Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Kommentar i Kommentar 2011 i Leder: Tidsånden og fremtidens utfordringer
Kommentar

Leder: Tidsånden og fremtidens utfordringer

| Berit kvam

Velferdsstaten i Norden er et finstilt system der samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og mellom partene og myndighetene står sentralt i utviklingen. Når fagbevegelsen i nordiske land taper oppslutning, kan styrkeforholdet endres. Det gir grunn for oppmerksomhet, og handling mener eksperter og politikere Arbeidsliv i Norden har snakket med.

- Det er viktig at fagbevegelsen jobber med å ha et godt omdømme og ha stor organisasjonsoppslutning. Hvis ikke vil den nordiske modellen komme under press, sier Norges samarbeidsminister Rigmor Aasrud.

Hun oppfordrer fagbevegelsen til å lytte til medlemmene sine.

- Fagbevegelsen må tettere på medlemmene og levere bedre service for mindre penger, anbefaler danske arbeidsmarkedsforskere. Den tenkningen begynner så smått å få gjennomslag i Sverige.

Nedgangen i oppslutning om fagbevegelsen i nordiske land er ikke dramatisk, men spørsmålet er likevel: Hvordan fanger fagbevegelsen tidsånden?

En tendens i tiden er også at inntektsforskjellene i Norden øker. Er det noen sammenheng mellom økte inntektsforskjeller og faglig legitimitet? Kan kombinasjonen økte forskjeller og laber oppslutning om fagforeninger gi glipp i disiplinen? Fagbevegelsen og den nye tidsånden er månedens tema i fokus.

Island fanger fortsatt lyset fra blitzpærene. Denne gangen handler det om ”Islands väg til återhämtning”. Velferden først sa islendingene etter at grådige businessfolk og bankeiere hadde drevet Island til konkursens rand. Nå høster Island berømmelse verden over for sin måte å håndtere krisen på. Ville det gått like bra hvis ikke den nordiske velferdsmodellen ble lagt til grunn?

I Portrettet har vi denne gang intervjuet Finlands arbeidsminister. Etter mer enn tjue år som fagforeningsleder er han kommet i politisk posisjon. Hva skjer da? Han har fullt trykk på å legge til rette for kompetanseutvikling og et bedre arbeidsliv slik at Finland skal stå bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Krisen i Europa rammer også Norden, og velferdsstaten er under press. De nordiske landene må møte utfordringene sammen og videreutvikle samarbeidet, oppfordrer det kommende norske formannskapet i det nordiske ministersamarbeidet, og ønsker partene med på laget.

Her har kanskje også fagbevegelsen en utfordring å stå sammen om; å ta tidsånden på alvor i møte med fremtidens utfordringer.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment