Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Utdanning

Utdanning

Leder: Språket en kilde til samforstand
- Har I hørt jeres arbejdsgiver bruge ordet "sikkerhed", og ved I, hvad ordet betyder?, spør språklæreren på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter syd for København. Sitatet berører dybden i utfordringene som manglende språkforståelse innebærer.
Språkkunskaperna är nyckeln men låset passar inte alltid
Det är få frågor som det råder en så stor politisk enighet om i de nordiska länderna som att språkkunskaperna är nyckeln till både integration och arbetslivet. Alla de fem länderna erbjuder invandrare flera hundra timmar gratis utbildning i det egna språket, men de har valt olika modeller och ställer olika krav.
Språkundervisning ger Coca-Colas anställda större självförtroende
På Coca-Cola Enterprises i Norge var det ett studiebesök hos ett annat företag i livsmedelsbranschen, mejeribolaget Tine, som blev starten för en vällyckad språkutbildning på jobbet. - När vi var på Tine upptäckte vi till vår förvåning att alla talade norska i personalmatsalen, säger Helge Dagsvold, skyddsombud på Coca-Colas fabrik i Lørenskog utanför Oslo.
Norska livsmedelsföretag satsar på egna språkkurser
Att kunna behärska språket i ett land är viktigt för att kunna få ett jobb. Men språket blir också allt viktigare för att behålla jobbet när ny teknik införs, strängare krav till skriftlig dokumentering införs och språkliga färdigheter blir en allt viktigare del av arbetsuppgifterna.
Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark
I Danmark har alle udlændige med fast bopæl i Danmark ret til danskundervisning. Mange kurser afvikles på arbejdspladsen, og der er god erfaring med sprogpraktik på virksomhederne.
Engelsk bliver arbejdssproget på sigt
At lære dansk er afgørende for job i Danmark, men på sigt må både private og offentlige arbejdspladser acceptere engelsk som arbejdssprog, vurderer foreningen Nydansker, der tæller 130 små og store danske virksomheder.
Yrkesinriktade svenskstudier öppnar för jobb
I flera större svenska kommuner görs svenskinlärningen för invandrare allt mer yrkesinriktad. Språkinlärning varvas med praktik och språket inriktas på speciella yrken. Örebro är ett exempel där yrkesutbildningar varvas med språkinlärning och där det pågår ett intensivt samarbete mellan kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen.
Starka språkkunskaper krävs i Finland
Finska är ett svårt språk att lära sig. Det har många invandrare fått uppleva dem hårda vägen. För att få ett jobb krävs ofta fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper. Därför är en investering i språkkunskaper nödvändig för ett fullödigt deltagande i det finska samhället.
Språket nyckeln till arbetslivet
Att kunna språket och att ha ett arbete är avgörande för hur invandrare integreras. Men vad kommer först? Många invandrare slutar på språkkurser när de får ett jobb. Det är heller ingen garanti för att ett jobb gör att man blir integrerad. På många arbetsplatser utvecklas det språkliga ghetton. För många företag blir lösningen språkkurser på jobbet. Vi har talat med nepaleser i Norge, kineser i Finland och ungrare i Danmark som alla vill kunna uttrycka sig bättre. Men också med en svensk i Sverige som på egen hand satte igång språkutbildning för plåtslagare.
Mjuk kompetens behövs för de nya vita och gröna jobben
EU-kommissionen har presenterat ett nytt flagskeppsinitiativ: En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen. Under den ekonomiska krisen finns det fortfarande två sorters jobb som det är stor efterfrågan på – de "vita" och de gröna.
Kunnskapssamfunnet - Hva vil vi med voksnes kvalifisering?
Ansvaret for organisering av voksnes kvalifisering bør flyttes ut fra Kunnskapsdepartementet og finansieres ved at midler hentes fra de sektorer som i dag driver ulike former for kurs og opplæring, som NAV og andre opplæringsaktører. Det forslår Odd Einar Johansen, en av de fire forfatterne til boken "Kunnskapssamfunnet - Hva vil vi med voksnes kvalifisering?"
Italias unge håper på jobb før de blir gamle
Veien fra høyere utdanning til jobb er særskilt tornefull i Italia. Mange gir opp studiene underveis eller blir langtidsledige i etterkant. Etter måneders lediggang er lærer Francesca Seguela glad for noen timers sommerjobb.
OECD oppfordrer til raske tiltak mot ungdomsledigheten
Ungdomsledigheten øker dramatisk og vil fortsette å øke i 2011, anslår OECD. På G20 arbeidsministermøtet oppfordret Stefano Scarpetta regjeringene til å handle umiddelbart. Det første som må gjøres, sa Stefano Scarpetta, er å sikre at ungdom har noe å leve av når de går ledige.
Utdanning - for mye av det gode?
Jo høyere utdanning, jo lettere er det å få jobb og jo lenger jobber en, viser studier. Men er det en tendens til overutdanning? Kompetansen som etterspørres forandres i takt med endringene i samfunnet. Det krever ikke bare en satsing på spisskompetanse, men fokus på hele utdanningsløpet; fra grunnutdanning til yrkesutdanning og livslang læring.
Sverige viser seg frem: Kommunale teknikkskoler etter modell av musikkskolene
Hvorfor ikke bygge et system med kommunale teknikkskoler for å stimulere interessen for teknikk blant barn?
Kunskapens vägar och växtplatser
Förr var kunskapsproducenterna lättidentifierade. Scenen var i huvudsak skolor och universitet, och där fanns lärare och forskare som de viktigaste och väl synliga aktörerna. Idag är bilden en annan. Forskning kan lika väl ske på ett socialkontor i en kommun och lärarna kan hålla kurser på ett företag. Arenan har förändrats och det påverkar bilden av vad kunskap är.

Side-alternativer

This is themeComment