Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i NMR utlyser midler for å forske på coronatiltakene
Nyhet

NMR utlyser midler for å forske på coronatiltakene

| Tekst: Björn Lindahl

Nordisk ministerråd har satt av 1 million danske kroner til et forskningsprosjekt for å se på effektene av tiltakene i forbindelse med covid-19 pandemien.

Pandemien førte til smittebegrensningstiltak i hele Norden. Tiltakene har variert noe fra land til land. Flere land brukte tiltak for å legge restriksjoner på eller begrense samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser, næringer, skoler, landegrenser og geografiske områder.

Prosjektet skal gi nordisk nytte gjennom analyse og kartlegging av hvordan landenes tiltak har virket for å begrense arbeidsledighet, oppsigelser, og virket for å bidra til tilbakevending til et arbeidsmarked slik det var før pandemien.

Fristen for å søke midler går ut den 7 juli.

Kartleggingen skal resultere i en sluttrapport, som redegjør for omfanget av av eventuelt utfordringsbilde, og som gir Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A) anbefallinger for tiltak og fremgangsmåte. Sluttrapporten skal være levert til Nordisk ministerråd senest 15.desember 2020.

Samtidig lyser også NMR ut midler for å gjennomføre en analyse av bransjeregulerte hindre for mobiliteten i Norden. Der er beløpet 400 000 danske kroner og tidsfristene er de samme.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment