Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2018

Leder 2018

Innovasjon en forutsetning for inkludering
Økonomien viser fremgang i hele Europa, det gir håp for Europas unge. Men mer må til: hvis flere unge skal inkluderes i arbeid og skole kreves endringer i tankesett og handling. Arbeidsliv i Norden viser med ulike eksempler hvordan nytenkning kombinert med strukturelle endringer gir utsatte unge mulighet til å blomstre, og hvordan unge gründeres virksomhet gir arbeid til flere.
Likestilling i Norden 2018 – fra metoo til nye strukturer
#metoo har brakt seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor kvinner frem i lyset og demonstrerer et tidsskille når det gjelder diskriminering. Men det trengs både stemmer, engasjement og strukturelle grep hvis likestilling skal nås. Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer viser at nordiske piler peker litt ulik vei, men ting er i ferd med å skje.
Samarbeid skal hindre et kappløp mot bunnen
Alt står ikke til gull, men i Norden gjør man noe bra: løfter frem problemene, ser på tiltakene, vil gjerne lære av det andre gjør uten å viske ut politiske skillelinjer. Sånn er det også når man diskuterer inkludering i arbeidsmarkedet, #metoo og kriminalitet i arbeidslivet. Samarbeid på bred front skal sikre at pilene peker rett vei.
Kompetanse – en nøkkel til den teknologiske utviklingen
Den teknologiske utviklingen; hvordan påvirkes jobbene og hvilke krav stilles til kompetanse? Dette var spørsmål som ble reist under den tredje nordiske konferansen om fremtidens arbeidsliv. Ingen enkle spørsmål å besvare når fasiten er i utvikling. Hvordan møter myndighetene og partene endringene? Og hvordan skal kravene til kompetanse tilfredsstilles? Er ansvaret avklart?
Nye tendenser gir nye perspektiver
Forskning og utredning gir viktige innspill til den politiske debatten, til politikkutvikling og til implementeringen av politiske tiltak, sa Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun åpnet konferansen The Nordic Work Life Conference 2018 på OsloMet nylig. Arbeidsliv i Norden setter ny kunnskap om likestilling, borgerlønn og digitalisering i Fokus.
Samarbeid gir bedre resultater
Internasjonalisering stiller krav til samarbeid over nasjonale og tradisjonelle grenser. Nye metoder og tenkemåter trenger bidrag fra mange hold. Det gjelder i kunstens verden som det gjelder i kampen mot kriminelle. Men hvordan skape gode resultater?
Nya tendenser i arbetsmiljön i Norden
Arbetsmiljö är ett vittfamnande begrepp. I detta nummer av Arbeidsliv i Norden utforskar vi några av dem. I Oslo har den hittills största nordiska konferensen om det som kallas Supported Employment, hållits. Där ställs frågan om vem det är som får delta i arbetslivet över huvud taget.
Var blev det av samförståndsandan?
Har vi blivit sämre på att lösa konflikter i Norden? Håller den samförståndsanda som gjort att kompromisser uppnåtts som alla kan leva med, på att försvagas? I detta nummer av Arbeidsliv i Norden ser vi på debatten i de fem nordiska länderna.
Har vi den statistik vi behöver?
”Om vi mäter fel saker, kommer vi att handla fel. Om vi inte mäter en viss företeelse, så blir den översedd, som om problemet inte existerade.”

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment