Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Norden

Norden

Nordiske land må lære mer av hverandre
- ”Et inkluderende arbeidsliv” vil være et gjennomgående tema på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet under det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd. Det sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som også ønsker å legge større vekt på erfaringsutveksling mellom landene.
Språklige fasetter i Norden
- Du sier aldri at du elsker meg, klaget den norske kona. Hennes finske mann var meget forbauset: - Men jeg har jo sagt det. - Ja, en gang og det er veldig lenge siden, fortsatte kona. Ektemannens svar kom langsomt og tydelig: - Jeg har sagt det én gang og det gjelder helt til jeg sier noe annet.
Ny strategi for det nordiske arbeidsmarkedet
Endringene i det nordiske arbeidsmarkedet fører til mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor en rekke områder. Det fastslo den danske arbeidsminister Ove Hygum i sitt hovedinnlegg om strategien for arbeidsmarkedspolitikken i Norden under Nordisk Råd på Island.
Finnes det en særegen nordisk velferdsmodell?
Nordisk Ministerråd har tatt initiativet til et bredt anlagt forskningsprogram om velferdspolitiske spørsmål. Hensikten med forskningsprogrammet er å analysere den nordiske velferdsmodellen i et europeisk perspektiv.
”Kollektivet behövs för individens trygghet”
Wanja Lundby-Wedin, som är ordförande för 2,1 miljoner medlemmar i svenska LO, vill verka för arbetslivets förnyelse genom ett starkare nordiskt samarbete, dels inom Nordens fackliga samarbetsorganisation, NFS, men också genom närmare samarbete med Nordiska Ministerrådet.
Petti Sorsa: Skrivbordsfyrsten med nordisk visjon
Møtene i det nordiske samarbeidet fungerer nå nærmest som forum for koordinering av virksomheten i EU, konstaterer Pertti Sorsa. Han er øverste embetsmann i det finske Arbeidsdepartementet - kansellisjef, som det heter her. - Samtidig er møtene viktige for EFTA-landene Island og Norge, fordi de får mulighet til å holde seg oppdaterte på det som skjer i EU, sier han. Når Sorsa nå snart går over i pensjonistenes rekker etter 30 år innen nordisk samarbeid, er han bekymret for det fremtidige samarbeidet i Norden.
Bok i fokus: Trista så in i Norden
Ber man en hop utlänningar som av professionella skäl kommit i kontakt med något nordisk land att berätta om Norden, inte är det de kritiska synpunkterna man serveras. Inte de kritiska synpunkter som jag förmodligen fick höra om jag i stället tog tunnelbanan ut till invandrarförorten Rinkeby. Där ser man Sverige med främmande ögon, men nära och detaljrikt.

Side-alternativer

This is themeComment