Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Ungdom

Ungdom

Ledare: Ungdom på kanten
Ungdomsarbetslösheten är ett problem där den fria nordiska arbetsmarknaden borde vara en del av lösningen. ”Jobbresan” i regi av Nordjobb är ett spännande försök att ta bort de trösklar som finns.
Hastigt voksende danske ungdomsarbejdsløshed skal ned
Arbejdsløsheden blandt unge danskere er tredoblet på fire år, og regeringen lover handling, selvom forhandlingerne med arbejdsmarkedets parter om en ungepakke i første omgang er brudt sammen.
"Unge på kanten" det største problemet viser nordisk rapport
En ungdomsarbeidsløshet på mellom 10 og 25 procent i Norden er alvorlig nok. Men enda mer alarmerende er at gruppen ungdommer i alderen 15-24 år som verken er i utdanning, arbeid eller opptrening, nå ligger på mellom 5 og 10 prosent. Problemet har økt under den siste økonomiske krisen.
Första jobbet fanns i Norge
De som flyttar till ett annat nordiskt grannland måste ha ett visst kapital. Lönen kommer inte med en gång, men det gör boendekostnaden. I Norge är det vanligt med tre månaders deposition för hyran, samtidigt som den första månaden betalas på förskott. Det kan vara nog för att det ska bli ett oöverstigligt hinder för många ungdomar.
ILO varnar för en global sysselsättningskris
Den ekonomiska krisen som inleddes 2008 har utvecklat sig till en global sysselsättningskris. 27 miljoner fler människor har blivit arbetslösa sedan krisen inleddes. För att hålla takt med befolkningsökningen måste 400 miljoner nya jobb skapas under de kommande tio åren.
Ny norsk giv med satsing på jobb til funksjonshemmede
Funksjonshemmedes organisasjoner og partene i arbeidslivet var rause med rosende ord da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken presenterte ”Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne” i tilknytning til at Statsbudsjettet 2012 ble lagt frem 6.oktober.
Manchesters arbeidsløse underklasse i fokus etter opptøyer
Hva fikk hundrevis av unge til å gå amok i Manchester og andre britiske byer i august? Debatten har gått høyt i ukene etter opptøyene som kostet fem mennesker livet og millioner av pund i ødeleggelser. Høyresiden skylder på moralsk forfall, venstresiden skylder på budsjettkutt og sosial nød. I Manchester har opptøyene satt søkelys på det store og voksende gapet mellom fattig og rik.
Ungdomsledigheten i Norden krever mer effektive tiltak
Hvilke yrker kommer til å bli aktuelle, og hvilke kunnskaper og ferdigheter vil det være bruk for i fremtidens arbeidsliv? Gir ungdoms interesse for dataspill og chatting på Internett relevant erfaring? Slike spørsmål var også fremme da nordiske eksperter diskuterte metoder for å inkludere unge i jobb og utdanning på seminaret ”Ungdomarnas vägar till arbete”, i Finland 26. og 27. mai.
Stor finsk studie av utanförskapet bland ungdom
Finländska ungdomar som hamnar utanför samhällets kärna har inte bara haft problem i skolan. Bristande ambition, som hänger samman med usla familjeförhållanden, är minst lika viktigt. Det visar en färsk undersökning om utslagningen bland unga som lagts fram i Finland.
Se människan i arbetslivet
I ett arbetsliv som ändrar sig snabbt ser arbetsgivarna mer efter förmågan att kunna anpassa sig än de akademiska betygen. Det är en utmaning för både de offentliga och privata arbetsförmedlarna att se individen och den kompetens som finns inom alla etniska grupper. Speciellt i början av en karriär är det viktigt att inte hamna på fel spår. I Sverige har ett system med coacher införts för att hjälpa ungdomen att hitta rätt jobb.
Nordisk arbeidsministermøte: Vendepunkt i ungdomspolitikken
Hvordan er det mulig å få tak i de unge som ikke er i jobb eller skole? Hvordan kan de unge motiveres til å fullføre en utdanning? Hvordan kan man sikre en god overgang mellom skole og arbeidsliv? Slike spørsmål sto på tapetet da arbeidsministrene diskuterte ungdomsledigheten på ministermøtet i København 25. november.
Mjuk kompetens behövs för de nya vita och gröna jobben
EU-kommissionen har presenterat ett nytt flagskeppsinitiativ: En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen. Under den ekonomiska krisen finns det fortfarande två sorters jobb som det är stor efterfrågan på – de "vita" och de gröna.
Coacherna konkurrerar om de arbetslösa i Sverige
I december 2008 fick svenska Arbetsförmedlingen regeringens uppdrag att upphandla coacher under 2009 för 1,1 miljarder kronor. Det skapade en snabbt växande marknad för coacher och i idag har drygt 900 företag avtal med Arbetsförmedlingen. Avtalen garanterar dock inga kunder utan coachningsföretagen måste själva göra sig synliga för kunderna.
Tidlig og aktiv indsats skal bremse ungdomsledighed
Alle nordiske lande arbejder målrettet på at bremse den stigende ungdomsledighed. Indsatserne er forskellige, men der er bred enighed om, at det bedste middel er en tidlig, bred og aktiv indsats for at hjælpe unge til at gennemføre en uddannelse.
Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark
Det finns ingen bättre plats att träna sig för arbetslivet än på en arbetsplats. Den insikten ligger bakom det nya projektet med Virksomhedscenter i Danmark. Trots att man arbetar med den tyngsta gruppen av dem som står utanför arbetsmarknaden är resultaten goda. David Andersen har mentorn Tina Andersen i ryggen på stormarknaden Kvickly.
Tema: Krisen krever en håndsrekning
Ungdom må i jobb eller utdanning, ellers risikerer vi en tapt generasjon. Derfor er det nødvendig med en vekst i økonomien som skaper jobber. Det er nå innsatsen må settes inn, og de som står svakest på arbeidsmarkedet må hjelpes først. Det var budskapet da de store institusjonene for utvikling og velstand, ILO og IMF og deretter OECD, avholdt konferanser i Oslo nylig. Danmark er ett av flere land som satser på skreddersydd hjelp og mentorer på arbeidsplassen til dem som trenger det mest.
OECD om arbeid til unge: de mest utsatte må hjelpes nå
- Tiden er moden for å hjelpe de mest utsatte i jobb eller opplæring, hvis vi skal unngå å få en generasjon arbeidsløse. På lengre sikt trengs strukturelle tiltak for at det underliggende systemet skal fungere bedre, sier Stefano Scarpetta, OECDs visedirektør for sysselsetting, arbeids- og sosialpolitikk.
IMF och ILO varnar: Risken för unga större än i tidigare lågkonjunkturer
De senaste par årens ekonomiska kris har drabbat ungdomen hårdare än tidigare lågkonjunkturer. Även om ungdomsarbetslösheten brukar stiga snabbt i nedgångstider så har den stigit med 6,5 procentenheter denna gång, mot 4 procentenheter i genomsnitt vid tidigare lågkonjunkturer.
Innsatsen mot arbeidsløsheten blant ungdom i Norden kartlagt
8. oktober presenteres for første gang en samlet kartlegging av aktive tiltak mot ungdomsarbeidsløsheten i Norden. Rapporten viser den nasjonale innsatsen overfor arbeidsløse ungdommer på arbeidsmarkeds-, utdannings- og sosialområdet og analyserer og sammenligner innsatsen mellom de nordiske landene.
Anni Sinnemäki vil skape et mer individtilpasset velferdssystem
Finlands arbeidsminister presser på for at enkeltmenneskene skal bli sett av velferdssystemet. Ungdom er ingen ensartet gruppe, sier hun, de er ulike individer med ulike behov. Nå er det brukt mye tid på å analysere den enkeltes situasjon. Det mener hun har ført til at tiltakene er blitt rasjonelle og tilpasset de ulike behovene.

Side-alternativer

This is themeComment