Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Kommentar i Kommentar 2004 i Bok i fokus: Femkamp - bang om nordisk feminisme
Bok i fokus: Femkamp - bang om nordisk feminisme
Kommentar

Bok i fokus: Femkamp - bang om nordisk feminisme

| Text: Nina Amble

1999 mobiliserer en ny generasjon unge kvinner til kamp for kvinnefrigjøring og feminisme. Det skjer i alle de fem nordiske landene. Den svenske LO-lederens bruk av ordet ”fittstim”, som betegnelse på de unge jentene i det sosialdemokratiske kvinneforbundet, utløste boka ”Fittstim”.

Ved siden av noen nasjonale varianter ble Fittstim utgitt i alle de fem nordiske landene. Titusenvis av unge kvinner kjøpte bøkene og titusenvis begynte å kalle seg feminister.

Den tredje bølgen av feminisme ble konstatert.

Fem år senere kan det virke som mobiliseringen har stoppet opp. I ”Femkamp” gir nyfeministen m. fl., en guide til dagens nordiske feminisme. En bevegelse som hevdes å finnes der. Og en guide trenges. En del av det nye i den tredje bølgen er nettopp skapelsen av egen offentlighet, der ikke bare tabloidenes lyskastere sluknet i etterkant av ”Fittstim”.

Boken tar pulsen på kvinnekampen i Norden i dag. En av forfatterne sier at de fleste feministiske spørsmål handler om kropp eller penger eller begge. De fleste bidragene i boken handler om feministiske aktiviteter knyttet til kropp og kampen mot business på kropp, det være seg vold, reklame, prostitusjon eller skjønnhetskonkurranser. I tillegg behandles statsfeminismen og motsetninger mellom grupper av feminister, hvor tant eller queer er spennende nytt for denne bølgen av feminisme. I hovedsak er det likevel patriarkatet som får gjennomgå. Den tredje bølgen kritiseres for å være individualistisk og tannløs. I Femkamp gir omgåelsen av pengemaktens innvirkning denne følelsen. Er det mulig å tenke seg en neoliberal markedsstyrt økonomi der reklame behandler kvinner ordentlig, eventuelt betyr ikke en frigjøring av kvinnene at andre grupper undertrykkes slik at behov skapes og marked opprettholdes?

Boken kan leses på flere nivåer, de forskjellige ordene på samme fenomen gir en lynrask innføring i kulturelle forskjeller i Norden. Bidragene uavhengig av interesse for problemstillingen likeså. Når de legges ved siden av hverandre demonstrerer tekstenes tema den svenske grundigheten, den finske statsmaskinen, den danske hyggen, den norske puritanismen og islendingenes oppvåkning fra tornerosesøvnen.

Dette vises ytterligere når man legger merke til hvilke grupper av kvinner i de nordiske landene som løftes fram eller ties i hjel i de nasjonale offentlighetene. Det som skremmer i Norge, eksempelvis brøytebilfeministene i Ottar, lees det av i Danmark. I Island har de konstruert en offentlighet der alle kvinner kommer til orde. I Sverige ble de kommunalt ansatte kvinnenes streik oversett og i Finland - eksplosjonen av russiske prostituerte.

Når det gjelder substans; feminismens stilling, har kvinner i alle de nordiske landene en ting felles; med jevne mellomrom hører vi at vi kommer fra landet som er verdensmester i likestilling.

Etter å ha lest Femkamp er det ikke tvil: Sverige er storesøster i Norden! Femkamp er en leservennlig, morsom og alvorlig bok, med anekdoter, korte snutter og lengre artikler, rundt 50 til sammen, samlet i nasjonale kapitler. Sammen gir små og store bidrag et bilde av alt som skjer i de nordiske landene i dag.

Boken er illustrert med frekke, tankevekkende tegninger og er skrevet på norsk, svensk og dansk. Pluss for fiks ordliste i margen der massevis av ord oversettes fortløpende. Boken har viktig statistikk og fakta klippet inn i egne bokser. Her er intet glanset papir eller fargerike foto, men den er likevel en estetisk opplevelse hvor det er kongruens mellom ord og uttrykk, dvs. den er feministisk i sin form. Og forlaget heter BANG!

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment