Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2022 i Tema: Ett socialt hållbart Norden i Tåget till Ryssland slutade gå: Villmanstrand haltar vidare
Tåget till Ryssland slutade gå: Villmanstrand haltar vidare
tema

Tåget till Ryssland slutade gå: Villmanstrand haltar vidare

| Text: Bengt Östling, foto: Cata Portin

Det gränsfria Norden visade sig vara en illusion under pandemin. Det drabbade Öresundsregionen, den svensk-norska gränshandeln och invånarna i Haparanda och Torneå. Men Finland har också en östgräns där trafiken ströps av smittohänsyn. Nu har kriget i Ukraina gjort situationen ännu värre för Villmanstrand, som har de tätatste kontakterna med Ryssland.

Den vilda mannen med klubban har gett namn och symbol åt Villmanstrand. Han sägs numera symbolisera behovet av starka män vid gränsen. Men det kan också handla om en krigisk bonde under klubbekriget. Eller rentav en nordisk viking som har hittat in i insjösystemet i det gemensamma riket Sverige-Finland. På finska heter staden Lappeenranta - helt utan kopplingar till vilda män.

Det här har också varit Sveriges gräns mot öster. Men efter “Hattarnas krig” 1741 förlorade Sverige den här delen av Finland till Ryssland. Historiens olika perioder kan ha betydelse i dessa dagar.

Foto: Cata Portin

 Stadsdirektören Kimmo Jarva framför Villmanstrands kommunvapen.

Men vi har inte kommit till Villmanstrand stadshus för att diskutera historia, utan uttryckligen nutid. Hur påverkar närheten till Ryssland i dessa dagar livet på den finländska sidan?

Stadsdirektören/borgmästaren Kimmo Jarva presenterar vant sin internationella stad Villmanstrand. Den senaste månaden har han tagit emot ett tjugotal internationella journalister.

1,8 miljoner ryska besök per år


3 330 fast bosatta ryssar - och ännu fler varje dag som turister.

Jarva berättar om stadens 73.000 invånare och många utländska medborgare. De har kommit för att det finns näringsliv, universitet och nära till den ryska gränsen.

Under normala år, före coronapandemin, hade man årligen 1,8 miljoner besökare från Ryssland. Det gör 4 000 ryssar besökare per dag i medeltal. Nu kommer det kanske 600 besökare från Ryssland på en dag. Men sanktionerna mot Ryssland har ytterligare minskat antalet yrkestrafikanter.

Turisterna har kommit för att se på de natursköna insjöarna, kanske i någon mån själva gränsen och gränsövergångarna som kan framstå som exotiska. Reglerna är stränga och varningsskyltarna lyser gula längs gränsen, även om den ibland kommer mycket nära landsvägen.

Närhet till gränsen ger specialkompetens 

Kanske Rysslandsgränsen kunde göras till en turistprodukt, funderar Päivi Pietiläinen som ansvarar för Villmanstrands internationella relationer. Turismen har varit märkbar, Villmanstrand är den stad i Finland som efter Helsingfors har flest utländska besökare.

Foto: Cata Portin

Päivi Pietiläinen ansvarar för Villmanstrands internationella relationer.

-Vår närhet till gränsen har varit en global styrka och specialkompetens. Men just nu marknadsför vi kanske inte närheten till gränsen mot Ryssland på samma sätt som förr, konstaterar stadsdirektören Kimmo Jarva. I dagens läge kan gränsen nog skrämma
iväg en del turister också.

Gränsen har gett livskraft och tyngd i näringspolitiken, formulerar sig stadsdirektör Jarva. En stängd gräns innebär ett markant bortfall av turister och intäkter för företagen på orten.

Gränsen är vår vardag, förklarar stadsdirektören. Överallt i butiker och gator gör man ryska talas - och det är lätt att få service också på ryska.

Utanför det stora köpcentret lär det höra till att räkna hur många ryska bussar som står utanför - är det 7 eller 17 bussar fullastade med turister som shoppar i det stora köpcentret?

Foto: Cata Portin

Det sista Allegrotåget mellan St Petersburg och Helsingfors gick den 31 mars. Anastasia (från St Petersburg) och Tom (Helsingforsare) omfamnar varandra vid perrongen, Anastasia ska tillbringa ett par veckor i Helsingfors och åker sedan tillbaka till St Petersburg med buss .

Tågtrafiken som går via Vainikkala gränsstation har avstannat. För tillfället är passagerartrafiken med det ryska tåget Allegro mellan Sankt Petersburg och Helsingfors nedlagd.

Trafiken tilläts fortsätta så länge den gav möjlighet för finländare att återvända hem från Ryssland. Det behovet upphörde, men tåget körde med ett stort antal ryska passagerare som åkte direkt till flygfältet i Vanda för att fortsätta utrikes.
I normala tider har även många av Villmanstrands innvånare långvariga russiske visa. Det har hört till många pensionärers hobby att åka över gränsen för att köpa billig bensin på den ryska sidan, påpekar Päivi Pietiläinen.
Många åker också på veckoslutstur till närmaste storstad, Viborg, eller ända till Sankt Petersburg.

Det hör också till tjänstemännens vardag att ha visum och åka över för olika möten. Villmanstrand har också haft ett informationskontor i Sankt Petersburg, som nu är stängt.

Ukrainare på flykt


- Kriget i Ukraina är vi alla chockerade över. Hjälpverksamheten har satt igång också här i Villmanstrand, berättar stadsdirektör Kimmo Jarva. Det har kommit många ukrainare på flykt. Flera familjer har erbjudits boende i privata hem. Några av barnen från Ukraina har
redan börjat i de lokala skolorna.

Foto: Cata Portin

Ludmila, berättar att tågbiljetterna gick snabbt åt på några minuter då beskedet om att stoppa tågtrafiken kom. Hon bor inte längre i Ryssland, utan varit på besök och ska åka hem till Storbritannien. 

Tågtrafiken ansågs inte ändamålsenlig eftersom det ryska tågbolaget berörs av EU:s sanktioner. Därför har trafiken nu avslutats tills vidare. VR Group håller också på att trappa ner den ryska godstrafiken.

Inte bara tåget – men kanaltrafiken också stoppad

Villmanstrand har inte bara kontakter med Ryssland på land. Det finska insjösystemet har i ett stort prestigeprojekt kopplats ihop med de ryska insjöarna och Viborg så att det går att segla till Finska Viken och Östersjön.

Saima kanals seglingssäsong inleddes i början av april, men isen låg tjock ännu i slutet av månaden. Några isbrytare har inte vågat sig in i kanalen, men det finns sedan förr några båtar som kan bryta is.

Foto: Cata Portin

Sjöfarten har varit viktig i Villmanstrand. Nu är det mest restaurangbåtar som väntar på vären. Förbindelsen till Östersjön via Saima kanal och Ryssland anses riskfylld och är stängd.

Rederierna har meddelat att det nu upplevs som alltför riskfyllt att använda kanalen. Den går genom ryska områden, även om själva kanalområdet är uthyrt till Finland. Försäkringsavgifterna för frakttrafiken har ökat och därför blir det ingen trafik. Den visumfria passagerartrafiken längs kanalen ser också ut att få svårigheter i sommar.

Drabbar gränshandeln hårt

Före coronapandemin räknade man med att ryska besökare handlade varor och konsumerade tjänster för en miljon euro om dagen i södra Karelen.
Bortom gränsen, på 200 kilometers avstånd, ligger Sankt Petersburg med över fem miljoner invånare, lika många som i hela Finland.

Corona-pandemin gjorde att handeln försvann nästan helt, och den hann inte återhämta sig före följande smäll.

Foto: Cata Portin

Våren är sen på insjön Saimen, men vid det här laget har isbrytarna öppnat en ränna. I Saima kanal verkar det inte bli någon trafik, så länge de internationella handelssanktionerna pågår.

Ungefär 800 personer anses ha haft jobb tack vare de ryska besökarna i Villmanstrands affärer. Nu syns de uteblivna besöken i arbetslöshetsstatistiken. Å andra sidan finns det också brist på arbetskraft i regionen, speciellt inom hotell- och restaurangbranschen.

