Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Berit Kvam

Artikler av Berit Kvam

Tidligere EU-kommisær Poul Nielson: Norden må inn i kampen
- Norden er ikke en isolert øy i verdenssamfunnet. Hvis vi vil bevare det vi synes om, og sikre at vi ikke blir overkjørt av andres verdier, må vi inn i kampen, sier Poul Nielson til Arbeidsliv i Norden.
Behov for nye metoder for å utvikle voksnes læring
PIAAC Norden dokumenterer at svake ferdigheter finnes i alle grupper i befolkningen. Det er derfor nødvendig å utvikle gode metoder for å få tak i dem det gjelder. Nordisk nettverk for voksnes læring er et viktig forum for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling mellom de nordiske landene.
Leder: Ferdigheter er ferskvare
Den første nordiske PIAAC rapporten gir både spennende og skremmende perspektiver. Rapporten viser at overraskende mange har så svake grunnleggende ferdigheter at de har dårlige odds i arbeids- og samfunnsliv, og det blir ikke bedre med alderen.
Overraskende mange voksne i Norden har svake lese- og regneferdigheter
Utfordringen for politikerne er å sikre utviklingsmuligheter til de to millioner voksne med for svake ferdigheter til å klare seg i arbeids- og samfunnsliv. Det sier Anders Rosdahl, forskningsleder ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og dansk representant i nettverket som nettopp nå presenterer den første nordiske PIAAC rapporten.
Ny komparativ nordisk forskning måler voksnes kompetanse
For første gang foreligger det nå en nordisk PIAAC basert på OECDs program for måling av voksnes kompetanse, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC.
Grønland – en reise verd
Fiskeriene med Grønlandsreka og hellefisk er fortsatt viktigste næringsvei på Grønland og fortsatt er overføringene fra Danmark viktigste inntektsgrunnlag. Drømmene er der om at gruvedrift og kanskje olje, skal gi større inntekter. Vår korte befaring til Ilulissat, Grønlands tredje største by, har gitt sterke inntrykk av naturen, kulturen og et samfunn i omstilling der turister kan bys 4 stjerners opplevelser.
Blikk for individet
Hvordan hjelper man ungdom som mister fotfestet på veien ut i livet? Hvordan kan man motivere unge som ikke er i jobb, aktivitet eller utdanning til å komme på sporet av en fremtid? Slike spørsmål sto i sentrum da Norden nylig diskuterte hvordan man kan bekjempe ungdomsledigheten.
Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV
Det er ett år siden Norges arbeids- og sosialminister Robert Eriksson oppnevnte ekspertgruppen som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av arbeids- og velferdsetaten NAV. Nå er rapporten her: «Et NAV med muligheter».
Ingrid Ihme, utvalgt til å få skikk på NAV
- Dette må være tiårets mest krevende og spennende utvalg. Jeg er stolt over å ha vært med. Det sier Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind, og en av arbeids- og sosialministerens syv utvalgte i Ekspertgruppen som har vurdert mulige endringer i arbeids- og velferdsforvaltningen, NAV.
Leder: Ikke bare rosa - det handler om makt
For femte år på rad publiserer Arbeidsliv i Norden vårt eget likestillingsbarometer. Det viser at maktfordelingen i Norden er bedre enn noensinne. Dog ikke på alle områder. Vi har satt religiøse trossamfunn i fokus. I den verden er det stort sett menn som rår. Kirkene i Norden lyser som et unntak, med en kvinne som ledende biskop i Island, Norge og Sverige. Men henger makt og autoritet sammen?
Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede
Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”.
Minstelønn – mulighet eller trussel?
Drop berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus.
Norge: Streik og steile fronter - strid om endringer i arbeidsmiljøloven
Kommer flere i jobb hvis flere kan ansettes midlertidig? Blir terskelen til arbeidslivet lavere? Blir det flere jobber, eller bare flere midlertidig tilsatte? Slike spørsmål er stridens kjerne når norske arbeidstakere kjemper for arbeidsmiljøloven.
Leder: Nye tendenser skjerper sansene
I OECD er det liten tvil om at det er Norden som har klart seg best gjennom krisa med lav arbeidsløshet, høy sysselsetting og lav ulikhet. Men det gjelder å ikke ta godene for gitt. Nye tendenser skjerper sansene. Det organiserte arbeidslivet er utsatt for press. Samtidig brer delingsøkonomien seg i et uoversiktlig tempo. Arbeidsliv i Norden tar tendensene på pulsen.
Gerd Kristiansen: norsk LO-leder med stål i ryggen
Lufta dirrer. Lederen for den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge er kraftig provosert over den blåblå regjeringens arbeidslivspolitikk, over mangel på samarbeid og over forslaget til ny arbeidsmiljølov som gir arbeidsgiverne økt rett til å ansette midlertidig. Engasjementet bølger gjennom rommet.
Kvinner kan avgjøre den nordiske modellens fremtid
Kvinners høye sysselsettingsgrad er avgjørende viktig for den nordiske modellens fremtid. Det var OECDs Mark Pearsons budskap da forskningsrapporten The Nordic Model – challenged but capable of reform ble diskutert på Nordisk arbeidsministermøte.
Bedre arbeidsmiljø – krever kunnskap og innsats
Alle ønsker vi et arbeidsliv å leve med. Hvordan får man det? Vi har spurt ansatte på arbeidsplasser som vinner priser for sitt gode arbeidsmiljø, eksperter og andre som tar arbeidsmiljøet på alvor: Hva skal til for å skape forandring til det bedre?
Ylva Johansson: Arbeidsmarkedsminister med feministisk agenda
Ambisjonene er klare: Ungdomsledigheten har førsteprioritet. Utfordring nummer to er å sørge for at ledige personer og ledige jobber finner hverandre. Arbeidsforholdene på kvinnedominerte arbeidsplasser skal bli bedre og hun vil jobbe for økte sosiale rettigheter i EU.
Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte
Fjerne grensehinder mellom landene og øke investeringene for å skape jobber er blant nordiske statsministeres felles visjoner. De vil også bygge videre på Norden som merkevare, sa nordiske statsministere under Nordisk Råds sesjon i Stockholm.
Leder: En garanti for fremtiden?
Danmark har færre unge som ikke er i praksis, jobb eller utdanning, enn Sverige. Hvorfor lykkes de bedre? Mens Europa ser til den finske ungdomsgarantien, har Arbeidsliv i Norden snakket med unge i Norden om deres erfaringer, og sett på hvordan landene lykkes i sine satsinger. I fokus står yrkesutdanninger, lærlingordninger og praksisplasser.

Side-alternativer

This is themeComment