Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i Brev till EU visar på spricka i Europafacket
Nyhet

Brev till EU visar på spricka i Europafacket

| Text: Kerstin Ahlberg

Det är med beklagande vi måste informera kommissionen om att Europeiska fackliga samorganisationens (EFS) svar på samrådet om europeiska minimilöner inte är representativt för oss. Det skriver tio fackliga centralorganisationer i Danmark, Island, Norge och Sverige i ett brev som blottar en historisk spricka i Europafacket.

Brevet riktar sig till Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vice ordförande Valdis Dombrovskis och den ansvariga kommissionären Nicolas Schmit och avsändare är danska FH, ASI, BSRB och BHM från Island, de norska LO, Unio och YS och LO, TCO och Saco från Sverige.

De tio förklarar att de hamnade i minoritet när medlemsorganisationerna röstade om hur EFS skulle svara på kommissionens frågor om ett eventuellt införande av regler om euroepiska minimilöner. Därför känner de sig nu tvungna att framföra sina synpunkter direkt till kommissionen.

De understryker att de har samma mål när det gäller en inre marknad utan ojämlikhet och social dumpning, där rikstäckande kollektivavtal leder till högre och mer rättvisa löner. De framhåller också att EFS sekretariat har försökt att hitta en balans mellan medlemsorganisationerna vilket de uppskattar. Men svaret innehåller långtgående formuleringar, exempelvis att medlemsstaterna ska säkerställa, garantera och vara skyldiga att…, som förutsätter att man antar bindande regler.

Och det är just det som de tio organisationerna ser som huvudproblemet. Rättsligt bindande EU-regler om löner och kollektiva förhandlingar skulle ha enormt negativa effekter på de nordiska ländernas arbetsmarknadsmodeller. Det skulle rubba maktbalansen mellan staten/EU å ena sidan och arbetsmarknadens parter å den andra och undergräva själva fundamentet för parternas självreglering, skriver de. Dessutom, menar de, har EU över huvud taget inte rätt att anta bindande regler om löneförhållanden.

Därför hoppas de att kommissionen ska avstå från att lägga fram något förslag om bindande regler om minimilöner på EU-nivå.

Läs fler artiklar om arbetsrättsfrågor

EU & arbetsrätt

Bland rubrikerna i nr 1 2020:

  • Nya regler om vägtransporter: Parlamentet och ministerrådet eniga –men striden om cabotage fortsätter
  • Förlikning efter fem år i finska elektrikermålet
  • Europadomstolen avvisar klagomål från samvetsöm barnmorska
  • Efta-domstolen: Inte otillåtet särbehandla norska fäder
  • Ingen resning i mål om företagsövergång Svenska AD:s dom står fast
  • Kommissionen: minimilönerna ska vara adekvata, täcka fler och uppdateras regelbundet
  • Kommissionen vill införa bindande regler om insyn i lönesättningen
  • Begränsning av strejkrätten för EU-parlamentets tolkar stred mot stadgan
  • Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling lika viktigt som likabehandling och öppenhet
  • Lönegarantin ska garantera pensionsförmån åtminstone upp till fattigdomsgränsen
Till EU & Arbetsrätt:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment