Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Berit Kvam

Artikler av Berit Kvam

Grenseoverskridende samarbeid om nyskaping
- Vi kan alle misunne Finlands evne til å samle hele arbeidslivet når det gjelder. Mats Essemyr i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) i Sverige er imponert, men skeptisk til svensk fagbevegelses vilje til å innta nye roller i partssamarbeidet. Innovasjon er kjernen når man vil skape flere og bedre arbeidsplasser. Det krever samspill på nye arenaer og nye samarbeidsformer mellom fagforeninger og arbeidsgivere. Er aktørene rede til å gå nye veier?
EU - Fra København til København
Når Danmark i juli overtar formannskapet i EU, er det ett mål som går foran alt: Danskene vil at den prosessen mot et utvidet EU som startet i København, skal sluttføres i København, i det minste for en gruppe av søkerland.
Claus Hjort Frederiksen: Alle som kan, må jobbe
Redusert kontanthjelp, praksisplass som inngangsbillett og danskundervisning i tilknytning til arbeidsplassen er tiltak den danske regjering planlegger for å få flere innvandrere i arbeid. - Nå vender vi bøtten om, og sier at det viktigste er at folk kommer i jobb, sier beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.
Norman – med vilje til å endre offentlig sektor
- Arbeidstilsynets rolle vil bli viktigere. Det slår arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman fast. Nyheten om 5000 færre stillinger i statlig sektor i Danmark, og store kutt i bemanningen ved arbejdstilsynet og forskningsmiljøet ved Arbejdsmiljøinstituttet gjør spørsmålet om nedbemanning uunngåelig. Den nye danske regjering vil modernisere offentlig sektor slik også den nye norske regjeringen har lagt frem planer om. Norman er ansvarlig statsråd. Men, forsikrer han, arbeidet med å modernisere, effektivisere og forenkle norsk offentlig sektor har andre intensjoner.
Nordiske land må lære mer av hverandre
- ”Et inkluderende arbeidsliv” vil være et gjennomgående tema på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet under det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd. Det sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som også ønsker å legge større vekt på erfaringsutveksling mellom landene.
Sysselsetting i kunnskapsøkonomien
- Europas årlige Employment Week er en mulighet til å holde seg oppdatert om utviklingen på arbeidsmarkedet og informert om de utfordringene vi står overfor, sa EU-kommisjonær Anna Diamantopoulou i sin åpningstale på den 9. europeiske sysselsettingskonferansen.
Integrering av innvandrere i arbeidslivet
Ledigheten blant innvandrere er tre ganger høyere enn for befolkningen ellers, arbeidstakerandelen og yrkesdeltakelsen er lavere og ledigheten varer gjennomgående lengre. Årsakene til dette bildet er flere, hevder representanter fra nordiske myndigheter; deriblant diskriminering og negative holdninger blant arbeidsgivere, mangelfulle språkkunnskaper, lav eller lite relevant utdanning og svake sosiale nettverk i tilknytning arbeidslivet.
Finnes det en særegen nordisk velferdsmodell?
Nordisk Ministerråd har tatt initiativet til et bredt anlagt forskningsprogram om velferdspolitiske spørsmål. Hensikten med forskningsprogrammet er å analysere den nordiske velferdsmodellen i et europeisk perspektiv.
Tema: Et arbeidsliv å leve med
Finland har valgt Nordbo 2001 som hovedtema for sin nordiske formannskapsperiode. Ambisjonen er å se aktivitetene innenfor alle sektorer ut fra det enkelte individs synsvinkel. Det betyr bl. a. å skape et arbeidsliv å leve med.
Det gode arbeidet på topp i EU
- "Det gode arbeidet" vil stå sentralt når Sverige overtar formannskapet i EU første halvår 2001, sier statssekretær Anna Ekström i det svenske næringsdepartementet til Arbeidsliv i Norden. Hun er ansvarlig for planleggingen av formannskapet på sysselsettingsområdet.

Side-alternativer

This is themeComment