Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2017 i EU-domstolen avgör lönetvist i finska SOS-barnbyar
Nyhet

EU-domstolen avgör lönetvist i finska SOS-barnbyar

| Text: Björn Lindahl

Hur mycket kan en frivillig organisation kräva att deras anställda ska ställa upp? 24 timmar om dygnet? I en ny dom slår EU-domstolen fast att det inte finns några skäl till att barnbyföräldrarnas arbete ska undantas från EU:s arbetstidsdirektiv.

Domen beskrivs i en artikel i det senaste numret av EU & Arbetsrätt.

Fyra finska kvinnor som arbetat för SOS-barnbyar i Finland hade stämt sin arbetsgivare. De ansåg att de hade rätt till ersättning för övertidsarbete och arbete som utförts under kvällar, nätter, lördagar och söndagar under åren 2006–2009.

Arbetet som vikarierande barnbyförälder innebar att de fyra kvinnorna bodde tillsammans med barnen dygnet runt under hemlika förhållanden, och tog hand om dem och deras behov på ungefär samma sätt som föräldrar i allmänhet gör.

Arbetsgivaren hävdade att detta arbete hade en karaktär som gjorde att det föll utanför arbetstidslagstiftningen, eftersom arbetstidslagen inte är tillämplig på ”arbete som arbetstagaren utför i sitt hem eller annars under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att övervaka hur den tid som används till arbetet disponeras”.

Både tingsrätt och hovrätt gick på arbetsgivarens linje. Kvinnorna överklagade till Högsta domstolen. Den vände sig till EU-domstolen för att få veta hur arbetstidsdirektivet ska tolkas. Enligt EU-domstolen är förutsättningen för att direktivet inte ska gälla att undantaget är fastställt i författning eller kollektivavtal, och att barnbyföräldrarna ges motsvarande kompensationsledighet eller – om detta är omöjligt – erbjuds lämpligt skydd.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment