Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2002 i Individanpassad pensionering
Nyhet

Individanpassad pensionering

| Text: Gunhild Wallin

Riv hindren för äldre i arbetslivet. Det är grundtanken i en svensk rapport som den så kallade Seniorgruppen i slutet av april överlämnade till Mona Sahlin. Utgångspunkten är att den äldre arbetskraften behövs i arbetslivet och att man därför måste undanröja regler i lagar och avtal som motverkar ett längre arbetsliv.

Hindren för att arbeta upp i högre åldrar handlar dels om den mentala inställningen hos människor där det finns en tendens till att vilja pensionera sig så tidigt som möjligt, dels om arbetsgivarnas syn på äldre som en belastning.

I dag analyserar inte arbetsgivarna den transformation av kunnande som sker mellan äldre och yngre arbetstagare. Det finns både ekonomiska och andra skäl för att se till att denna inställning ändras, säger ambassadör Bengt K.Å. Johansson som lett Seniorgruppens arbete. 

Sju av tio vill inte anställa en person över 50

I dag är det svårt för många äldre att röra sig eller komma in på arbetsmarknaden. Sju av tio arbetsgivare överväger överhuvudtaget inte att anställa en person över 50 år idag, visar en rapport från Pensionsforum. Därför föreslår Seniorgruppen en rad åtgärder för att äldre ska bli mer attraktiva som arbetskraft.

Till exempel vill man sänka löneskatten för anställda som är äldre än 65 år, man vill ge arbetsgivare rätt att visstidsanställda äldre och man vill också ge dem över 61 år generell rätt att gå ned i arbetstid. I rapporten föreslås också en ändring av studiemedelssystemet för att öka de äldres möjligheter till studier. 

Många slutar tidigare

I dag finns också ekonomiska möjligheter för många att gå tidigare i pension än den lagstadgade, bland annat genom avtal och privata försäkringar. Pension har också varit ett instrument i många omställningar i näringslivet. Detta bör ändras på, hävdar Seniorgruppen.

- Systemet hänger ihop med en inställning som växte fram när vi hade råd. Med dagens alla omställningar har vi inte längre det, säger Bengt K.Å. Johansson.

Många av rapportens förslag handlar om att skapa ekonomiska incitament som ökar motivationen både för arbetsgivarna att anställa och behålla äldre arbetskraft, men också för arbetstagarna att arbeta längre. Det ska alltid löna sig att arbeta länge, enligt rapportens förslag, och Bengt K.Å Johansson bekräftar att en konsekvens av det är att det kommer att bli försämrad ekonomi för tidiga pensionsavgångar. 

Viktigt att individualisera

Rapporten betonar också att det är viktigt att individualisera tidpunkten för pension. Människor åldras olika snabbt och varje arbetssituation är unik.

Arbetet måste också i högre grad än idag anpassas till individens förutsättningar. Likaså bör det arbetas fram system för omställningar när företag flyttas eller läggs ner. Nuvarande praxis med avgångspensioneringar är inte önskvärt i en tid då samhället inte har råd att avvara de äldres arbetskraft.

Seniorgruppen har inte studerat den utslagningen från arbetslivet som idag sker i kölvattnet av de många sjukskrivningarna, det har skett i den stora utredningen om ohälsa som gjordes av Jan Rydh. Däremot betonar man att det är viktigt att undvika en utslagning från arbetsmarknaden genom förtidspensioneringar. Istället bör man, i högre grad än idag, fokusera på den arbetsförmåga som finns kvar. 

Möjlighet att byta jobb

- De som är i riskzonen för sjukskrivning eller utbrändhet bör få en chans att byta jobb eller utvecklas, så att man inte stannar kvar och blir utbränd, säger Bengt K.Å Johansson.

Rapporten, som rymmer en rad konkreta förslag inom lag- och avtalsområdet, kommer att lämnas över till de trepartssamtal som redan pågår mellan regeringen och arbetsmarknadens parter kring bland annat den växande ohälsan. Där finns redan de äldres arbetssituation som en punkt på agendan.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment