Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2011 i Holdninger hindrer funksjonshemmede som vil i jobb i Den dolda kraften i arbetslivet
Den dolda kraften i arbetslivet
tema

Den dolda kraften i arbetslivet

| Text: Gunhild Wallin

Idag är det svårt för funktionsnedsatta människor i Sverige att få anställning och arbetslösheten är betydligt större inom den gruppen än för människor i övrigt. Samtidigt verkar finnas ett växande engagemang. Inför den kommande generationsväxling kommer alla krafter att behövas. Att verka för funktionsnedsattas rätt till arbete har också allt mer blivit ett sätt att verka för social hållbarhet.

 

Om någon för sex år sedan hade berättat för Lars Andersson från Piteå att han skulle komma att tala inför 400 personer på en konferens i Halmstad, att han skulle föreläsa i Bryssel och att han skulle ha träffat två arbetsmarknadsministrar, skulle han antagligen ha tvekat över sanningshalten. Då var han 32 år och hade aldrig haft ett arbete, annat än kortare praktikperioder. Diagnoserna dyslexi och adhd gjorde det svårt för honom att få jobb. Men samtidigt pågick förändringar i hans närhet, som också skulle komma att påverka honom. Det var hamburgerkedjan Max, som började tänka nytt kring sina serveringsvärdar. Det är de som är ute i själva restaurangen och ser till att borden är avtorkade och att det är snyggt i restaurangerna. På Max hade man sett att det var ett genomgångsyrke och att det också var svårt att rekrytera nya personer. De började titta efter människor som passade för de arbetsuppgifterna och kontaktade Samhall. I dag har de 150 personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning anställda.Pär Larshans större

- Ett funktionsnedsättning är inte diskvalificerande för alla arbeten. Vi ser i stället vilken arbetsförmåga de har och tror på vad de kan, säger Pär Larshans, hållbarhetschef för Max hamburgerrestauranger.

En uppstickare

Lars Andersson var en av dem som kom som serveringsvärd till Max med hjälp av Samhall och det var början på det äventyr som fört honom till föreläsningssalar både i Sverige och utomlands. Lars Andersson har också fungerat som utfrågare av politiker under den årliga politikerveckan i Almedalen med fokus på vad de gör för att hjälpa funktionshindrade till jobb. Nyligen utsågs han till nummer 23 när magasinet Shortcut korade Sveriges viktigaste uppstickare bland entreprenörer, företagare och politiker. Lars Andersson är glad över utnämningen.

- Den här möjligheten har gett mig ett nytt liv och nu hoppas jag att fler med funktionshinder får samma chans, säger Lars Andersson.

När Lars Andersson berättar från hjärtat om vad arbetet betyder för att känna värde, kunna bidra och vad det innebär att bli sedd för det man kan så händer något i publiken, berättar Pär Larshans.

Alla kan drabbas

Vi möts den 30 november i biografen Rival i centrala Stockholm. Om mindre än en timme är det dags för ”Visa-vägen” seminariet, som Samhall arrangerar. En arbetsgivare och en eldsjäl ska koras av sammanlagt sex nominerade för sitt arbete, eller för sina insatser att underlätta för funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden. 600 gäster strömmar till och det råder närmast premiärstämning. Och ska man döma av talarlistan finns ett engagemang för att fler funktionsnedsatta ska få chansen att komma in i arbetslivet. En rad kända svenskar ska strax stå på scenen, bland andra förra årets eldsjäl Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm, företagsledaren Carl Bennet och ICA:s koncernchef, tillika ordförande för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, Kenneth Bengtzon.

I år utsågs Henrik Lindstedt vid Panduro Hobby i Malmö till årets eldsjäl och Sweprod AB blev årets arbetsgivare.

En av talarna är arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, som påminner om att alla kan drabbas av sjukdom eller en olycka som ger funktionsnedsättning. Därför uppmanade hon alla företag och myndighetsrepresentanter i publiken att ställa upp och hjälpa till. Att bara fem procent går vidare från Samhall till andra jobb räcker inte.

Pressbild På Hillevi Engström

- Det handlar om värderingar, attityder och ledare som bestämt sig. Man måste göra verkstad av viktiga saker. Om jag vill ha åstadkommit något under min tid som arbetsmarknadsminister är det att social hållbarhet ska ses som lika naturlig som hållbarhet inom klimat och miljöområdet, sade Hillevi Engström.

 ”Se kraften”

Hittills har inte de statliga myndigheterna, eller offentlig sektor, utmärkt sig för att anställa människor med funktionsnedsättning. Det finns ett motstånd, vilket bekräftas av en ny undersökning som gjorts av Ledarna och Veckans affärer. Av de sju diskrimineringsområdena som finns idag, är funktionsnedsättning det som 1200 tillfrågade chefer anser svårast att hantera. Men nu vill regeringen stimulera fler att våga. Bland annat berättade Hillevi Engström att regeringen ökat anslagen, så att det ska bli möjligt att få hundratusen kronor per arbetsplats och medarbetare för att kunna göra de anpassningar som behövs. Regeringen har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta krafttag för att intressera arbetsgivare att ta in fler funktionsnedsatta. Sedan i september driver därför arbetsförmedlingen kampanjen ”Se kraften”.

Pär Larshans sitter i den jury som utser pristagarna till ”Visa vägen”-priset. Max har arbetat aktivt för att anställa funktionshindrade och vann själva priset för två år sedan. Max, som är den äldsta svenska hamburgerkedjan, hade 3000 anställda år 2010, 79 restauranger och omsatte 1 250 miljoner kronor. Företaget är helt familjeägt och idag är det de båda sönerna Rickard och Cristoffer Bergfors VD, respektive vice VD, som leder företaget. De arbetar med både miljömässig och social hållbarhet och att verka för att funktionshindrade får arbete som serveringsvärdar är en del av det.  I samband med seminariet släppte de nyheten att de slutit avtal med Samhall om att ta in ytterligare 300 personer med funktionsnedsättning i verksamheten.

- För oss är det ett sätt att rekrytera till tjänster som vi inte kunnat fylla, men det har krävt att vi har jobbat med våra egna fördomar. Det är fördomarna som är det största hindret. Samtidigt är det viktigt att betona att detta inte är välgörenhet utan en strategisk, långsiktig satsning för att klara framtidens konkurrens om arbetskraften, säger Pär Larshans.

Det goda exemplets makt

På Max arbetar man genom det goda exemplet och går framåt med små steg. Ingen chef är ålagd att anställa människor med funktionsnedsättning utan ambitionen är att var och en ska bli motiverad genom det goda exemplet. Man har också tagit hjälp av Samhall och arbetar med attityd- och kunskapsutbildning som en del i ledarskapskurserna. Jobbar man med psykiska funktionshinder som till exempel aspergers syndrom och adhd, krävs tydliga rutiner och instruktioner. Samhalls personal har också funnits tillgängliga för restaurangcheferna. Att man nu går vidare och tar in ytterligare 300 personer beror på de positiva erfarenheterna. Det finns flera skäl till att det fungerat så bra, anser Pär Larshans. Det ena är att man skolat ledarna systematiskt och långsiktigt. Det andra är ägarnas stöd.

- Utan ägarnas vilja och lovord hade det inte gått, säger han.

När det helägda familjeföretagets båda ledare Rickard och Cristoffer Bergfors intar scenen på ”Visa vägen” –seminariet berättar de också om de kommersiella fördelarna de vunnit genom att tänka i socialt ansvar genom att bland annat anställa funktionsnedsatta människor.

 - Vi har fått bättre stämning och driften fungerar bättre. Vi har också fått mycket uppmärksamhet vilket laddar vårt varumärke. Att ta ansvar för klimat och också socialt är en naturlig del för ett modernt företag, säger de båda bröderna.

Fakta:

Samhall ägs av svenska staten och har sedan början av 1980-talet har till uppgift att skapa utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning. 20 000 personer arbetar på Samhall, som har verksamhet på 250 orter i Sverige. Samhall är ett av Sveriges största företag och producerar service inom en rad olika konkurrensutsatta områden, till exempel städning, tvätt, logistik, fastigheter, logistik med mera. Man matchar också funktionshindrade till arbeten. Av de 20 000 anställda rekryteras varje år ungefär 1000 personer av andra arbetsgivare.

Varje år delar Samhall ut en Corporate Social Responsibility-utmärkelse, ett ”Visa vägen”-pris till en företagare och en eldsjäl.

Källa: Samhall. Läs mer: www.samhall.se

Funktionsnedsättning och arbetsmarknad

I Sverige uppger sexton procent av människor i arbetsför ålder, det vill säga mellan 16-65 år, att de har någon form av funktionsnedsättning. Det är 921 000 människor. Av dem har drygt en halv miljon människor nedsatt arbetsförmåga.

Arbetslösheten bland människor med nedsatt arbetsförmåga är dubbelt så stor än i arbetskraften i övrigt. Medan tre av fyra av befolkningen utan funktionsnedsättning har arbete, är bara hälften av de funktionsnedsatta i sysselsättning. Det är också vanligare att funktionsnedsättningen innebär deltid. Personer med funktionsnedsättning har också lägre utbildning än befolkningen generellt.

Sedan september gör också Arbetsförmedlingen en extra satsning på de funktionshindrade. Kampanjen, som kallas ”Se kraften” vill uppmärksamma arbetsgivarna på den resurs som de funktionshindrade är och också informera om det stöd som arbetsförmedlingen kan ge.

Läs mer: www.handisam.se och www.arbetsformedlingen.se

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment