Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i Ny strid om cabotage hamnar i EU-domstolen
Nyhet

Ny strid om cabotage hamnar i EU-domstolen

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Samtidigt som Nordens länder gläder sig åt att EU äntligen lyckats anta regler som ska motverka social dumpning i samband med gränsöverskridande vägtransporter, går en rad låglöneländer i öst till EU-domstolen för att få dem upphävda.

Marknaden för transporter på väg är mer reglerad än marknaden för andra tjänster inom EU. Huvudregeln är att transportföretag enbart får köra inrikestransporter i den medlemsstat där de är etablerade. Undantaget är om företaget levererar gods fråm hemstaten till en mottagare i en annan stat; då får det åta sig inrikestransporter i den andra staten på vägen tillbaks från den internationella transporten, så kallat cabotage.

Det har varit en återkommande klagovisa i de nordiska länderna att möjligheten att köra cabotage missbrukas av utländska åkerier som stannar kvar och kör inrikestransporter närmast permanent, samtidigt som förarna får betalt som om de jobbade i hemlandet. Därför var det en stor framgång när Europaparlamentet och EU:s ministerråd i somras lyckades komma överens om ett omfattande ”vägpaket” som både ska ge förarna bättre arbetsvillkor och strama upp reglerna om cabotage. Bland annat ska arbetsgivarna nu betala för förarnas inkvartering under deras veckovila, som inte får tillbringas i fordonets hytt. För att motverka missbruk av möjligheten att köra cabotage och användande av brevlådeföretag ska både förarna och fordonen också regelbundet återvända till hemstaten.

Det är just dessa regler som åtminstone sex länder - Bulgarien, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och Ungern (fler kan komma att ansluta sig) – vänder sig mot. De menar att reglerna är diskriminerande mot medlemsstater vid EU:s yttre gränser och att de kommer att leda till ökade utsläpp av föroreningar när förare och fordon måste återvända med jämna mellanrum.

På den senare punkten kan de eventuellt få medhåll av Europeiska kommissionen, som motsatte sig reglerna när de förhandlades fram och hävdade att de var oförenliga med EU:s klimatmål och den så kallade Gröna given. Därför håller kommissionen nu på att analysera vilka konsekvenser de kan få för klimatet, miljön och den inre marknadens funktion. Kanske kommer den att lägga fram ett nytt lagförslag för att hindra att reglerna träder i kraft. Och de flesta östländer hejar på.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment