Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Berit Kvam

Artikler av Berit Kvam

Metoo - også på ministermøtet i Oslo
- Dette er en kjempestor sak, sier en engasjert arbeidsmarkedsminister Ylva Johansson. På ministermøtet i Oslo der arbeidsmiljø var tema til diskusjon, forteller hun om omfanget av #metoo i Sverige. I 2018 leder hun nordisk ministerråd. Da står integrering, fremtidens arbeidsliv og arbeidet mot arbeidslivkriminalitet i fokus.
Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei?
Den sosiale pilaren har vært etterlyst i Europas utvikling. Toppmøtet i Göteborg tegner en ny fremtid. Ikke alle ser lyst på resultatet. Heller ikke Norden går i samlet tropp. Når nasjonale interesser settes på prøve, og næringslivet sier nei, brøyter det vei for uenighet. Det handler om politikk og mer pekuniære saker.
Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel
Det er en aktiv 24 åring Nordisk Råd har valgt som sin første stedlige representant i Brussel. Matilda af Hällström er i full gang med å finne ut hvordan Norden kan samarbeide bedre i EU. Mens vi har snakket har Danmarks utenriksminister twitret at Sverige har sviktet nordisk samarbeid i kampen om EUs medisinske agentur. En vekker, kommenterer Matilda af Hällström.
Arbeidsliv i Norden – også på Facebook
Nå kan du få direkte tilgang til nyheter på Facebook om arbeidslivet i Norden som du ellers ikke ser samlet i en strøm. Her finnes diskusjoner om arbeidsliv og politikk, om strømninger som preger utviklingen og nasjonale og internasjonale krefter som påvirker arbeidslivet.
Det er i arbeidslivet det skjer
Det er et tidsskifte i tenkningen om arbeidsmiljøet. Krav til omstilling og økt produktivt, en aldrende befolkning og ikke minst at kostnadene ved et dårlig arbeidsmiljø overskrider fattbare summer, dytter på behovet for nytenkning. Hva nytter? Kjøpe seg ut av ulykken, eller sette innholdet i arbeidet i fokus? Og hva skjer i det nye arbeidslivet som presser seg frem?
Pål Molander: Norden må ikke glemme betydningen av et godt arbeidsmiljø
Godt arbeidsmiljø er god butikk, sier Pål Molander, direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ikke bare det: I Norden har vi vært dyktige på å bruke arbeidsmiljøet for å håndtere endringene i arbeidslivet på en god måte. Arbeidsmiljøet har vært en styrke i fortiden, det må det også bli fremover, oppfordrer han.
TBU 50 år: Lønnsdannelsen – et særtrekk ved den norske modellen
Felles forståelse om hvordan virkeligheten ser ut, før partene starter forhandlinger om lønn, er grunnlaget for den norske varianten av den nordiske modellen. Det har ført til få konflikter og små lønnsforskjeller.
Rett kompetanse til rett tid
Å finne en god match er ikke alltid like lett, særlig når det handler om arbeidslivet. Ledige jobber og ledige mennesker må passes bedre sammen. Når endringene i arbeidslivet skjer lynraskt øker behovet for rett kompetanse, og muligheten til etter- og videreutdanning blir hyperaktuelt. Men hvordan skal det organiseres og hvem skal betale? Arbeidsliv i Norden undersøker muligheter og praksis i Norden.
Ragnhild Lied – Nordens fagligpolitiske leder står vakt om den nordiske modellen
Globalisering, teknologiske endringer og omstilling i arbeidsmarkedet utfordrer det organiserte arbeidslivet. Fagforeningsleder Ragnhild Lied står midt kampen mot arbeidslivskriminalitet, nye organisasjonsformer og en svekkelse av arbeidsmiljøloven.
Ulikhetens smerteterskel er nådd
OECD snur kappen og vil at verden skal tenke nytt rundt begrepet økonomisk vekst. Så langt har fortellingen om vekst først og så fordeling kun ført til at gapet mellom fattig og rik er blitt større. Nå bygges et nytt narrativ med begreper som «sterk, bærekraftig og inkluderende vekst». Arbeidsliv i Norden undersøker hva paradigmeskiftet innebærer og setter inkludering i arbeidslivet i fokus.
OECD utfordrer globaliseringens vinnere: vil bygge bro over økte forskjeller
Et paradigmeskift kaller OECDs Stefano Scarpetta den nye tidsånden. Vi må forandre tenkningen som ligger til grunn for et økende gap mellom fattig og rik, sier generalsekretær Angel Gurría: Økonomisk vekst er ikke nok, vi må ha en ny visjon for en inkluderende og bærekraftig utvikling. Den sosiale dimensjonen hadde merkbart gjennomslag på OECD Forum 2017.
Norden vil ha flere flyktninger i jobb
Nordiske land går foran i arbeidet for å inkludere flyktninger, sier OECDs Thomas Liebig. Han peker blant annet på de strukturerte introduksjonsprogrammene som er unike. Problemet er at de færreste er i jobb etter å ha gjennomført programmet. Statsråd Anniken Hauglie vil målrette innsatsen for å få flyktninger inn i arbeidslivet.
Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst
Den europeiske fagbevegelsen, ETUC, er kritisk til det de anser som dårlig sammenheng mellom OECDs gode makroøkonomiske analyser og de strategiske anbefalingene til det enkelte medlemsland. Rådene reflekterer ikke et nytt narrativ om inkluderende vekst. «Vær konsistent», oppfordrer generalsekretær Luca Visentini i møte med Arbeidsliv i Norden under OECD forum.
Plattformøkonomi, på hvilke vilkår?
Utgjør den digitale plattformøkonomien en fare for den nordiske modellen? Eller er modellen så robust at Norden kan sette betingelser og rammer for den voksende plattformkapitalismen? Hvilke strategier trengs for å påvirke utviklingen? Er en egen nordisk plattformøkonomi mulig? Arbeidsliv i Norden setter fremtidens arbeidsliv I fokus.
Plattformøkonomien: Hvordan regulere arbeidslivet når algoritmene er sjefen?
Regulering er et kjernespørsmål når Nordiske land diskuterer den digitale plattformøkonomien. Utfordringen er å sikre gode arbeidsvilkår for individet, like betingelser for business og skatteinngang til staten. Ny teknologi er bra, men plattformene må utvikles i tråd med arbeidsmarkedet for øvrig.
Nye veier til et godt arbeidsmiljø
Nordiske land vil være best internasjonalt, og ser godt arbeidsmiljø som en stor konkurransefordel i et globalisert arbeidsliv. Men, som nordiske forskere advarer: «er et godt arbeidsmiljø ikke en glasur man legger på i etterkant, men føringer som legges underveis». Arbeidsliv i Norden ser i Tema på hvilke føringer landene legger.
Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brenner for sosialt entreprenørskap
Anniken Hauglie endrer bestemmelser om arbeidstid, styrker lovverket rundt varslerne, vil sammen med partene vurdere tydeligere grenser for bemanningsbyråene, styrke arbeidet mot arbeidskriminalitet og inviterer nordiske kolleger til å diskutere fremtidens arbeidsliv med delingsøkonomi og nye trender.
Norden ikke gode nok på likestilling, og ikke gode nok på psykisk helse
Fordelingen av maktposisjoner i samfunnet har ikke forandret seg samlet sett i Norden, viser AINs likestillingsbarometer 2017. Men stadig flere kvinner topper maktposisjonene i fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidsdepartementene.
Gamle, folk og politikk
Færøyene vil lokke kvinner hjem. Øyriket har kvinneunderskudd. Som i mange utkantstrøk i Norden er befolkningssammensetningen i ubalanse, de unge trekkes til urbane strøk, og de eldre blir eldre. «Hundreårsbølgen treffer Nordens arbeidsliv» er tema i AIN nr 1 2017. Kan migranter tette hullene i arbeidsmarkedet i utkantNorden når helse- og omsorgsoppgavene vokser?
Det nordiske DNA
Over 90 prosent av nordiske kvinner foretrekker å jobbe utenfor hjemmet, viser ILOs undersøkelse som ble presentert på konferansen Global Gender Dialogue under arbeidsministermøtet i Helsinki. Heldigvis. Nordiske kvinners innsats i arbeidslivet er unik. Kan det da være noe å lære av kvinner fra helt andre deler av verden?

Side-alternativer

This is themeComment