Utrikeshandeln inte så stor

Den finsk-ryska handeln har långa traditioner, men på senare år har en del företagare dragit sig ur eftersom det är alltför svårt. Och just nu ligger det mesta nere.

Handeln med Ryssland har länge minskat i värde både i södra Karelen och på total finländsk nivå. Nedgången har varit stor sedan år 2014.

- Bara 5 procent av Finlands utrikesexport går till Ryssland, i gränstrakterna går lite mer av exporten till grannlandet i öst. Exporten till Ukraina har faktiskt varit större än till Ryssland, påpekar Mika Peltonen. Tyskland är etta och Sverige tvåa i den lokala exportstatistiken.

“Det gröna guldet”


I den här regionen är grönt den dominerande färgen. På kartan och i landskapet. Det mesta handlar om bioekonomi. Skog och virke alltså, och cellulosa, kartong, papper.

Också på den ryska sidan finns stora skogar som har vidareförädlats i Finland.

Päivi Pietiläinen hoppas mycket på ett stort Östersjöforum som ska hållas i Villmanstrand i september med 600 deltagare.
Självförsörjningen inom energisektorn kan bli ett mycket intressant tema, påpekar stadsdirektör Kimmo Jarva. Dessvärre verkar konferensen bli utan ryskt deltagande.

arkivert under:
Kimmo Jarva

Foto: Cata Portin

är stadsdirektör i Villmanstrand. Här kikar han ut genom en modern skulptur på torget, som möjligen skulle kunna symbolisera den förvirrande tid staden nu befinner sig i. Men Jarva har ett klart budskap: 

- Ur stadens synpunkt är det viktigt med kommunikation som förhindrar oenighet och gräl mellan olika nationaliteter. Enstaka fall har rapporterats, men inga stora problem.

Någon diskriminering eller rasism ska inte heller förekomma.

- Det är viktigt att minnas att även om man är rysktalande - eller talar man ukrainska - så är man oskyldig till läget nu Ukraina, säger Kimmo Jarva.

Ökat intresse för Sverige

Sverige intresserar många företag i regionen, men det har inte varit någon svensk trängsel ännu, skämtar Mika Peltonen. Han kombinerar sedan ett år uppdragen som VD för den regionala handelskammaren i Södra Karelen och Sveriges honorärkonsul i de två
sydostliga landskapen längs gränsen mot Ryssland.

Han säger sig försöka gynna lokala och svenska företags samarbete och samhandel. Dessutom åker han runt i skolor för att berätta om sitt jobb, och nyttan av att kunna svenska.

Men har intresset för Sverige ökat i takt med att handeln österut har avtagit, och nu stoppas av sanktioner? Så enkelt är det inte. Intresset för Norden har alltid funnits i södra Karelen och Finland i allmänhet, oberoende av Ryssland, enligt Mika Peltonen.

Ryssland känns annorlunda, med olika spelregler, affärskultur och efterfrågan på produkter.

Den svenska och finska marknaden är däremot så likartad att Sverige känns nästan som hemmamarknad. Den ryska marknaden upplevs som mer utmanande, svårare att förutspå och mer byråkratisk. Efterfrågan på  varor och produkter är också olika, nämner generalkonsuln Mika Peltonen.

Politiska och informella kontakter på is

Sedan kriget i Ukraina har Villmanstrand avbrutit allt samarbete med Ryssland. Villmanstrands fasta representationskontor i Sankt Petersburg är stängt.

Grannstadssamarbetet med Viborg finns inte heller nu. Därmed har också penningkranarna stängts för bidrag för nödvändig renovering av hus och miljöer i den gamla finska staden.

I stället har hjälpverksamheten riktats mot Ukraina. 

En lokalavdelning av den finska föreningen Pohjola-Norden finns också i Villmanstrand, men verksamheten har tydligen inte klarat av coronautmaningarna. På samma sätt verkar det ha gått för Samfundet Finland-Ryssland. Den organisationens hela existens och statliga ekonomiska stöd har på senaste tid starkt ifrågasatt.

Till de internationella institutionerna i Villmanstrand hör också ett ryskt konsulat och en svensk honorärkonsul på orten.

h
This is themeComment