Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i Vasa vill få fler invånare - och göra dem lyckligast i världen
Vasa vill få fler invånare - och göra dem lyckligast i världen
Nyhet

Vasa vill få fler invånare - och göra dem lyckligast i världen

| Text: Bengt Östling, foto: Cata Portin

I den finländska staden Vasa låg man i startgroparna med en kampanj för att göra Vasa till den lyckligaste staden i världen. Då slog coronapandemin till. Nu återstår att se om staden och invånarna kan skapa ökad lycka mitt under en svår kris och sjukdomsepidemi.

I mars utpekades Finland för tredje gången till världens lyckligaste land. Som vanligt fanns också Sverige, Norge, Danmark och Island på lyckotoppen.

Rapporten The World Happiness Report kommer från ett av FN:s nätverk för hållbara utvecklingslösningar.  Mer än 150 länder rangordnas utgående från hur lyckliga medborgarna anser sig vara. Det avgörande är den subjektiva värderingen av det egna välmåendet. 

När FN rankar lyckliga städer runtom i världen är det mest de stora som är med och tävlar. Nu vill Vasa kila sig förbi städer som Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och  Århus. Högt placerade är också Bergen, Stockholm och Reykjavik

På basen av den gallupundersökning som kartlägger lyckan i de 186 städerna kan man också peka ut de olyckligaste. De tre sista är Gaza, Sanaa och Kabul.

Inte bara hårda målsättningar

Kommunpolitikerna och tjänstemännen i Vasa höll på med en revidering av stadens strategi. 

Då föddes tanken om att det inte nödvändigtvis var i huvudstaden Helsingfors som de lyckligaste invånarna finns. Tidigare mätningar har visat att det bor många lyckliga människor i det omgivande landskapet Österbotten. Vasa beslöt om en lokal uppföljning. 

-Vi hade ganska hårda målsättningar, om befolkningstillväxt och att få stadens ekonomi i balans, berättar Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén. Strävan är också att göra Vasa till “Nordens energihuvudstad”. 

Leena i Vasa

Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén i AIN:s montage, där Vasa i höstskrud syns i bakgrunden.

Man ville ha in några mjukare värden också. Målsättningen ställdes högt; att få Finlands lyckligaste kommuninvånare.

Målsättningen om högre lycka och välmående kan uppnås via stadens tjänster, säger Leena Forsén. Hon ger exempel på några sektorer som alla bidrar: kultur, idrott, fritidsverksamhet, social- och hälsovård och utbildning. Allt är sådant som får människor att må bra och vara lyckliga. Jobb, lön och hem hjälper också till.

Lycklig stad ökar nyfikenhet och inflyttning

Kommunikationschefen i Vasa sticker inte under stol med att en lycklig stad kan locka fler nya invånare till staden. Målsättningen är befolkningsökning till Vasa, framförallt bland experter och högutbildade till ortens näringsliv inom energisektorn.

- Det är klart. Vem skulle inte vilja bo i en stad där vi bryr oss på riktigt om invånarna, där inte bara är ekonomiska. Det är den del av budskapet, medger Leena Forsén.

De flesta städer och kommuner har säkert som målsättning att deras medborgare ska må bra. Välmåendet är viktigt, och ingår i kommunens uppgift. Men Leena Forsén har inte hört om någon annan kommun som haft uttryckligen målsättningen att göra sina invånare lyckligast.

Stadens “kundvärdeslöften” i strategin utlovar en internationell och flerspråkig stad, ett tryggt och lätt liv med välfärd och rikt kulturliv. Man ska också bli “logistiskt flaggskepp” och “Europas energilokomotiv” tack vare teknologiindustrin. Närheten till naturen och skärgården nämns också.

Förutom Finlands lyckligaste invånare vill man ha befolkningstillväxt, fler arbetsplatser, ekonomi och på lång sikt en koldioxidneutral stad vid Bottenvikens kust.

Pandemin kom emellan

Den nya strategin godkändes hösten 2019. En stor kampanj för att göra Vasa till den lyckligaste staden i världen skulle lanseras i mars. Den har nu hamnat i fötterna på coronapandemin.

Foto: Cata Portin

Lyckan kan ha en mörk sida också. I oktober fick Vasa öknamnet “Finlands ofrivilliga coronahuvudstad”. Covid-19 spreds huvudsakligen via studentfester vid stadens universitet och högskolor. Bilden ovan är dock från Helsingfors.

Man beslöt att ligga lågt och vänta ut pandemin och göra ett nytt försök den här hösten. 

- Vi har bromsat lite med kampanjen. Budskap om allas lycka är kanske inte riktigt lämpliga under corona-epidemin, säger Leena Forsén.

Den här hösten blev Vasa Finlands ofrivilliga coronahuvudstad när den andra vågen av corona sköljde in. Staden blev Finlands covid19-tätaste stad. Efter hårda isoleringsåtgärder har man senare fått bukt på den snabba spridningen.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt hade man i början av november drygt ett tusen fall av covid19. Sjukdomen är fortfarande inne i den så kallade accelerationsfasen.  Finland redovisar cirka 350 dödsfall på grund av coronaviruset, av dem en handfull i Vasa-området.

Men lyckomålsättningen finns kvar och staden jobbar för det. 

- Just nu är kanske folk mindre lyckliga. Samtidigt måste vi visa att Vasa stad bryr sig om hur människorna mår. Det är också viktigt att mäta den saken nu och senare, för att ha något att jämföra med, säga Leena Forsen

Målet om den lyckligaste staden är ett ambitiöst mål, medger stadens marknadsförare. Men under den exceptionella coronatiden, med hemma-arbete och frivillig isolering, har många upptäckt att lyckan finns nära inpå, i den egna staden. 

Norden ofta i topp

FN:s rapport noterar att de nordiska länderna oftast kommer i topp på både lyckomätningen och andra mätningar. 

Det kan gälla demokrati, politiska rättigheter, brist på korruption, jämställdhet mellan könen och ekonomisk jämlikhet, samt mänskliga rättigheter.

En fråga som ställs är om det är den samhälleligt finansierade välfärdsstaten som håller kriminaliteten nere. Eller är det tilliten som medborgarna har till myndigheter och varandra som är avgörande.

FN-undersökningen gör ett försök att förklara faktorer som leder till lycka eller olycka. I Norden kunde dåligt väder, småskaligheten med långa avstånd, landets homogenitet, de många självmorden utmana bilden av Norden - eller Finland - som det lyckligaste landet i världen.

Foto: Cata Portin

Lycka är inte samma sak i alla länder. Ett isbad efter en sauna ger inte samma lyckokänsla som finländarna kan känna. 

I Finland tror inte alla på statistiken om Finland som världens lyckligaste. 

Arbetslöshet, alkohol, ekonomiska problem i det egna hushållet under coronapandemin har knappast minskat på de destruktiva tankarna. Den största orsaken till förtida sjukpensionering rapporteras bero på mentala problem. Det är lätt att hitta faktorer som kunde göra Finland ännu lyckligare. Också dem tar Vasa tag i.

Lyckoprofessor ska undervisa Vasaborna

Vasa stad har anlitat en egen “lyckoforskare”. Det är professor emeritus Markku Ojanen. Som psykologiprofessor vid universitetet i Tammerfors har han i årtionden forskat i lycka. Nu ska han guida Vasaborna på vägen till lycka.

Han betonar vad var och en kan göra själv. I planen ingår att ge Vasaborna tips och utbildning om vad de själva kan göra för att påverka sin egen lycka. Den utbildningen väntar på att coronapandemin ska ge med sig.

Ett av Vasas projekt blev att plantera träd tillsammans, i det som i Finland kallas “talko”. 

Ibland räcker det med små åtgärder, och det kunde göras på ett säkert coronaavstånd.

 Leena Forsén citerar lyckoprofessorn Markku Ojanen flera gånger under den korta intervjun.

-Lycka är att inte längta tillbaka till en tid som har varit. Inte heller kan man leva i väntan på något som blir bättre i framtiden. Poängen är att njuta tacksamt och vara glad över det man har i just nu i stunden, är budskapet som ska trummas ut till Vasa-borna.

Det är egentligen den tanken som passar precis i coronaläge. Det är svårt planera framtiden, man vet inte hur det blir, 

Körsång ger också lycka

Att kunna njuta och vara tacksam för familjen, naturen, hobby eller fritid, det kan vara olika för olika människor. Men det är viktigt nu i coronatider.

Visst har det kommit kritik mot projektet, medger Leena Forsén.

- En lyckad marknadsföringskampanj väcker känslor, och det här är inget undantag. Det blir alltid både positiva och negativa känslor. Men om man inte väcker några känslor har budskapet inte nått fram.

Begreppet lycka har också diskuterats i Vasa. En del hävdar att lyckan kan ha med språk att göra. Den svensktalande minoriteten är stor i regionen. 

Finlandssvenskarna sägs ha ett större nätverk och sjunga i kör - det är två faktorer som har ökat det psykiska välmåendet, vid sidan av ekonomiskt välstånd.

Man har kommit fram till att lycka inte handlar om någon amerikansk version som baseras på stor egendom och många ägodelar. Men det får knappast heller bli en förnöjsamhet som gör att man slutar arbeta för förändring av samhällets orättvisor eller inte kräver sin rätt.

Läget med corona är olyckligt, med den andra coronavågen. Det gör det svårt att just nu prata om lycka på det sätt Vasa hade planerat.

Men det förekommer inte så mycket kritik mot projektet. Många har sagt tvärtom, säger Vasas kommunikationschef Leena Forsén. Det här är precis det som behövs, en stad som månar om sina invånares välmående.

arkivert under:
Fakta om Vasa

Källa: Vasa kommun

Vasa, på finska Vaasa, är den 14:e största staden i Finland. Den har drygt 67 000 invånare. Staden ligger på den finländska västkusten, i landskapet Österbotten (på finska Pohjanmaa). På andra sidan Bottniska viken ligger Umeå och Örnsköldsvik (i Västerbottens län). 

  • Staden är tvåspråkig. Den finskspråkiga majoriteten växer och är nu 67 procent. Men Svenska folkpartiet är störst i stadsfullmäktige.
  • Vasa marknadsför sig som en internationell stad, med en arbetslöshet i linje med Finland, på drygt 8 procent. Energiteknologin är den bransch som ger mest sysselsättning.
  • I oktober fick Vasa öknamnet “Finlands ofrivilliga coronahuvudstad”. Covid-19 spreds huvudsakligen via studentfester vid stadens universitet och högskolor.

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment