Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2017 i Arbeidsliv i Norden – også på Facebook
Nyhet

Arbeidsliv i Norden – også på Facebook

| Tekst: Berit Kvam

Nå kan du få direkte tilgang til nyheter på Facebook om arbeidslivet i Norden som du ellers ikke ser samlet i en strøm. Her finnes diskusjoner om arbeidsliv og politikk, om strømninger som preger utviklingen og nasjonale og internasjonale krefter som påvirker arbeidslivet.

Sosiale medier blir stadig viktigere i nyhetsstrømmen. Hele bredden av tradisjonelle redigerte medier er representert. Arbeidsliv i Norden er også underlagt kvaliteten ved redaktøransvaret, er medlem av Fagpressen, har korrespondenter i alle de nordiske landene og de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. Det er ikke mange steder du kan lese en artikkel om forholdene på Færøyene i et nordisk perspektiv eller diskusjonen om tilknytningen til EU. Det kan du nå på Facebook, i strømmen fra Arbeidsliv i Norden. Adressen er https://www.facebook.com/arbeidslivinorden/

På Facebook kan du følge politikere og politiske partier som legger ut stoff på eget ansvar, også politikere du er nysgjerrig på i andre nordiske land. Her finnes nyheter og informasjon fra hele organisasjonslivet, nasjonalt og internasjonalt og fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. De er der alle sammen. Nå er også Arbeidsliv i Norden like lett tilgjengelig med aktuelle saker fra arbeidslivsfeltet i Norden på skandinaviske språk og engelsk på Facebook med adressen https://www.facebook.com/nordiclabourjournal.

Vi legger ut saker ofte før abonnentene får våre gratis nyhetsbrev i mailboksen. Du kan også bli abonnent. Du kan til og med velge om du vil lese Arbeidsliv i Norden på et skandinavisk språk, eller om du foretrekker å bli en venn på engelsk av Nordic Labour Journal.

Bli en venn og send det glade budskapet videre til alle som vil lese om  saker som angår arbeidslivet i Norden og Nordisk politikk på området, om internasjonale organisasjoner som har betydningen for utviklingen i arbeidslivet i Norden, som EU-OSHA – Den europeiske arbeidsmiljøorganisasjonen, OECD og ILO. Nordic Labour Journal leses i 117 land.
Se om du finner noe som er interessant for deg. 

Følg oss også på twitter: Berit Kvam @KvamBerit eller Björn Lindahl @arbeidslivinord

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment