Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2017 i Et løft for å heve kompetansen i När 80-talisterna ska ta över Vikingfärjorna behövs de äldres erfarenhet
När 80-talisterna ska ta över Vikingfärjorna behövs de äldres erfarenhet
tema

När 80-talisterna ska ta över Vikingfärjorna behövs de äldres erfarenhet

| Text: Helena Forsgård, foto: Viking Line bildbank

Viking Line står inför en omfattande förändring. Den största åldersgruppen ombord på passagerarfartygen över Östersjön är 50-59 år. När de går ut i pension försvinner en rejäl dos med kompetens. Företaget väljer att se det som en utmaning och inte ett problem.

- Vi känner ingen direkt oro över framtida rekrytering även om den yngre generation har andra krav och värderingar. Viking Line är en säker arbetsgivare och det finns goda möjligheter att avancera ombord, säger rederiets sjöpersonalchef Lena Marcus.

Viking Line, startat 1959 som ett åländskt familjeägt rederi, har i dag sju passagerarfartyg i trafik på olika rutter Finland-Åland-Sverige och även mellan Helsingfors och Tallinn. I fjol åkte 6,5 miljoner passagerare med något av Viking-fartygen. 
Rederiet har sitt huvudkontor i Mariehamn och är Ålands klart största arbetsgivare. I fjol uppgick antalet anställda till i medeltal drygt 2 700. De flesta eller knappt 2 100 personer jobbar till sjöss. De övriga på kontor på Åland, i Finland, Sverige och Tyskland. Merparten av de anställda bor i Finland.
Ett passagerarrederi behöver förstås navigations- och maskinfolk. Men de är i minoritet. De allra flesta ombord jobbar inom servicesektorn och möter direkt eller indirekt passagerarna. Totalt finns ett 40-tal yrken representerade.

80-talisterna tågar in

Staben som rekryterar sjöfolk sitter i Mariehamn. Lena Marcus är sjöpersonalchef och Leila Sundblom är HR-specialist och teamledare för rekryteringen.
Leila är en typisk Viking Line-anställd – en som jobbat länge inom rederiet, en majoritet har jobbat minst 16,5 år, och som avancerat i jobbet. Hon har också sett hur inställningen till jobbet har förändrats. När 30-, 40- och 50-talisterna prioriterade trygghet var 60-talisterna mer fokuserade på lönen. 
Sedan kom 80-talisterna och de märktes.
- De ville vara delaktiga, bli sedda och hörda. De ifrågasatte och ville påverka, säger Leila Sundblom.

Stor grupp mot pensionsålder

Tittar man på åldersfördelningen bland de ombordanställda ser man att den största gruppen finns i spannet 50 -59 år eller 691 personer. Om man dessutom lägger till de 230 anställda, som ligger mellan 60 och 69 år, inser man att många luckor ska fyllas när de här börjar gå i pension.
- Vi väljer att se det som en utmaning och inte ett problem och i stort har vi en jämn åldersfördelning ombord. Antalet mellan 30 och 39 år och de mellan 40 och 49 år ligger också över 600 personer vardera. Det går upp och ner i rekryteringen. När det är högkonjunktur är det svårare, när det är lågkonjunktur är det lättare. Intresset för att jobba till sjöss påverkas också av skriverierna i stort om branschen, säger Lena Marcus.

Foto: Viking Line

När det gäller enskilda yrken är kockar och servitörer svårast att få tag i.

Kan avancera

Ett sätt att locka nya arbetstagare är att peka på de personliga utvecklingsmöjligheterna. Man kan exempelvis börja som nisse – det innebär att man bär fram mat till bufféerna – och sedan gå vidare till servitör, hovmästare, restaurangchef och kanske rentav sluta som intendent.
Kompetensutvecklingen kan ske på olika sätt. Ofta handlar det om en kombination av internskolning och kurser vid olika utbildningsanstalter i land. 
- Vi är måna om att bevilja studieledighet om så önskas, säger Lena Marcus.
Flexibilitet är ett annat ledord för att både locka nya och behålla gamla anställda.
- De anställda kan jobbrotera, givetvis inom vissa ramar, för att få mer variation i jobbet. De kan byta arbetsuppgifter ombord eller byta fartyg för att komma in i en ny arbetsgemenskap. Det har visat sig vara stimulerande för många, säger Leila Sundblom.
Det händer också att ombordanställda, som vill gå iland, erbjuds jobb på något av kontoren. Här behövs olika kompetenser inom bland annat bokning, it, ekonomi, teknik och inköp av varor som säljs i taxfreebutikerna ombord.

Måna om familjelivet

Lena Marcus och Leila Sundblom poängterar att det finns speciella sidor med sjöjobbet som kräver både förståelse och anpassning av en eventuell familj. Man kan exempelvis inte räkna med att alltid vara hemma på födelsedagar och julaftnar. 

Foto: Viking Line

De Viking-anställda har bra avtal och jobbar lika länge som de är lediga, i regel vecka-vecka. Men det betyder ändå att de är helt frånvarande hemifrån när de jobbar. 
- Förr var man nöjd trots att familjelivet kanske blev lidande. I dag har de yngre en annan syn. De är angelägna om att vara hemma med sina små barn. En del slutar ombord efter att de fått barn, andra vill jobba deltid och då försöker vi pussla och erbjuda olika alternativ. Men det är ingen idé att erbjuda kortare arbetsdagar eftersom man ändå är ombord på fartyget. Det blir färre arbetspass i stället.
De yngre är också mer rörliga. De stannar inte på ett och samma jobb till pensioneringen som många 40-talister. 
- Men det viktigt att ha en så bred åldersblandning ombord som möjligt. Ett försök gjordes en gång att rekrytera en ung besättning till ett fartyg på en mer partybetonad linje och medelåldern låg på 23,5 år. Det gick inte bra. De äldres erfarenhet och kompetens behövs också, konstaterar Leila Sundblom och tillägger:
- Alla nya som rekryteras är ingalunda yngre. Vi har en hel del nyanställda som är över 40 år och även över 50 år.

Bra löner

Viking Line följer gällande kollektivavtal i sjöfartsbranschen. Det betyder i klartext att lönenivån för serviceyrken generellt är högre än för motsvarande yrken i land. 
En medarbetarundersökning, som gjordes 2015, visade att tre fjärdedelar gärna rekommenderar Viking Line som arbetsgivare.
- Vi har ett gott rykte men visst finns det utmaningar inför framtiden. Sjöfart är en dynamisk och mångfacetterad bransch. Det händer något hela tiden, men jag tror helt klart på att vi ska lyckas rekrytera nya engagerade Viking-anställda i framtiden, säger Lena Marcus.

arkivert under:
Viking Line

är Ålands största arbetsgivare. Det har sju färjor som går i trafik över Östersjön.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment