Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Ungdom

Ungdom

Tidlig og aktiv indsats skal bremse ungdomsledighed
Alle nordiske lande arbejder målrettet på at bremse den stigende ungdomsledighed. Indsatserne er forskellige, men der er bred enighed om, at det bedste middel er en tidlig, bred og aktiv indsats for at hjælpe unge til at gennemføre en uddannelse.
Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark
Det finns ingen bättre plats att träna sig för arbetslivet än på en arbetsplats. Den insikten ligger bakom det nya projektet med Virksomhedscenter i Danmark. Trots att man arbetar med den tyngsta gruppen av dem som står utanför arbetsmarknaden är resultaten goda. David Andersen har mentorn Tina Andersen i ryggen på stormarknaden Kvickly.
Tema: Krisen krever en håndsrekning
Ungdom må i jobb eller utdanning, ellers risikerer vi en tapt generasjon. Derfor er det nødvendig med en vekst i økonomien som skaper jobber. Det er nå innsatsen må settes inn, og de som står svakest på arbeidsmarkedet må hjelpes først. Det var budskapet da de store institusjonene for utvikling og velstand, ILO og IMF og deretter OECD, avholdt konferanser i Oslo nylig. Danmark er ett av flere land som satser på skreddersydd hjelp og mentorer på arbeidsplassen til dem som trenger det mest.
OECD om arbeid til unge: de mest utsatte må hjelpes nå
- Tiden er moden for å hjelpe de mest utsatte i jobb eller opplæring, hvis vi skal unngå å få en generasjon arbeidsløse. På lengre sikt trengs strukturelle tiltak for at det underliggende systemet skal fungere bedre, sier Stefano Scarpetta, OECDs visedirektør for sysselsetting, arbeids- og sosialpolitikk.
IMF och ILO varnar: Risken för unga större än i tidigare lågkonjunkturer
De senaste par årens ekonomiska kris har drabbat ungdomen hårdare än tidigare lågkonjunkturer. Även om ungdomsarbetslösheten brukar stiga snabbt i nedgångstider så har den stigit med 6,5 procentenheter denna gång, mot 4 procentenheter i genomsnitt vid tidigare lågkonjunkturer.
Innsatsen mot arbeidsløsheten blant ungdom i Norden kartlagt
8. oktober presenteres for første gang en samlet kartlegging av aktive tiltak mot ungdomsarbeidsløsheten i Norden. Rapporten viser den nasjonale innsatsen overfor arbeidsløse ungdommer på arbeidsmarkeds-, utdannings- og sosialområdet og analyserer og sammenligner innsatsen mellom de nordiske landene.
Anni Sinnemäki vil skape et mer individtilpasset velferdssystem
Finlands arbeidsminister presser på for at enkeltmenneskene skal bli sett av velferdssystemet. Ungdom er ingen ensartet gruppe, sier hun, de er ulike individer med ulike behov. Nå er det brukt mye tid på å analysere den enkeltes situasjon. Det mener hun har ført til at tiltakene er blitt rasjonelle og tilpasset de ulike behovene.
Tema: Europas ungdom på jakt etter jobb
Alarmen går. Ungdomsledigheten eksploderer. Skadevirkningene ved utestenging og utenforskap kan bli enorme både for den enkelte unge og for samfunnet. OECD anslår at ungdomsledigheten vil fortsette å stige i 2010 og 2011, og oppfordrer regjeringene til akutt innsats for å sikre ungdom noe å leve av og noe å gjøre.
Massiv dansk satsning på at skaffe uddannelse og job til unge
Indsatsen mod ungdomsledighed har topprioritet. En række nye indsatser skal få flere unge i gang med uddannelse.
Lönesubvention ska locka arbetsgivare anställa unga i Finland
Arbetslösheten bland ungdomar i Finland exploderade under vintern och ligger nästan lika högt som i Spanien. Regeringen vaknade under slutet av våren och har nu kompletterat det tidigare systemet med lönesubventioner med riktat stöd till unga som nyss lämnat skolbänken och inte hittar ett jobb.
Italias unge håper på jobb før de blir gamle
Veien fra høyere utdanning til jobb er særskilt tornefull i Italia. Mange gir opp studiene underveis eller blir langtidsledige i etterkant. Etter måneders lediggang er lærer Francesca Seguela glad for noen timers sommerjobb.
OECD oppfordrer til raske tiltak mot ungdomsledigheten
Ungdomsledigheten øker dramatisk og vil fortsette å øke i 2011, anslår OECD. På G20 arbeidsministermøtet oppfordret Stefano Scarpetta regjeringene til å handle umiddelbart. Det første som må gjøres, sa Stefano Scarpetta, er å sikre at ungdom har noe å leve av når de går ledige.
De dolda kostnaderna av ungdomsarbetslösheten
Ungdomsarbetslösheten skapar ärr som följer med vidare i livet. Bland de dolda kostnaderna av att vara arbetslös i ung ålder är att lönen flera decennier efteråt kan vara lägre än för de som inte varit arbetslösa när de var unga. Andra effekter är högre risk för att bli arbetslös igen och att ungdomar marginaliseras, det vill säga att de står utanför både jobb och skola.
Finland: Depression leder allt oftare till sjukpension
Ung, deprimerad och redan sjukpensionär – det här är verkligheten för tusentals ungdomar i Finland. Depression håller på att bli något av en ny allvarlig folksjukdom och nu tar hälsosektorn i med krafttag för att få bukt med problemen.
Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres
Hvordan kan arbeidsløsheten blant ungdom bekjempes? Dette var tema på nordisk arbeidsministermøte i Reykjavik nylig. I Europa er hver femte ungdom arbeidsløs. Mange frykter en tapt generasjon. De nordiske land fokuserer innsatsen mot utdanning og personlig veiledning for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet.
Behov for en mer helhetlig ungdomspolitikk
Arbeidsministrene vil ha oversikt over den samlete innsatsen overfor ungdom på alle relevante politikkområder i Norden.
Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra
Hvilket arbeidsmarked vil vi ha? Hva forventer vi at virksomhetene gjør? Hva forventer vi skal skje på arbeidsstedet? Dette er spørsmål vi må gå dypere inn i, sier Árni Páll Árnason. Han har en fanesak: Han vil ikke lenger akseptere at folk presses ut av arbeidslivet på samfunnets bekostning.
Nordisk arbeidsministermøte med ungdomsledigheten i fokus
Hva blir gjort for å hindre at ungdom passiviseres og utestenges fra arbeidslivet? Arbeidsløsheten blant ungdom var det hete tema på Nordisk arbeidsministermøte i Reykjavik nylig. Árni Páll Árnason, Islands arbeidsminister (bildet over), foreslo å styrke nordisk erfaringsutveksling for å hindre utstøting av ungdom under krisen. Ministrene ble enige om å lage en oversikt over innsatsen i landene som skal omfatte flere politikkområder.
Unga innovatörer utmanar med ny grön teknik
Även om ungdomsarbetslösheten ökar snabbt finns det också ungdomar som verkar klara av nästan vad som helst. Ane Christophersen är 24 år och projektledare i ett företag hon startat tillsammans med tre studiekamrater. Deras idé Windflip får redarna att spärra upp ögonen.
Mobilisering av mennesker i krisetider - tema i Reykjavik
Vi må fokusere på det den enkelte kan gjøre og ikke på det folk ikke kan klare. Skreddersøm og individuell tilnærming er nødvendig for å få flere aktive i arbeidslivet.

Side-alternativer

This is themeComment