Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i Varða - nytt institut för forskning om det isländska arbetslivet
Nyhet

Varða - nytt institut för forskning om det isländska arbetslivet

| Text: Guðrún Helga Sigurðardóttir

Landsorganisationen ASÍ och tjänstemannaförbundet BSRB har kommit överens om att grunda ett nytt institut för arbetsmarknadsforskning på Island. Institutet Varða ska uppmuntra till självständiga forskningsprojekt. Resultaten kan få stort inflytande på arbetstagarnas löne- och anställningsvillkor.

- Grundandet av arbetslivsinstitutet har planerats under en längre tid. Det fanns ett enormt intresse för att grunda ett sådant institut, säger vd:n för det nygrundade institutet, Kristín Heba Gísladóttir.

Kristín Heba Gisladottir

Kristín Heba Gísladóttir, vd i det nya forskningsinstitutet Varða.

Idén uppstod när den isländska arbetarrörelsen följde med arbetsmarknadsforskningen bland systerförbunden i det övriga Norden och såg hur forskningsresultaten användes i den offentliga debatten om sociala och ekonomiska frågor.

Det är viktigt att grunda ett sådant institut anser Kristín Heba, som påpekar att den som har makten i samhället bestämmer vilken kunskap som ska ses som legitim och viktig. Genom ett eget forskningsinstitut kan arbetarrörelsen påverka hur den kunskapen ser ut.

- För oss blir ett sådant institut en möjlighet att få en bredare översyn och samla ihop alla forskningsresultat, menar hon.

Bekantar sig med gräsrötterna

Kristín Heba är alltså Varðas vd. Hennes första uppgift blir att bekanta sig med arbetarrörelsen och gräsrötterna som hon ska arbeta för. Uppgift nummer två blir att besöka liknande institut i Norge och Sverige för att få idéer om hur arbetslivsinstitutet ska struktureras på Island.

Enligt samarbetsöverenskommelsen mellan ASÍ och BSRB ska arbetslivsinstitutet Varða öka kunskapen om arbetstagarnas levnadsförhållanden. Varða ska vara ett självständigt forskningsinstitut som jobbar på sina egna förutsättningar 

Problemet att prioritera

Prioriteringen nu i början är att skapa forskningsprojekt i samarbete med olika samarbetspartners. Arbetet blir projektbaserat och beror på vilka samarbetspartners som finns.

BSRB-ledaren Sonja Ýr Þorbergsdóttir berättar att målet är att utöka kunskapen om löntagarnas löneförhållanden och livsvillkor. Men forskarna kan vara från olika delar av universitetssamhället, utländska experter eller experter inom löntagarorganisationerna.

Det finns ett stort intresse för samarbete inom det akademiska. Det föreligger också idéer om forskningssamarbete med liknande institut i Skandinavien. Sonja Ýr tror att problemet snarare blir att prioritera vilka forskningsprojekt man ska ta itu med nu i början.

Arbetstagarnas organisationer blir starkare genom publicitet och kommunikation och de får större möjligheter till inflytande över löne- och anställningsvillkoren. Varða ska också bilda kontaktnät mellan forskare, det akademiska och arbetarrörelsen på Island och i andra länder.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment