Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i Rekordlåg arbetslöshet på Färöarna - bara 296 personer
Rekordlåg arbetslöshet på Färöarna  - bara 296 personer
Nyhet

Rekordlåg arbetslöshet på Färöarna - bara 296 personer

| Text och foto: Björn Lindahl

Färöarna är den del av Norden som har den högsta aktiviteten just nu. Sysselsättningsgraden är på 90 procent och arbetslösheten bara 0,9 procent. Hur går det i ett samhälle där nästan alla har jobb, men där bördan att inte ha det blir desto tyngre?

På den färöiska arbetslöshetskassan, ALS, är stämningen god.

- Vi har bara haft en storm hittills i år. Den varade från januari till februari, skämtar direktören Magni á Deild Olsen.

Om vädret skiftar snabbt - dagen innan badade Torshavn i sol, under natten trummade haglet mot hotellfönstret och nu är det uppehållsväder - så har det ekonomiska högtrycket varit konstant i åtta år. 2011 var arbetslösheten uppe i 7 procent. Därefter har den fallit år efter år.

Källa: ALS

Efter att diagrammet gjordes har arbetslösheten sjunkit ytterligare. I slutet av november var 296 personer registrerade som arbetslösa, vilket motsvarar  251 heltidsjobb. Det gjorde att arbetslösheten sjönk till  0,9 procent. Källa ALS.

Magni á Deild Olsen berättar att arbetslöshetskassan upprättades så sent som 1992. Innan dess fick de som blev arbetslösa socialhjälp. Men 1990 drabaddes Färöarna av en djup kris. Arbetslösheten steg till 20 procent. Under en femårsperiod flyttade 7 000 personer, eller 15 procent av befolkningen från ögruppen. Det hade motsvarat en miljon människor i Danmark om en lika stor andel av befolkningen skulle ha flyttat där.

Krisen gjorde det uppenbart att det behövdes en buffert under sämre tider. Därför beslutade fackförbunden och arbetsgivarna gemensamt att upprätta ALS  - eller Arbeiðsloysisskipanin, som det utläses på färöiska.

Foto: Björn Lindahl

Magni á Deild Olsen, direktör för ALS.

- Arbetstagarna bidrog till en början med 2,5 procent av lönen. Alla som arbetar är medlemmar. Det är som en slags skatt, men vi är inte en del av budgeten som behandlas i Lagtinget, säger Magni á Deild Olsen.

Efter några år sattes avgiften ned och nyligen fattades det ett beslut om att den ska sänkas till 1,0 procent, samtidigt som ersättningen som ges till arbetslösa höjs. Den fond som byggts upp har ökat snabbt. De senaste fem åren, när antalet syselsatta ökat till ungefär 28 000, har fonden tredubblats. Den är nu på en miljard danska kronor.

Det anas en viss oro för att fonden ska bli så stor att politikerna griper in, även om arbetslivsfrågorna inte är ett politiskt hett ämne i debatten. Det som diskuteras i Lagtinget är viktigare frågor - som fisk. En stor fråga är var loddan har försvunnit. Det är den lilla fisken som är så viktig som föda för bland annat torsken - och många sjöfåglar. 2019 gavs det inte några kvoter för att fiska lodda alls i hela det nordatlantiska området. 2020 ser ut att bli ett nytt svart år för loddan.

Det kan därför komma nya uttag ur arbetslöshetsfonden. Men just nu är det ett skrikande behov på arbetskraft, framförallt i byggsektorn. Två nya hotell håller på att byggas i Torshavn och ett tredje utvidgas. Efter det kommer hotellkapaciteten att ha fördubblats och ytterligare 120 arbetstillfällen skapats. Dessutom håller två tunnlar på att byggas för att ytterligare knyta ihop Färöarna som en arbetsmarknad.

Foto: Björn Lindahl

Avstånden är inte längre så stora efter att flera nya tunnlar har byggts på Färöarna, men mentalt kan det vara ett stort språng att flytta till en anna del i öriket.

- Så länge arbetslösheten är lägre än 2,5 procent är det fritt fram för arbetsgivarna att hämta arbetskraft från EU och EES. Från tredje land ska ALS behandla alla ansökningar, säger Magni á Deild Olsen.

Idag arbetar det ungefär tusen personer på Färöarna som kommer från andra länder än de nordiska. 800 av dessa är från EU, medan 200 kommer från andra länder.

Ögruppen är uppdelad i sju olika arbetsområden. En arbetssökande ska enligt lagen ta emot ett arbete var som helst på ögruppen, men i praktiken är inte det något som tvingas igenom.

- Ibland kan det var svårt att få den ende som är arbetslös att flytta till andra sidan ön. Det kan vara lättare att ta in en thailändare dit, säger ALS-direktören.

Men det finns också praktiska hinder, som att priserna på bostäder i Torshavn är flera gånger högre än i mindre samhällen.

När arbetslösheten är så låg har ALS lagt om taktiken helt. 

- Vi satsar allt på individuella kontakter med de arbetslösa och diskuterar vad som är den bästa lösningen i varje enskilt fall. För många finns det bara ett alternativ. "Jag ska jobba på den fabriken", säger de och pekar på ortens fiskförädlingsanläggning, säger avdelningsledaren Høgni í Stórustovu.

I förarbetena till lagen om ALS står det också att ALS ska ta utgångspunkt i den enskildes färdigheter och navigera utifrån den utgpångspunkten.

För de som inte får jobb trots den extrema högkonjunkturen är det ofta andra insatser som ska till. Det handlar om att vidga horisonten för vad de arbetslösa kan tänka sig att arbeta med. 

Foto: Björn Lindahl

Avdelningsledaren Høgni í Stórustovu med en teckning som visar vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden om man bara har tillrtäckligt med fantasi.

- Vi har lämnat den byråkratiska handläggarrollen och tagit in helt andra yrkesgrupper som terapeuter, psykologer och coacher. Vi försöker möta människorna med förtroende, öppenhet, mänsklighet och positiva förväntningar.

Olika verksamheter, som verkstaden Fjølsmiðjuna, där de arbetslösa tillsammans kan arbeta med projekt som är samhällsnyttiga, är ett sätt att träna upp färdigheter.

- Ett tag var ALS Färöarnas största potatisodlare, med det har vi slutat med nu, berättar Høgni i Stórustovu.

På den lilla orten Elduvík, på norra Esturoy, finns ett alternativt erbjudande. Folk skickas dit i grupper av tolv. Där handlar det om att fiska, klättra i bergen, göra yoga och bygga upp självförtroendet.

- Vi har haft riktigt bra resultat där, säger Høgni i Stórustovu.

Varvet MEST

ligger mitt i Torshavn och alla kan följa med på hur det arbetas där. Företaget har anor tillbaka till 1898 och består idag av två varv och en mekanisk verkstad. Med 300 anställda är det en av Färöarnas största arbetsgivare. När Danmarks statsminister Mette Fredriksen besökte Färöarna den 6-8 november ifjol fick hon också en omvisning på MEST. Bokstäverna i namnet står för Machine, Electricity, Steel and Timber, som refererar till huvudverksamheterna. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment