Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2021 i Hybridarbete ger skatteproblem för gränspendlare
Hybridarbete ger skatteproblem för gränspendlare
Nyhet

Hybridarbete ger skatteproblem för gränspendlare

| Text: Fayme Alm, foto: News Øresund - Johan Wessman

Hybridarbete blev räddningen för många verksamheter under coronapandemin. Men för de som gränspendlar uppstod nya problem när de blev sittande på hemmakontor och riskerar att skatteplikten flyttas till ett annat land än tidigare. Nu har gränshinderrådet tagit sig an problemet.

Hybridarbete är en utmaning för gränsregionala arbetsmarknaden inom Norden så länge den begränsas av nuvarande nationella lagar och bilaterala avtal. Uppdateringar är nödvändiga och hastar.

Det var var därför fler hinder än möjligheter som diskuterades under ett seminarium som Øresunddirekt och Øresundsinstituttet arrangerade den 24 november om den gränsregionala arbetsmarknaden. En av talarna, Evan Lynnerup, regionsrådsmedlem i danska Venstre i Region Sjælland, uttryckte det så här:

- Vad kommer ut ur pølsemaskinen? Vi lägger mycket tid på att snacka och satsar även pengar. Men är det konkret handling i det här? Det finns ett behov av att våra nationella regeringar tar tag i detta. Vad betyder Coronapandemin för respektive avtal? En pendlare behöver konkreta svar och lösningar på problemen, sa han.

Foto: Sophie Paisley News OresundElin C. Larsson Novo Nordisk har mikrofonen

Elin C. Larsson, HR-direktör för Novo Nordisk i Sverige och tredje personen från vänster på bilden, tog under konferensen upp hur svårt det är för arbetsgivare att ha kunskap om exakt alla de regelverk som påverkat Öresundspendlare under coronapandemin. Här med moderatorn Trine Grönlund, Kenneth Ekberg, senior advisor på Malmö Stad, Evan Lynnerup, regionsrådsmedlem i danska Venstre i Region Sjælland och Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen. Foto: News Øresund - Sofie Paisley

Skånes landshövding hade bjudit in de fysiska seminariedeltagarna till Residenset i Malmö och det fanns ett lokalt fokus, här stavat Greater Copenhagen

Men endast till viss del. Gång på gång påpekade olika talare behovet av nya och gemensamma lösningar för alla de nordiska gränsregionala områdena. Ett behov som brådskar, det var talarna ense om.

Besvärligt för arbetstagare...

 För en större allmänhet blev problemen uppenbara i och med coronapandemin. Gränspendlare har i medierna vittnat om svårigheten i att få klarhet i vad som gäller skattemässigt för hybridarbete under pandemin. Liksom att under normala omständigheter ha möjlighet att arbeta hemifrån på samma villkor som kollegorna, bosatta i arbetslandet. Tillfällena att distansarbeta har avsevärt ökat i och med den digitala utvecklingen. Här brister lagstiftningen och de bilaterala avtalen som reglerar den gränsregionala arbetsmarknaden.   

…och för arbetsgivare

Problematik med hybridarbete berör inte bara gränspendlare utan också verksamheter som vill rekrytera. Hr-chefen för Novo Nordisk i Sverige, Elin C Larsen, var en av dem som under seminariet efterlyste ett regelverk som går att hantera och gör det möjligt att behandla arbetstagarna lika, oavsett om de pendlar eller inte, som hon uttryckte det.

Som det nu ser ut måste alla som gränspendlar – eller funderar på att börja göra det – alltid tolka och hantera information som rör skatt och socialförsäkring från fyra olika myndigheter – två i bosättningslandet och två i arbetslandet. En omständighet som kan verka direkt avskräckande och leda till att arbetsgivare inte får den mest lämpade kandidaten när de vill rekrytera ny arbetskraft. Eller att fler slutar att gränspendla och istället söker sig ett nytt jobb i bosättningslandet.

Ur ett annat perspektiv

Det ökade intresset för de hinder som finns för den gränsregionala arbetsmarknaden kan även ses som en möjlighet, som ett tillfälle för förändring. En tolkning som Sven-Erik Bucht, svensk representant i Gränshinderrådet, gjorde när han under seminaritet fick mikrofonen.

- Nu är det läge för en fresh start. Uppmärksamheten har aldrig varit så stor som nu med Coronan. Det finns ett momentum att ta vara på, sa han.

Foto: Anders Löwdin/Socialdemokraterna

Sven Erik Bucht är Sveriges representant i Gränshinderrådet och har tidigare varit landsbygdsminister. Foto: Anders Löwdin/ Socialdemokraterna.

Problemformuleringar och rekommendationer

Och så har också gjorts. Den finske ministern Jan-Erik Enestam fick i våras Nordiska ministerrådets uppdrag att genomföra en strategisk genomlysning för att stärka den nordiska civila krisberedskapen utifrån lärdomar av Coronapandemin och med syfte att stärka det nordiskt samarbete.

Genomlysningen innehåller 12 problemformuleringar och rekommendationer. Nummer 9, handlar just om hybridarbete över gränserna och behovet av att modernisera lagstiftning och bilaterala avtal.

Enestams rapport är mycket välkommen, Nu gäller det att prioritera vilka av rekommendationerna som snabbt kan realiseras. Helst på statsministernivå, säger Kimmo Sasi, den finländske tidigare riksdagsledamoten som under 2021 är ordförande för Gränshinderrådet, till Arbeidsliv i Norden.

Sedan våren 2020 har organisationen främst koncentrerat sig på de coronarelaterade gränshinder som Info Norden och de nordiska informationstjänsterna rapporterat om och skapat en egen databas där nu omkring 120 gränshinder registrerats. 

Foto Johannes Jansson Norden.org

Kimmo Sasi är under 2021 ordförande för Gränshinderrådet. Foto: Johannes Jansson Norden.org.

- Det har visat sig att har man löst ett hinder kan man även lösa andra relaterade hinder. Dessutom är det så att många av de anvisningar som kom i samband med att nordiska gränser stängdes gick att tolka på nytt. Ibland fanns det missförstånd som kunde lösas när centrala myndigheter gjorde förtydliganden, säger Kimmo Sasi.

Lösningar brådskar

För andra frågor är läget inte lika ljust. I de enkätundersökningar som gjorts bland invånare i nordiska gränsregioner finns både desperation och ovisshet inför framtiden. Om samma nationella restriktioner åter igen införs finns en tvekan inför att arbeta i landet på andra sidan gränsen, berättar Kimmo Sasi.

Gränshinderrådet har därför producerat ett paket till Nordens finansministrar med konkreta exempel på vad som behöver göras.

- I vårt paket har vi bland annat ett förslag som gäller ändring av dubbelbeskattningsavtalet av inkomst vid en krissituation som pandemin och distansarbetet varit tvunget att utföras utanför arbetslandet, säger Kimmo Sasi.

Han avslutar intervjun med samma slutsats som Evan Lynnerup:

- Konsekvenserna av de nationella restriktionerna som Coronapandemin utlöst innebär att vi nu tydligt ser betydelsen av det nordiska samarbetet. Vi har fått konkreta förbättringar och har nu förslag på hur vi går vidare och behöver inte diskutera mer.

arkivert under:
Gränslöst krångligt

Färjan mellan Helsingborg och Helsingør tar bara några minuter. Många arbetar i ett land och bor i det andra. När coronapandemin bröt ut arbetade de som kunde hemifrån. Nu riskerar de att behöva skatta i landet där de bor, istället för i landet där de är anställda.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment