Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Ungdom

Ungdom

Fra udsat kvinde til strikkepige
Den danske sociale entreprenør Nina Brandi involverer med succes langtidsledige og udsatte kvinder i sin strikkevirksomhed mormor.nu, der sælger hjemme- og maskinstrik til hele verden.
Partnerskap ses som en lösning för fler jobb i Europa
Arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar av olika slag räcker inte, hur bra de än är. Det centrala är att skapa jobb och det måste ske i samarbete mellan de offentliga, privata och civila sektorerna. Det var en av slutsatserna när experter inom arbetsmarknadsområdet möttes på det årliga Employment Forum i Bryssel.
Begagnade cyklar ett sätt att hitta till arbetsmarknaden
Jasmina Smajić Šupuk från Slovenien var arbetslös i två år men hade erfarenhet från att arbeta i frivilliga organisationer som Amnesty International. När det inte fanns några arbetsgivare som ville satsa på henne beslöt hon sig för att skapa sin egen verksamhet – att ge andra jobb.
Ger statistiken en rättvis bild av ungdomsarbetslösheten?
Skillnaderna är stora mellan de nordiska länderna både i hur hög ungdomsarbetslösheten är och hur länge den varar. Men beror en del på skillnaderna på hur statistiken utformats och ligger verkligen Sverige och Finland sämst på alla områden?
Ungas arbetsmiljö - en komplex historia
Att enbart fokusera på ungdomarna för att begränsa olyckor och skador på arbetsplatsen räcker inte för att förstå de risker som unga möter i arbetslivet. Därför föreslår en nordisk utredare att politikerna tänker och lanserar en nollvision för både ungas och äldres arbetsmiljö. Det vill säga att målet är att ingen ska dö eller skadas på jobbet. Det kräver engagemang, nya former av samarbeten och nya sätt att tänka.
Ledare: En nollvision för arbetsolyckor
Låt oss få en nollvision för arbetsolyckor! Så avslutas rapporten ”Unga arbetstagares arbetsmiljö i de nordiska länderna”. Vi måste tänka djärvt om samma mål som inom trafikpolitiken ska nås - att ingen ska dödas eller skadas allvarligt på jobbet.
Växande antal deltidsjobb ger sämre arbetsmiljö för unga
Unga i arbetslivet är en heterogen grupp vars risker i arbetslivet är komplexa. Det räcker därför inte att ensidigt fokusera på de unga. För att uppnå ett framgångsrikt förebyggande arbetsmiljöarbete som minskar ungas risker i arbetslivet, måste man också se dem i deras sammanhang. Utmaningen är att erkänna komplexiteten och uppmuntra nya samarbeten kring ungas arbetsmiljö, enligt ny nordisk rapport.
Telefonförsäljning ofta ingången för unga till arbetslivet
Få arbetsplatser tar emot ny personal som call centers. Ungdomar, pensionärer, handikappade, invandrare – det är attityden och rösten som avgör framgången, inte bakgrund eller utseende. Ändå kämpar en av de snabbast växande branscherna med att hitta folk som vill jobba.
Läkarstudenterna vill inte jobba på Landspítalinn
Knappt tio procent av läkarstuderandena på Island kan tänka sig att jobba som läkare på Islands största sjukhus, universitetssjukhuset Landspítalinn, i framtiden. Orsaken? Dåliga arbetsförhållanden, stress, låga löner och långa arbetstider.
Au pairer balanserar mellan kulturutväxling och arbete
Hur långt sträcker sig vår omsorg för ungas arbetsmiljö? Gäller den även för de tusentals filippinska au pairer som kommit till Norge och Danmark? Denna vecka inleddes en rättegång i Oslo där två au pairer tvingats arbeta 96 timmar i veckan.
Utdanning Nord, platearbeidere
Leder: Har vi råd til å sløse bort kreftene?
Hva er det som kan få flere unge i jobb? Hvor finnes de gode erfaringene? Alle har jo samme mål: Det må være effektiv anvendelse av skattebetalernes penger som skal gjøre at mennesker kommer i arbeid, sier Sveriges Hillevi Engström i månedens tema.
Praksis gir en ny sjanse i arbeidslivet
- Det er mange som kan jobbe, men det er ikke alle som kan, som kan få jobb, sier arbeidsmarkedsminister Hillevi Engström. Hva skal til for at flere som står utenfor arbeidsmarkedet skal få jobb?
Utdanning Nord gir yrkesutdanning til langtidsledige
Utdanning Nord er en felles nordisk utdanningsinstitusjon som gir individualisert undervisning i over tretti yrkesfag til arbeidsløse finner, svensker og nordmenn. Hit, til Övertorneå, på grensen mellom Sverige og Finland, inviterte arbeidsmarkedsminister Hillevi Engström nordiske kolleger og representanter for arbeidslivet til rådslag. Hva er det som gjør utdanningen så spesiell?
Allt fler företag tar ansvar i kampen mot ungdomsarbetslösheten
Vad kännetecknar ett vällyckat projekt att bekämpa ungdomsarbetslösheten? Den danska konsultbyrån Damvad har på uppdrag av de nordiska arbetsministrarna gjort en kartläggning av ungdomsprojekt i Norden där det offentliga samarbetar med olika verksamheter.
Direkt från Stockholm: Upplopp i fokus i svensk debatt
Bilar som sätts i brand natt efter natt, nerbrunna skolor, stenkastning mot polis och brandkår och arga unga män. Upploppen började i Stockholmsförorten i Husby för några veckor sedan och spred sig sedan vidare till andra förorter, men också till andra städer.
Norden leter etter løsninger på ungdomsarbeidsledigheten
26 gode eksempler på tiltak som nytter og 600 mennesker som ville diskutere ungdomsarbeidsløsheten, var det imponerende fremmøtet på Nordisk arbeidsministermøte i Stockholm 16 mai, der også statsministrene deltok. Arbeidsliv i Norden var også der og setter derfor ungdom utenfor i fokus.
Hva skal vi gjøre med ungdommen?
Ingen skal tro at Nordens politikere ikke er opptatt av spørsmålet. Særlig gjelder det gruppen NEET, de som verken er i utdanning eller i arbeid, not in education, employment or training. Det gjelder mellom 5 og 10 prosent av ungdommen i Norden. Men hva vil politikerne gjøre for dem?
Leder: Hva skal vi gjøre med ungdommen?
Ingen skal tro at Nordens politikere ikke er opptatt av spørsmålet. Særlig gjelder det gruppen NEET, de som verken er i utdanning eller i arbeid, not in education, employment or training. Det gjelder mellom 5 og 10 prosent av ungdommen i Norden. Men hva vil politikerne gjøre for dem?
” Slå oss inte på käften, slå oss med häpnad”
Att verkligen lyssna på de unga och att se var och en utifrån sina förutsättningar. Att samarbeta på tvärs mellan sektorer, men också att lära och inspireras mellan de nordiska länderna var teman som återkom under konferensen ”Fler unga i arbete”, som hölls i Stockholm den 16 maj.

Side-alternativer

This is themeComment