Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Nordiska rådets session 2016 i Jari Lindström må svare for arbeid, likestilling og migrasjon i Nordisk Råd
Jari Lindström må svare for arbeid, likestilling og migrasjon i Nordisk Råd
Nyhet

Jari Lindström må svare for arbeid, likestilling og migrasjon i Nordisk Råd

| Text: Berit Kvam, Foto: Johannes Jansson/norden.org

- Forfriskende! Interessant! sier Finlands arbeids- og justisminister Jari Lindström. Under Finlands formannskap i Nordisk ministerråd er det han som svarer de nordiske parlamentarikerne i Nordisk Råd når arbeid er tema. Langtidsledighet, ungdomsledighet, immigrasjon og likestilling var blant spørsmålene ministeren måtte håndtere. Og hvordan kan vi sammen hevde oss bedre i EU?

Det fantes også en uro for om Finland fortsatt anerkjenner den nordisk modellen. Spørsmålet ble reist på bakgrunn av den finske regjeringens nedskjæringer i arbeidsløshetstrygden, i lønnstilskudd til bedriftene og i ytelser fra det offentlige, samtidig som det ble hevdet at arbeidsløsheten går opp.

- Vi må sikre den nordisk modellen, sier Jari Lindstrøm til Arbeidsliv i Norden.

- Spørsmålet er bare hvordan vi skal gjøre det.

- Det er ikke riktig at arbeidsløsheten generelt i Finland er på vei opp, korrigerer han. Arbeidsløsheten har gått noe ned, men vi har ikke penger til å opprettholde alle ytelsene fra det offentlige. Etter nedbemanningen i Nokia og i skogsindustrien trenger vi investeringer, vekst og arbeid på andre områder. Den svekkete veksten og svake inntekter er Finlands største utfordring nå.

Utfordret på likestilling

Likestilling er et av temaene der han også blir utfordret.

Likestilling er ikke mitt politikkområde svarer han parlamentarikerne. Han har heller ikke støtt på ulikelønn i skogsindustrien der han har arbeidet, men understreker han, likestilling er viktig.

- Lønnsgapet er et stort problem, anerkjenner Jari Lindström. I Finland tjener kvinner generelt 83 prosent av hva menn tjener. Det må vi gjøre noe med. Kanskje handler det om holdninger, sier han.

Det var ikke mangel på spørsmål fra parlamentarikerne, selv om mange seter sto tomme i morgentimen og seansen ble avsluttet femten minutter før tiden.  Nettopp da Jari Lindström bekjente at han begynte å føle seg hjemme i situasjonen.

Han har erfaring med spørretimen i Det finske parlamentet forsikrer han Arbeidsliv i Norden, men har aldri før måttet stå til ansvar for parlamentarikerne  i Nordisk Råd.

- Er det ikke på tide at vi i Norden kan gå til arbeidet uten bekymring for å bli syke eller skadet, men komme friske hjem igjen, lyder spørsmålet fra salen.

- I dag kan trygge arbeidsplasser være en konkurransefaktor, foreslås det fra en annen.

Jo, han er helt enig: Mens produktivitet tidligere var det viktigste, står nå helse, miljø og sikkerhet øverst på agendaen i arbeidslivet. Sykdom og skade koster samfunn og arbeidslivet for mye til å unnlate å gjøre noe med det.

Sosial dumping

Straks kommer også kampen mot sosial dumping som tema. Hva gjøres på nordisk plan med sosial dumping som er et omfattende problem på tvers av landegrenser.

Her må samarbeidsminister Anne Berner som er transportminister i Finland trå til.

- Vi har hatt en intensiv diskusjon om  kabotasje i Finland og med kolleger i Norden. Det vi kan gå ut fra er at regelverket for den som bestiller transporten skal styrkes , og vi skal se til at vi har felles spilleregler.  Dette er et spørsmål der Norden kan påvirke diskusjonen i EU, svarer Anne Berner.

Parlamentarikerne har flere utfordringer på lager:

Arbeidsmarked og sysselsetting er noe av det viktigste vi kan diskutere i Norden. Her kan vi  også ha innflytelse utover Norden. Hvis vi agerer samlet i EU så har vi en kraft, som Poul Nielsen peker på i sin rapport til ministerrådet om dette spørsmålet. Hvordan kan Norden samarbeide bedre i EU?  Jari Lindström har ikke noe orakelsvar.

-Det er et godt spørsmål, sier han. Vi må i fellesskap med ministrene fra de andre nordiske landene finne frem til de områdene der det lønner seg å arbeide sammen for å drive spørsmålet i EU, der vi hver for oss er for små.

Anerkjennelse av yrkeskompetanse

Misforholdet mellom tilgangen på arbeidskraft og mangel på rett kompetanse og hvordan man kan hanskes med dette var også blant spørsmålene til arbeidsministeren. Grensehindringer et annet. En av utfordringene som ble nevnt var mangelen på anerkjennelse av hverandres yrkeskompetanse. Norske elektrikere kan enkelt jobbe i Finland, men omvendt stilles det krav som gjør det vanskelig for finske elektrikere i Norge.

- Alle disse spørsmålene har vi diskutert og dette må kunne løses, svarte Jari Lindström. Vi burde kunne erkjenne hverandres yrkeskvalifikasjoner. Jeg er veldig åpen for å finne løsninger, sa han.

Med tanke på den felles nordisk modellen på arbeidsmarkedet som grunnlaget for den nordiske velferden ble spørsmålet reist om det ikke går å få til noen felles strukturer når det gjelder utdanning, tilgang til arbeidsløshetstrygd, integrasjon av flyktninger. Her ble Lindström oppfordret til å diskutere på neste arbeidsministermøte muligheten for å tilsette en arbeidskommisjon for å utrede slike spørsmål.

Hvordan skal vi så hevde oss sammen i EU?

- Dette er et det store problemet, sier han, hvordan vi skal gå videre i arbeidet med rapporten fra Poul Nielsen, understreker han overfor Arbeidsliv i Norden.

- Sammen må vi finne frem til de områdene som treffer, sier Jari Lindstöm.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment