Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2011 i Språket nyckeln till arbetslivet i Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark
Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark
tema

Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark

| Tekst: Marie Preisler, Foto: Tomas Bertelsen

I Danmark har alle udlændige med fast bopæl i Danmark ret til danskundervisning. Mange kurser afvikles på arbejdspladsen, og der er god erfaring med sprogpraktik på virksomhederne.

 - Har I hørt jeres arbejdsgiver bruge ordet ”sikkerhed”, og ved I, hvad ordet betyder?”, spørger sproglæreren og kikker rundt på de otte voksne elever med udenlandsk baggrund, der sidder samlet til undervisning på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter syd for København.

Flere af eleverne i klassen arbejder med rengøring, men ordet ”sikkerhed” kan ikke af dem forklare. Det næste ord ”løn”, som læreren nævner, kender alle til gengæld:

- Løn et meget vigtigt, griner Sandor Jaradi fra Ungarn, der har boet i Danmark i halvandet år. Han og hans ungarske kæreste arbejder sammen på aften- og nattevagt som rengøringsassistenter på danske kontorer og i daginstitutioner for et ungarsk rengøringsfirma.

Det er Sandor Jaradis chef, der har bestemt, at han og hans kæreste skal gå på sprogskole for at lære dansk, og Sandor Jaradi er glad for undervisningen:

- Det er svært at bo og arbejde i Danmark uden at tale dansk. Hvis jeg køber ind, forstår jeg ofte ikke, hvad ekspedienten siger, og det er også vigtigt, hvis jeg skal have et andet job.

Han vil gerne på sigt søge job som eksempelvis buschauffør, og det kræver, at han er god til dansk. Han og kæresten arbejder fra klokken tre om eftermiddagen til langt ud på aftenen og nogle gange til efter midnat, hvis der er travlt. Parrets 15 måneder gamle søn ser de derfor ikke så meget til, som de gerne ville. Sønnen bliver passet af Sandor Jaradis mor.

Språk Danmark 1

Sandor Jaradi og Juan Chen

Undervisningen på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er Sandor Jaradi meget tilfreds med:

- Lærerne er gode, og vi lærer en masse om arbejdsmarkedet, siger han på et langsomt men tydeligt dansk.

Sprog er nøgle til fremtid

Stor tilfredshed med skolens danskundervisning har også Juan Chen, der kom til Danmark fra Kina for tre år siden. Siden er også hendes kinesiske mand og parrets tiårige datter kommet til Danmark. For Juan Chen er det ikke et arbejdsgiverkrav at lære dansk, men hendes eget personlige valg at benytte sig af den ret til gratis danskundervisning i op til tre år, som den danske stat tilbyder alle udlændinge med fast bopæl i Danmark.

- Min mand og jeg vil gerne blive og arbejde i Danmark og så er det nødvendigt, at jeg bliver rigtig god til dansk, og undervisningen her er rigtig god og spændende. Den danske udtale er meget svær men jeg vil mestre den perfekt, så jeg kan uddanne mig til social- og sundhedsassistent. Jeg vil gerne pleje gamle mennesker, og så kan jeg træne mere dansk ved at tale med de gamle, griner hun.

Juan Chens første job i Danmark var på en dansk restaurant, hvor hendes manglende danskkundskaber betød, at hun kun kunne som afrydder i køkkenet. Et hårdt job uden meget dialog med kollegaerne. Takket være undervisningen på sprogskolen taler hun nu så godt dansk, at hun har fået job med at ekspedere kunderne på en sushirestaurant.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er en af de større sprogskoler i Danmark for udlændinge med fast bopæl i Danmark, som alle kommuner har pligt til at tilbyde danskundervisning i op til 1,2 årsværk fordelt på tre år. Skolen varetager otte kommuners pligt til at udbyde danskundervisning, og aktuelt er 1600 kursister indskrevet. I løbet af et år er cirka 3000 kursister i gang med et undervisningsforløb, fortæller Helle Valentin, der er afdelingsleder for skolens arbejdsmarkedsafdeling.

Kurser på virksomheden

Der er kurser på forskellige niveauer – alt efter elevens forudgående danskkundskaber. Der er både kurser for analfabeter, elever med sprogfærdigheder på folkeskoleniveau og for elever med en videre uddannelse i hjemlandet. Alle elever gennemgår en sprogtest og visiteres af en vejleder på skolen.

 Språk Danmark 2

 

Ni ud af ti af skolens elever har arbejde eller er på anden vis selvforsørgende. Undervisningen kan enten foregå på en af skolens afdelinger eller ude på virksomheden. Hvis der er kursister nok til et hold, kan en virksomhed få en lærer fra skolen ud i op til 70 timer pr. gruppe. Det tilbud bliver benyttet af både mange private virksomheder og offentlige arbejdspladser som hospitaler og plejecentre skolen udbyder en række sprogkurser, der er skræddersyede til at ruste udlændinge til det danske arbejdsliv.

Skolen anbefaler dog i reglen en kombination af kurser på virksomheden og undervisning på sprogskolen, da skolen dels råder over gode undervisningsfaciliteter og dels er en vigtig nøgle til netværk for de udenlandske medarbejder:Språk Danmark 3

- Et kursus ude på virksomheden kan målrettes til den enkelte og virksomhedens behov, men et vigtigt aspekt af sprogskole er at komme ind i et læringsmiljø og at møde andre. Vi danskere er lukkede og inviterer ikke kollegaer hjem på middag, så for vores udenlandske kursister er sprogskolen samtidig et vigtig nøgle til at få venner, siger Helle Valentin.

Vigtigere at tale dansk

Skolen tilbyder også cirka en fjerdedel af sine kursister at komme i sprogpraktik på en virksomhed for at lære, hvordan de får mulighed for at afprøve deres dansksproglige kunnen på en arbejdsplads. Kursisterne sendes ud på en virksomhed med en række opgaver, der giver en naturlig anledning til at tage kontakt til de dansktalende kollegaer:

- Det er vores erfaring, at mange udlændinge gemmer sig lidt ude på arbejdspladserne og kun taler med andre udlændinge, og her kan sprogpraktikken være en stor hjælp. Og virksomhederne vil meget gerne tage imod sprogpraktikanter. Vi oplever blandt arbejdsgiverne en oprigtig vilje til at åbne dørene og fremme integrationen, siger Helle Valentin.

Hun vurderer, at kravene blandt arbejdsgivere til de udenlandske medarbejderes danskkundskaber er vokset markant. Især stiger sprogkravene til lavtuddannede med udenlandsk baggrund:

- I den tidligere højkonjunktur tog arbejdsgiverne imod alle, uanset om de talte dansk, og på sigt vil den demografiske udvikling nok tvinge arbejdspladserne til at acceptere, at medarbejderne ikke taler godt dansk. Men i mange år endnu – og især i disse år med høj ledighed – er der ikke job til folk, der ikke taler godt dansk.

Dansk ved kaffemaskinen

Samtidig er gode danskkundskaber en forudsætning for at få lov at arbejde og blive i Danmark, og selv et basiskursus i rengøring kræver danskkundskaber, påpeger Helle Valentin.

Den eneste gruppe fremmesprogede, som ikke behøver at kunne tale dansk er højtuddannede i de mest videntunge, internationale virksomheder, hvor arbejdssproget er engelsk. Men selv dér er dansk vigtigt at kunne, mener Helle Valentin. Det er nemlig svært at deltage i det sociale liv på arbejdspladsen uden at tale dansk. Sludderen omkring kaffemaskinen sker på dansk. Underviserne på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter gør meget ud af også at ruste de udenlandske medarbejdere til samtalerne med kollegaerne i virksomhedens kantine.

Skolens arbejdsmarkedsafdeling samarbejder også med jobcentre, kommuner, arbejdsgivere og fagforeninger om at få ledige i job. Blandt andet via kurser i sprog og job, hvor kursister får hjælp til jobsøgning eller hjælp til at komme i løb med løntilskud.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment