Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Berit Kvam

Artikler av Berit Kvam

Leder: Arbeidets nye former utfordrer samfunnskontrakten
«Gjør din plikt, krev din rett» beskriver forholdet mellom individ og samfunn. Når mer av arbeidet blir plattformbasert og kuttet i småbiter kan skattegrunnlaget utarmes, og samfunnskontrakten bli brutt. Hva er plikt og hva er rett når crowd work endrer arbeidets form og innhold. Holder samfunnets institusjoner tritt? Henger fagforeningene med, eller arbeidsretten? Og hva er egentlig crowd work?
Det norske Arbeidstilsynet skjerper metodene
Hvordan drive et effektivt tilsyn med arbeidsmiljøet? Det var spørsmålet da risikobasert tilsyn ble diskutert på Nordisk arbeidsmiljøkonferanse i Tampere nylig. Hvilke arbeidsplasser skal besøkes og hvordan skal tilsyn og kontroll utøves? Arbeidstilsynets oppgave er å se til at virksomhetene følger arbeidsmiljøloven. Nå er metodene under omlegging, men til hva?
Risikobasert tilsyn tema på arbeidsmiljøkonferanse i Tampere
Risikobasert tilsyn var tema for Nordisk arbeidsmiljøkonferanse 2016 i Tampere. Over hundre deltakere fra hele Norden var engasjert i den store diskusjonen som handler om hvordan myndighetene kan drive et mer effektivt tilsyn for å sikre et godt arbeidsmiljø.
Birgitta Forsström – Nordens arbeidsmiljødirektør satser nytt
God ledelse er avgjørende viktig for et godt arbeidsmiljø mener NIVAs nye direktør, Birgitta Forsström. Nå tilbyr NIVA kurs i helsefremmende ledelse og mangfoldsledelse i tillegg til mer tradisjonelle tema. Sånn vil hun skape nye nordiske arenaer for utdanning på arbeidsmiljøområdet.
Den psykososiale utfordringen
Historien om Kristján fra Island i månedens tema viser hvordan unge ofte er sterkt utsatt i arbeidslivet. Når Arbeidsliv i Norden setter det psykososiale arbeidsmiljøet i fokus, er beretningen bredere. Tema handler om behovet for organisatoriske endringer og viser hvordan systematisk innsats kan snu sykefravær til nærvær på jobben.
Et grenseløst Norden på vent
Grensekontrollene som er innført i Norden, må opprettholdes til EU har fått Schengen- og Dublinavtalen til å fungere, selv om grensependlere, næringsliv og Øresundssamarbeidet rammes.
Hvor går vi, Norden?
På Nordisk råds Temamøte i Oslo 19. april kommer nye grensehindringer til debatt. Det vil i praksis si grensekontrollen for reisende fra Danmark til Sverige, og som kan bli innført for reisende i motsatt retning. Arbeidsliv i Norden følger debatten, og ser på den grunnleggende utfordringen: hva som gjøres for at flyktninger og innvandrere skal bli integrert i arbeidslivet.
Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?
Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bidra til å utvikle de nordiske velferdsmodellene, sier Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Når Norge tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, er dette perspektiver hun vil løfte frem.
Carola Lemne: Fremtidsoptimist på vegne av Sveriges næringsliv
Carola Lemne er fremst blant likemenn i Svenskt Näringsliv og talskvinne for 60 000 små og store foretak. Lavere kostnader for arbeidsgiverne er hennes oppskrift for å få flere nyankomne i arbeid. Startjobb med lavere lønn og lavere skatt gir mer i posen til både arbeidsgivere og arbeidstakere.
Mer samarbeid, ikke mer splittelse
Hur mår du, Norden? spør Finland ved avsparket for det finske formannskapet i Nordisk ministerråd. Gjennom sitt program vil de fremme spennende møter og nye tanker. Fremtiden handler om å finne nye samarbeidsformer på kryss og tvers av fag og landegrenser. Norden vil ha nye perspektiver på nye utfordringer. Hvorfor?
Kick-off for "Hur mår du Norden?"
Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap og stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?
Kunst, kultur og det gode liv
Hva om vi snudde pyramiden opp ned og ikke lot Finansdepartementets briller dominere samfunnsutviklingen, men lot Kulturdepartementet, som oftest er plassert lengst ned i hierarkiet, sile de overordnete spørsmålene om satsninger og en bærekraftig utvikling? Ville det gjøre en forskjell?
Finlands Anne Berner: Vi må ikke miste retten til å bevege oss fritt i Norden
Åtte måneder har gått siden forretningskvinnen Anne Berner ble utnevnt til minister i den nye sentrum-høyre regjeringen Sipilä. En periode har hun gitt seg selv i politikk. Da har hun maksimum tre år og fire måneder på seg til å få gjennomført sin politikk. Det jobber hun målrettet mot.
Hur mår du Norden?
Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap og stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?
Innstramming!
Grensen er nådd. Kontrollen skjerpes og det strammes til. Selv Sverige har kastet inn håndkleet. Svenske asylregler skal tilpasses EUs minimumsnivå. Hva nå? Vil nordiske velferdssamfunn bestå prøven?
Utsatte unge på arbeidsministrenes agenda
- Ingen unge bør overlates til seg selv i lengre perioder, sa danske Noemi Katznelson da hun presenterte sin nyeste forskning for nordiske arbeidsministre i København nylig. Utsatte unge og arbeidsliv var tema til diskusjon mellom ministrene og arbeidslivets parter der forebyggende innsats mot arbeidsløshet sto i fokus.
Flyktninger setter sine spor
«Jeg tror ikke det er noen i regjeringskontorene som ikke tenker på flyktninger», sier Norges nye direktør for arbeids- og velferdsetaten Sigrun Vågeng i Portrett. Flyktningene som kommer til Norden sprenger alle prognoser og preger samfunn og debatt.
Norges NAV-direktør Sigrun Vågeng vil ha mindre styring og bedre ledelse
- Jeg har fått klar melding om å dreie NAV mer i retning av arbeid. Det er oppdraget mitt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Mindre styring og mer ledelse er stikkord for å få dette til, mener hun.
Norge: Regjeringen vil styrke satsingen på unge
Arbeidsløsheten i Norge vokser, særlig blandt ungdom. I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen en egen ungdomspakke for å motvirke at flere unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv.
Leder: "Du vil betale moms, du?"
Arbeidskriminalitet, svart arbeid, sosial dumping. Det handler om fusk og bedrag, men hvordan bekjempe ulovligheter som rammer velferdens spleiselag?

Side-alternativer

This is themeComment