Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Portrett

Portrett

Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen

Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen

(06. April 2011) Vil arbeidsmarkedets parter komme til enighet om arbeidstidsdirektivet, slik de for eksempel klarte å enes om avtalen om stress? Forpostfektningene er begynt, men ennå vet ingen hvordan den saken vil ende. Den sosiale dialogen er uansett tildelt en rolle i politikkutviklingen i Europa.

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

(06. Mars 2011) Social- och hälsovården står inför stora utmaningar i Finland. Men det handlar om andra saker än resursbrist. System och processer måste ses över så att läkare och skötare får jobba med det som de utbildats till: att ta hand om människor, säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula i en intervju för Arbeidsliv i Norden.

Arbeidstid, hett tema på tilsynsdirektørens bord

Arbeidstid, hett tema på tilsynsdirektørens bord

(03. Februar 2011) Ingrid Finboe Svendsen drømmer om å skape et masseengasjement for arbeidsmiljøet. Tiltak mot sosial dumping har gitt Arbeidstilsynet mye oppmerksomhet, men bredden i tilsynets arbeid må bli tydeligere synes direktøren for Arbeidstilsynet i Norge. Det mener hun Facebook kan bidra til.

Hillevi Engström utfordrer arbeidslivets samfunnsansvar

Hillevi Engström utfordrer arbeidslivets samfunnsansvar

(30. November 2010) Hillevi Engström har gått fra å være det svenske politiets ledestjerne til å bli politikkens innpisker til arbeidslivet. Som arbetsmarknadsminister vil hun sette sitt stempel på politikken ved å utfordre virksomhetene til å ta samfunnsansvar. Til gjengjeld skal ministeren gi økonomiske insitamenter og dessuten satse bredt på utdanning.

Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden

Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden

(30. September 2010) Guðbjartur Hannesson är den nye isländske ministern som fått i uppdrag att slå samman alla välfärdsfrågor under ett och samma departement. Det ska ske samtidigt som statsbudgeten skärs ned till benet efter att bankkraschen 2008 lämnade landets ekonomi i ruiner. Välfärdsdepartementet ska vara klart vid årsskiftet.

Anni Sinnemäki vil skape et mer individtilpasset velferdssystem

(26. August 2010) Finlands arbeidsminister presser på for at enkeltmenneskene skal bli sett av velferdssystemet. Ungdom er ingen ensartet gruppe, sier hun, de er ulike individer med ulike behov. Nå er det brukt mye tid på å analysere den enkeltes situasjon. Det mener hun har ført til at tiltakene er blitt rasjonelle og tilpasset de ulike behovene.

Rød statsråd - utålmodig på lang sikt

Rød statsråd - utålmodig på lang sikt

(28. Juni 2010) Audun Lysbakken sverger på at det er hans og ikke medias dagsorden som skal styre departementets arbeid. For ham betyr det å satse på det langsiktige, forebyggende arbeidet mot utenforskapet, der resultatene ikke vises på statistikken før om 10 - 15 år.

Trygghet ger människor mod att satsa

Trygghet ger människor mod att satsa

(26. Mai 2010) Adriana Lender är generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter. Den ansvarar för det mesta av det svenska trygghetssystemet, bortsett från pensioner. Det senaste året har nya sjukskrivningsregler gjort att det blåst storm runt myndigheten. Hon önskar att fler kunde skilja på det politiska regelverket och hur verksamheten utövas.

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

(27. April 2010) Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.

Inger Støjberg: fra dristige utspill til brede forlik

Inger Støjberg: fra dristige utspill til brede forlik

(24. Februar 2010) Det var da finanskrisen slo inn over Danmark for alvor, at Inger Støjberg inntok regjeringskontorene som nyutnevnt minister med ansvar for arbeid og likestilling. Som tidligere ordfører for det liberale partiet Venstre, var hun kjent for sine dristige verbale utspill. Nå er ministeren blitt talskvinne for brede forlik med opposisjonen.

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra

(25. November 2009) Hvilket arbeidsmarked vil vi ha? Hva forventer vi at virksomhetene gjør? Hva forventer vi skal skje på arbeidsstedet? Dette er spørsmål vi må gå dypere inn i, sier Árni Páll Árnason. Han har en fanesak: Han vil ikke lenger akseptere at folk presses ut av arbeidslivet på samfunnets bekostning.

Angeles Bermudez-Svankvist - brenner av forelskelse – til jobben

Angeles Bermudez-Svankvist - brenner av forelskelse – til jobben

(03. Desember 2008) Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist hadde knapt satt seg i stolen før en nasjonal beredskapsorganisasjon var på plass.

Tor Saglie - NAV-sjef med engasjementet som drivkraft

Tor Saglie - NAV-sjef med engasjementet som drivkraft

(03. September 2008) Norges tøffeste lederjobb? Landets mektigste byråkrat? Tor Saglie har fått flere tilnavn som leder for arbeidet med den største norske velferdsreformen noen sinne. Arbeids- og velferdsdirektøren troner også på lønnstoppen i staten; et eksklusivt selskap der selv ikke Norges statsminister henger med.

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon

(03. Mars 2008) 2008 kan blir et historisk år for Fagbevegelsen i Norden. Da er Wanja Lundby-Wedin, LO Sverige, valgt til å lede både nordisk og europeisk fagbevegelse. Anders Nordström har derfor store ambisjoner for Nordens faglige samorganisasjon og sin innsats som ny generalsekretær.

Mångfaldens Manuela först på Slottsbakken

Mångfaldens Manuela först på Slottsbakken

(03. Desember 2007) Det är historiska steg som hon tar över Slottsbakken i Oslo denna höstdag den 18 oktober 2007. Manuela Ramin-Osmundsen är den första norska ministern med invandrarbakgrund.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment