig har opholdet hos os gjort det lettere for ham at finde arbejde et andet sted, siger Pia Fastholm.

arkivert under:
Roskilde Kommune

gør en stor indsats for at skabe praktikpladser og løntilskudsjob til flygtninge, som Mohamad Rydahl fra Irak og Abadi Tefade Tewlde fra Eritrea, på billedet ovenfor Natsenet Teklu i midten, også fra Eritrea.

h
This is themeComment