Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Kommentar i Kommentar 2011 i Leder: Arbeidskraft på flyttefot skaper uro
Leder

Leder: Arbeidskraft på flyttefot skaper uro

| Av: Berit Kvam

Jeg har befridd mitt eget arbeid fra tidens og plassens bøyer, sier Microsofts Finlandssjef i artikkelen om åpne kontorlandskap.

Han pendler i tid og rom mellom sin virtuelle og virkelige, mobile arbeidsplass. Kontorlandskapet skal inspirere, sjefen inkludert, til sosial kontakt og konsentrasjon. Samtidig skal verdens første laboratorium for kontorlandskap gi svar på hvordan denne organiseringen kan gi bedre arbeidshelse og produktivitet.  

De mange diskusjonene rundt mobilitet er høyaktuelle i arbeidslivet og i arbeidslivspolitikken, og avspeiler tegn i tiden: stadig flere folk og virksomheter flytter på seg.

Jørgen Rønnest, Arbeidsgivernes mann i den europeiske sosiale dialogen, er i Portrett opptatt av at hvis vi skal oppfylle mål om vekst og økt sysselsetting, forutsetter det velfungerende arbeidsmarkeder og økt mobilitet.

Dette er også bakgrunnen for innføringen av direktivet om bemanningsbyrå i Europa, og diskusjonen går høylydt i Norden. Bemanningsbransjen er i vekst. Hvordan påvirker det arbeidsmarkedet? Bemanningsbransjen er derfor Tema Arbeidsliv i Norden har I Fokus.

Hva er det som gjør at man frykter denne bransjen som tross alt kun sysselsetter vel en prosent av den yrkesaktive befolkningen. Er det fordi bemanningsbyråene utfordrer den nordiske modellen?

I Norge er arbeidsgiverne bekymret fordi antallet enkeltmannsforetak i renholdsbransjen er tredoblet på et par år. Er dette svaret på den økte fleksibiliteten som etterlyses, spør de?

Meningene er ikke entydige: Dansk fagbevegelse mener at EUs vikarbyrådirektiv vil medføre at færre vikarbyråer presser lønns- og arbeidsvilkårene på arbeidsmarkedet.

Svenske IF Metal har inngått en avtale med arbeidsgiverne som fagbevegelsen er svært fornøyd med: - Vi har en unik avtale for bemanningsbransjen i Sverige, konstaterer Veli-Pekka Säikkälä.

Men, et betimelig spørsmål er likevel det som stilles i Forskerspalten ”Vet vi nok om vikarbyråer som fenomen?” Seniorforsker Ann Cecilie Bergene skisserer noen av utfordringene sett med hennes forskerblikk, og spør: Er de nordiske velferdssamfunnene klar for en slik aktør?

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment