Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2018 i Tema: Nye grep i kampen for likestilling i Norden i Enormt intresse för isländsk likalönsstandard
Enormt intresse för isländsk likalönsstandard
tema

Enormt intresse för isländsk likalönsstandard

| Text och foto: Guðrún Helga Sigurðardóttir

Island är det första landet i världen som enligt lag kräver att alla företag med minst 25 medarbetare inför en likalönsstandard. Kvinnor och män på samma arbetsplats ska enligt lagen ha lika lön för samma arbete. Lagen har fått enorm uppmärksamhet utomlands.

Den nya lagen om likalönsstandarden trädde i kraft på Island den 1 januari 2018. Intresset har varit så enormt att social- och välfärdsministeriet på Island har öppnat en webbsajt på engelska för att besvara frågor om lagen, informera om likalönsstandarden och hur införandet av den fungerar.

Jämnställdhetscentret på Island har också planer på att öppna en sajt inom kort. På den isländska standardcentralen Staðlaráðs sajt kan man köpa likalönsstandarden på engelska.

VD för Jämnställdhetscentret på Island, Katrín Björg Ríkarðsdóttir, förklarar att myndigheter och medier i utomlands har kontaktat isländska myndigheter med frågor om lagen och den isländska statens planer angående likalönsstandarden som ska vara slutförd år 2021. Frågorna har handlat om vad likalönsstandarden egentligen går ut på, vilka företag som ska införa standarden, om standarden betyder att alla vet vad enskilda arbetstagare får i lön osv.

De största företagen först ut

Tidsramen ser ut så här:

  • Under slutet av 2018 ska alla företag med en personal på 250 personer eller fler ha infört likalönsstandarden.
  • Under 2019 ska företag med en personal på 150-249 personer införa standarden.
  • 2010 ska alla företag med 90-149 medarbetare ha infört standarden.
  • Företag med en personal på 25-89 ska sedan ha infört standarden senast under slutet av 2021.

Företagen måste gå igenom en utvärdering med tre års mellanrum.

Foto: AlltingetLikalönsstandarden har varit alltingsmannen Þorsteinn Víglundssons stora mål, både under hans tid som ledare för den isländska arbetstagarorganisationen SA och som Islands socialminister 2017. Þorsteinn påpekar att experimentet med likalönsstandarden slutfördes 2016. Ursprungligen var standarden tänkt som frivillig men sedan bestämde man sig för att ett införande av den skulle bli obligatoriskt enligt lagen.

- Erfarenheten visar att för att uppnå bra resultat måste en sådan standard vara stadgad i lagen, säger Þorsteinn Víglundsson.

Största delen av den isländska arbetsmarknaden utgörs av företag med en personal på 25-100 personer. Þorsteinn tror att resultatet inte skulle ha varit det samma bland de små företagen, om införandet av likalönsstandarden skulle ha varit frivillig för dem.

- Jag förstår arbetsmarknadens kritik av att införandet av likalönsstandarden kan kännas besvärande. Men det är också dyrt för staten att kvinnor får sämre betalt än männen, säger han.

En konsekvens är att kvinnor får lägre pensioner om de alltid får sämre betalt än män på grund av löneskillnaden mellan könen.

- Samhället förkastar fullständigt löneskillnader mellan könen. Därför måste vi ta till de verktyg som vi har för att utrota löneskillnaden mellan könen. Därför har likalönsstandarden blivit obligatorisk, säger Þorsteinn Víglundsson.

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment