Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Nordisk arbeidsliv i støpeskjeen i Tre hovedspor for det norske formannskapet i ministerrådet
Tre hovedspor for det norske formannskapet i ministerrådet
tema

Tre hovedspor for det norske formannskapet i ministerrådet

| Text: Berit Kvam

- Dette er spennende, kommenterte statssekretær Christl Kvam til Arbeidsliv i Norden da hun debuterte på Nordisk ministermøte som representant for det kommende norske formannskapet.

Nordisk samarbeid tar ny form og inntar nye arenaer. Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk ministerråd presenterte flere problemstillinger rundt tema. «Nytt Norden 2.0. – Nordens tid er nu»» er et eksempel på reformarbeidet som pågår. På generalsekretærens anbefaling vedtok samarbeidsministrene 15. september «en ambisiøs reformpakke som skal bidra til å øke Nordisk ministerråds relevans for de nordiske regjeringer, næringsliv og sivilsamfunn.»

Foto: Arbeids- og Sosialdepartementet- Alle arenaer har sin egen dynamikk. Jeg tenker noe av utfordringen for å følge opp generalsekretærens ambisjon om å gjøre dette til en interessant politisk arena for ministerne er kanskje å ha mer tid til å gå i dybden på færre problemstillinger, foreslår Christl Kvam.

Når Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd 2017 har det norske programmet tre hovedspor: Norden i omstilling – Norden i Europa – Norden i verden.

- På arbeidslivsområdet vil vi etterstrebe aktualitet og relevans, og gjøre dette til en aktuell politisk arena for diskusjon om viktige spørsmål.

De viktige spørsmålene Norge vil fokusere handler om å få flere unge i utdanning eller arbeid, om en utvikling mot et mer fragmentert arbeidsliv med nye tilknytningsformer og det handler om å integrere flyktninger i arbeidslivet.

- Arbeidslivets krav til kompetanse og omstilling går stadig raskere. Unge med psykiske helseproblemer kan ha vanskeligheter med å gjennomføre en utdanning. Det er viktig å utvikle ny kunnskap, dele og lære av hverandre, sier statssekretær Christl Kvam.

27. februar arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet et toppmøte om unge og psykisk helse. 28. februar inviterer Arbeids- og sosialdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til Nordisk konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse. Der er spørsmålet: Hvordan kan vi få flere unge med psykiske helseplager til å gjennomføre en utdanning og delta i et arbeidsliv med økte krav til omstilling og kompetanse? Hva er felles utfordringer i de nordiske landene? Hvordan kan vi lære av hverandre?

Endringer i tilknytningsformer i arbeidslivet utfordrer den nordiske arbeidslivsmodellen. I samarbeid med ILO har Norden fokus på Fremtidens arbeidsliv frem mot ILOs hundreårsjubileum i 2019. Som et innspill til jubileet inviterer det norske formannskapet til en konferanse om delingsøkonomien 22. og 23. mai. Spørsmålet er: Hvordan påvirker delingsøkonomien arbeidsmarkedet og hvilken strategi må vi ha for å møte denne utviklingen?

- For de nordiske landene er det viktig at flyktningene kommer seg raskt i arbeid. Norge følger opp diskusjonen om utfordringene og det arbeidet som er i gang, sier Christl Kvam og inviterer til en konferanse om flyktningers integrering i arbeidslivet i juni 2017. 

arkivert under:
Arbeidsministermøte i Oslo

Casper Wrede, Åland; Dagfinn Høybråten, NMRS; Poul Nielsson, utreder; Christl Kvam, Norge; Jari Lindström, Finland; Ylva Johansson, Sverige; Henrik Old, Færøyene; Lone Henriksen, Danmark; Vittus Qujaukisoq, Grønland; Deborah Greenfield, ILO; Kristín Árnadóttir, Island.

h
This is themeComment