Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Migrasjon

Migrasjon

OECD utfordrer globaliseringens vinnere: vil bygge bro over økte forskjeller

OECD utfordrer globaliseringens vinnere: vil bygge bro over økte forskjeller

Et paradigmeskift kaller OECDs Stefano Scarpetta den nye tidsånden. Vi må forandre tenkningen som ligger til grunn for et økende gap mellom fattig og rik, sier generalsekretær Angel Gurría: Økonomisk vekst er ikke nok, vi må ha en ny visjon for en inkluderende og bærekraftig utvikling. Den sosiale dimensjonen hadde merkbart gjennomslag på OECD Forum 2017.

OECD utfordrer globaliseringens vinnere: vil bygge bro over økte forskjeller - Les mer…

Norden vil ha flere flyktninger i jobb

Norden vil ha flere flyktninger i jobb

Nordiske land går foran i arbeidet for å inkludere flyktninger, sier OECDs Thomas Liebig. Han peker blant annet på de strukturerte introduksjonsprogrammene som er unike. Problemet er at de færreste er i jobb etter å ha gjennomført programmet. Statsråd Anniken Hauglie vil målrette innsatsen for å få flyktninger inn i arbeidslivet.

Norden vil ha flere flyktninger i jobb - Les mer…

Grete Brochmann om flyktingpolitik: Norden mer samkört nu

Grete Brochmann om flyktingpolitik: Norden mer samkört nu

De nordiska länderna är mer samkörda nu än vad de var under den stora tillströmningen av flyktingar 2015. Det anser Grete Brochmann, som lett de två senaste offentliga utredningarna om invandring i Norge.

Grete Brochmann om flyktingpolitik: Norden mer samkört nu - Les mer…

Alla vill veta vilken kompetens flyktingarna har

Alla vill veta vilken kompetens flyktingarna har

När flera av de nordiska länderna införde skärpt gränskontroll och försvårade för flyktingar att ansöka om asyl, skedde det samtidigt en omläggning politiken för att flyktingarna snabbare ska kunna komma in på arbetsmarknaden. I Norge kan asylsökande nu själva registrera sin kompetens.

Alla vill veta vilken kompetens flyktingarna har - Les mer…

Flyktinginvandring handlar inte primärt om pengar

Vad kostar flyktingarna? Det är en fråga som väcker intresse både hos dem som är för flyktingmottagande och dem som är emot. Men utmaningen är inte främst ekonomisk utan social, där den stora risken för utanförskap står mellan de som har jobb eller inte, visar forskningen.

Flyktinginvandring handlar inte primärt om pengar - Les mer…

Det här kunde alla göra – men Integrify är först i Finland

Det här kunde alla göra – men Integrify är först i Finland

Varför ska det ta sju år för invandrare att få ens lågavlönade arbeten, efter dyra statliga arbetsmarknadsinsatser? När de kan få ett välbetalt jobb i det privata näringslivet efter bara ett år!

Det här kunde alla göra – men Integrify är först i Finland - Les mer…

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden

Polska arbetsinvandrare reste till Norge istället för Sverige och Danmark som låg närmare, när Polen blev medlem av EU 2004. De flesta hade ingen avsikt att stanna, men när uppehållet blev längre flyttade familjen efter. På grund av korta arbetskontrakt befinner de polska arbetsinvandrarna sig i ett slags limbo - de har jobb, men få möjligheter att avancera.

Polska arbetsinvandrare i Norge - med bara den ena foten på arbetsmarknaden - Les mer…

Gamle, folk og politikk

Færøyene vil lokke kvinner hjem. Øyriket har kvinneunderskudd. Som i mange utkantstrøk i Norden er befolkningssammensetningen i ubalanse, de unge trekkes til urbane strøk, og de eldre blir eldre. «Hundreårsbølgen treffer Nordens arbeidsliv» er tema i AIN nr 1 2017. Kan migranter tette hullene i arbeidsmarkedet i utkantNorden når helse- og omsorgsoppgavene vokser?

Gamle, folk og politikk - Les mer…

Flyktingar ger nytt liv åt finska Punkalaidun, känt för sina likkistor

Flyktingar ger nytt liv åt finska Punkalaidun, känt för sina likkistor

Vägen till Punkalaidun är vacker, men förrädiskt krokig och hal vintertid. Det här är långt ute på landet. Vi ska möta en åldrande befolkning i en finsk kommun som välkomnar invandring med nya metoder.

Flyktingar ger nytt liv åt finska Punkalaidun, känt för sina likkistor - Les mer…

"Välfärdsmodellen sårbar för hög invandring av personer med låga kvalifikationer"

"Välfärdsmodellen sårbar för hög invandring av personer med låga kvalifikationer"

För några år sedan fanns det en stor oro för att de nordiska länderna skulle drabbas av en ålderschock. En kraftig minskning av andelen unga och medelålders invånare befarades ge en allt större brist på arbetskraft. Men av de fyra viktigaste faktorerna som påverkar befolkningen, var det bara en som utvecklades helt som förväntat: Det blir allt fler äldre personer.

"Välfärdsmodellen sårbar för hög invandring av personer med låga kvalifikationer" - Les mer…

Nyanlända är en av lösningarna på behovet av arbetskraft

Nyanlända kan vara ett viktigt bidrag till arbetsmarknaderna i de åldrande nordiska länderna om de lär sig språket och ges möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, särskilt i utkantsområdena som under decennier förlorat många av sina yrkesaktiva unga till storstäderna.

Nyanlända är en av lösningarna på behovet av arbetskraft - Les mer…

Etableringen av nyanlända kan vara kommuners överlevnad

Etableringen av nyanlända kan vara kommuners överlevnad

År 2030 kan glesbygden i Sverige ha tappat en tredjedel av sin arbetsföra befolkning jämfört med 2000. Det betyder sviktande skatteunderlag, större vårdbehov och brist på arbetskraft. I många kommuner står nu hoppet till framgångsrik etablering av nyanlända. Krokoms kommun är en av dem.

Etableringen av nyanlända kan vara kommuners överlevnad - Les mer…

Nordisk arbeidsliv i støpeskjeen

Nordisk arbeidsliv i støpeskjeen

Arbeidslivet er i endring. Da Nordens arbeidsministere møttes i Helsingfors 29. november var integrasjon av flyktninger i arbeidslivet og utfordringer som demografi, ny teknologi og et fragmentert arbeidsliv sentrale temaer. I samarbeid med ILO gikk diskusjonen videre rundt fremtidens arbeidsliv og likestilling.

Nordisk arbeidsliv i støpeskjeen - Les mer…

Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job

Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job

At få nytilkomne flygtninge hurtigt ud og i gang på en arbejdsplads bliver prioriteret højt i Roskilde Kommune. Den tidlige og beskæftigelsesrettede aktivering gavner alle parter, viser erfaringerne.

Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job - Les mer…

Tre hovedspor for det norske formannskapet i ministerrådet

Tre hovedspor for det norske formannskapet i ministerrådet

- Dette er spennende, kommenterte statssekretær Christl Kvam til Arbeidsliv i Norden da hun debuterte på Nordisk ministermøte som representant for det kommende norske formannskapet.

Tre hovedspor for det norske formannskapet i ministerrådet - Les mer…

Flyktningene en resurs på arbeidsmarkedet – kan Norge lære av Sverige?

En viktig nordisk diskurs handler om å integrere flyktninger raskere og bedre i arbeidsmarkedet. Utveksling av erfaringer og ny politikk inspirerte til diskusjon og uvante tenkemåter på Nordisk ministermøte i Helsingfors.

Flyktningene en resurs på arbeidsmarkedet – kan Norge lære av Sverige? - Les mer…

 Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden?

Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden?

Flyktingar är annorlunda som grupp jämfört med arbetsinvandrare. Integrationen av fjolårets rekordstora inströmning av flyktingar till Norden kommer därför troligen att gå trögare än för arbetsinvandrarna. Det finns dessutom en risk för att integrationen på arbetsmarknaden går åt fel håll efter 5-10 år, varnade forskarna på ett nordiskt seminarium som arrangerades i Oslo.

Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden? - Les mer…

Nordiska rådet vill förenkla gränskontrollerna

Nordiska rådet vill förenkla gränskontrollerna

Flyktingkrisen engagerar delegaterna som samlas för Nordiska rådets session i Köpenhamn. De gränskontroller som Sverige och Danmark införde för ett år sedan går på tvärs av den fria nordiska arbetsmarknaden. En gemensam nordisk kontroll vid den tysk-danska gränsen är ett förslag för att underlätta för Öresundspendlarna.

Nordiska rådet vill förenkla gränskontrollerna - Les mer…

Ungdommens resept for bedre flyt over grensene

Ungdommens resept for bedre flyt over grensene

Norden må fremstå som hippere blant ungdom, utdanningssystemene må bli mer ensartet og arbeidsmulighetene må bli tydeligere hvis en skal få til en bedre flyt over grensene, utfordret ungdom under en diskusjon om fremtidens mobilitet og samarbeid i Norden 25 og 26 august.

Ungdommens resept for bedre flyt over grensene - Les mer…

Frustrerade gränspendlare i söder och hoppfullt gränssamarbete i norr

Frustrerade gränspendlare i söder och hoppfullt gränssamarbete i norr

Medan de tågförseningar som uppstått som en följd av identitetskontrollerna vid Öresund irriterar och tröttar ut många gränspendlare, sluts nya samarbetsavtal i nordområdena. Också gränspendlingen mellan Norge och Sverige fortsätter med oförminskad styrka.

Frustrerade gränspendlare i söder och hoppfullt gränssamarbete i norr - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment