Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Kommentar i Kommentar 2011 i Leder: Behov for å begrense det grenseløse arbeidslivet
Kommentar

Leder: Behov for å begrense det grenseløse arbeidslivet

| Av: Berit Kvam

Når arbeidstid og fritid glir over i hverandre kan det ha uønskede konsekvenser. Arbeidsliv i Norden setter Den bærbare arbeidstiden i fokus. Hvordan skal vi håndtere gråsonen mellom arbeidstid og fritid?

En av tre norske arbeidstakere blir kontaktet av jobben utenom arbeidstid hver uke eller oftere. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø som Arbeidsliv i Norden presenterer.

I artikkelen Onlinekultur endrer spillereglene på arbeidsplassen viser en spørrerunde blant danske fagforeninger at det grenseløse arbeidsliv er en økende bekymring.

Den danske fagforeningen for jurister og økonomer, Djøf, har gjort en undersøkelse som viser at hvert tredje medlem opplever at grensene mellom arbeid og privatliv flyter sammen på grunn av utbredt selvledelse og muligheten for å arbeide hjemme om kveldene, i helger og i ferier. Mange ser det som en fordel med en slik økt fleksibilitet. Men det er også en kilde til stress, og langvarig stress uten tid til restitusjon, kan gå på helsa løs, går det frem av artikkelen Det gränslösa arbetetet kan ge kraftig ökning i antalet utbrända. De danske fagforeningene synes det er vanskelig å gi standardråd om tiltak for å begrense det grenseløse arbeidslivet. Djøf oppfordrer medlemmene til å inngå kollektive avtaler på arbeidsplassen, og sier at spørsmålet om balanse mellom arbeid og fritid bør være en del av medarbeidersamtalen.

Arbeidstidsordningene er under press, sier direktøren for Arbeidstilsynet i Norge i portrettet. Hensynet til fleksibilitet og hensynet til helsa kan ofte være på kollisjonskurs. Ett av de vanskeligste spørsmålene er nettopp å få en oversikt over hvor mye akademikere egentlig jobber utenom avtalt arbeidstid. Samtidig, sier hun, er arbeidstilsynet et arbeidstilsyn og ikke et livstilsyn. Hva folk gjør på fritida er deres sak. 

Arbeidstid og fleksibilitet er i fokus også  i det nordiske samarbeidet. I artikkelen Arbetslivsfrågor marknadsanpassas annonseres det at det skal holdes en nordisk konferanse om tema i oktober. 

Forfatteren av ”Det grænseløse arbejdsliv” fra Copenhagen Business School, synes fagforeningene gjør en slett jobb når det gjelder å hjelpe medlemmene til å lede seg selv. Samtidig hevder han at ledere som overlater til medarbeiderne å sette grenser, lar folk i stikken. Hans budskap er at virksomheten må utforme klare mål og at lederne må gjøre det legitimt å si nei til oppgaver.

Det er gråsonen som kan spille oss et puss og gi helseskader på sikt. Derfor må delelinjen tydeliggjøres.

Kanskje er det rett som det finske IT-foretaket som bare vokser og vokser sier: Arbeidstiden er 7 ½ time.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment