Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Kommentar i Kommentar 2011 i Leder: Språket en kilde til samforstand
Kommentar

Leder: Språket en kilde til samforstand

| Berit Kvam

- Har I hørt jeres arbejdsgiver bruge ordet "sikkerhed", og ved I, hvad ordet betyder?, spør språklæreren på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter syd for København. Sitatet berører dybden i utfordringene som manglende språkforståelse innebærer.

Samstemmigheten er stor i Norden om at språket viser vei til integrasjon. Likevel er det langt fra honnørordene til den praktiske virkelighet. Hva man er villige til å yte og kreve, varierer mye mellom landene. Danmark er størst på tilbudssiden med 2000 timer danskopplæring, mens Norge og Sverige knapt har nådd 5-600 timer.

I et arbeidsliv som blir stadig mer krevende både når det gjelder teknologi og emosjonelle utfordringer, er språket en kilde til samforstand. I Danmark tipper man at dette i det lange løp blir engelsk, men enn så lenge er arbeidstakere og virksomheter villige til å gå langt i å satse på det nasjonale språket.

Coca-Cola er en virksomhet som har satset på å tilrettelegge for mangfold. De har bønnerom, tilpasset mattilbud, arbeidstid som kan tilpasses ulike høytider, men det var først da de besøkte Tine Meierier og oppdaget at alle der snakket norsk i kantinen, at satsingen på språk kom i gang. Det mener de nå er det viktigste de har gjort for å få til en god integrering.

"Språket, nøkkelen til arbeidslivet" er denne månedens tema I fokus. Det handler om å få til et bærekraftig fellesskap når befolkningene blir stadig mer heterogene. 

En akselererende globalisering forandrer også nordisk samarbeid, og gir puff til nye nordiske fortellinger. De nordiske statsministrene har satt i gang en prosess som skal styrke Norden i den globale konkurransen. På en konferanse i København nylig sprutet ideene om hvordan det kan gå til.

Språk er også en viktig faktor i det nordiske fellesskapet. Norges samarbeidsminister sier det rett ut i Portrett: Den dagen vi ikke kan snakke skandinaviske språk sammen i Norden, tror jeg det nordiske samarbeidet har tapt. Det er sterke ord, men Rigmor Aasrud vil engasjere grasrota og oppøve språkforståelsen for skandinaviske språk. Hun mener at dette er en forutsetning for den frie flyten av arbeidskraft, som jevner ut svingningene i arbeidsmarkedene og gir den enkelte nordboer mulighet til med større letthet å ta en jobb i et annet nordisk land. Slik profiterer Norge og Danmark godt på svenske ungdommer nå.

Så trenger vi å gi flere en sjanse når fremtiden presser på:

- Den danske udtale er meget svær men jeg vil mestre den perfekt, så jeg kan uddanne mig til sundhedsassistent. Jeg vil gerne pleje gamle mennesker, sier Juan Chen, som kom til Danmark fra Kina for tre år siden.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment