Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Kommentar i Kommentar 2011 i Leder: Det er gjennomføringen det står på
Kommentar

Leder: Det er gjennomføringen det står på

| Berit Kvam

Sosial bærekraft må bli like selvfølgelig som bærekraft på klima- og miljøområdet, sier Hillevi Engström. Sveriges arbeidsmarkedsminister vil gjøre en innsats for at flere med nedsatt funksjonsevne skal få jobb.

Funksjonshemmede har rett til å delta på like vilkår i arbeids- og samfunnsliv. Likevel er det et nordisk faktum at gode intensjoner ikke har gitt god effekt. En kartlegging som omtales under tema, viser at altfor få funksjonshemmede slipper til.

Til tross for krise og frykt for økende ledighet, skjerper de nordiske landene innsatsen for at funksjonshemmede skal inkluderes i det ordinære arbeidslivet. Det bør gi mulighet til mange flere enn i dag - som Lars Anderson sier: ”å få en jobb har gitt meg et nytt liv. Nå håper jeg at flere med funksjonshemming får samme sjanse.”

Da arbeidsministrene i Norden møttes i Finland nylig, sto temaet øverst på sakskartet. Representanter for arbeidsgiverne, fra Nordens faglige samorganisasjon og fra Nordisk Handikappolitisk Råd var med i debatten. Utfordringen nå er særlig å lokke arbeidsgiverne til å synes at det er en god ide å ansette funksjonshemmede. Strategier og tiltak som kan gi personer med nedsatt funksjonsevne sjansen til å få seg en jobb, og som kan bidra til sosial bærekraft, er temaet vi har I fokus.

Loa Brynjulfsdottir er nyvalgt generalsekretær i Nordens faglige samorganisasjon, et samarbeidsorgan for 16 landsdekkende fagforbund som representerer over ni millioner medlemmer i Norden. Vi har valgt å gi henne spillerom i Portrettet.

Loa Brynjulfsdottir tilhører den generasjonen som beveger seg lett mellom landene i Norden, og som ofte støter på grensehindringer. Dette er et område hvor hun vil legge energien sin, også i forhold til de grensehindringene som gjør det vanskelig for funksjonshemmede å flytte på seg. Vi møtte henne blant annet på en konferanse der kostnadene ved grensehindringene i Norden ble lagt frem.

Arbeidet med å fjerne grensehindringer fortsetter under det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. På programmet står også et inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging for utsatte grupper sentralt. Bred deltakelse er et kjennemerke ved de nordiske velferdsstatene.

Overinspektør Sari Loijas i det finske sosial- og helseministeriet har lenge arbeidet for at funksjonshemmede som ikke kan konkurrere på like vilkår, likevel skal få en sjanse på arbeidsmarkedet. Hun opplever nå at innsatsen fornyes og styrkes og at flere parter involveres. Sari Loijas er selv svaksynt og går med førerhund. Det er ikke lovene det er noe i veien med, sier hun, det er gjennomføringen det står på.

- Lovene tolkes ikke tilstrekkelig positivt sett fra en funksjonshemmet sin synsvinkel.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment