Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Debatt

Debatt

Gränshinder: Ett Sisyfosarbete?

(02. Februar 2024) I både Norden och inom EU ökar antalet klagomål på att den fria arbetsmarknaden inte är så fri som vi tror. Är det ett varningstecken, eller är det i själva verket bara en konsekvens av att ländernas invånare flyttar mer och att företagen utvidgar sin verksamhet?

Trepartsförhandlingar som modell för den gröna omställningen

(06. Desember 2023) Kampen för en rättvis grön omställning förs just nu på flera och sinsemellan väldigt olika arenor. Medan strejkvakterna står i vinterkylan utanför Teslas verkstäder i Sverige och klimatförhandlarna möts i hettan i Dubai, samlades arbetsgivare, fackliga organisationer och ministrar från Norden i Reykjavik.

Hur ska vi spå rätt om framtidens arbetsmarknad?

(06. November 2023) Det går bra på de nordiska arbetsmarknaderna. I flera av länderna har sysselsättningen aldrig varit så hög. Samtidigt sker det stora ändringar hur och var jobben utförs. Globala trender som digitaliseringen och klimatändringar skapar behov av nya yrken och kompetenser. Hur säkrar vi oss att utbildningen är framtidsinriktad?

Den nordiska beredskapen sätts på prov

(25. September 2023) Sällan har scouternas valspråk varit så aktuellt som i dessa dagar. När ledaren säger: Var redo! svarar scouterna: Alltid redo! Men är vi det egentligen?

Mobiliteten i Norden måste underlättas

(21. August 2023) - Min ambition är att uppnå att arbetspendling inom Norden ska medföra så lite extra administration som möjligt både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Och så ska gränspendlarna kunna distansarbeta utan att det får konsekvenser för skatten de betalar.

Norden ser mot Baltikum

(27. Juni 2023) Kriget i Ukraina har fört Norden och Baltikum tätare tillsammans. Mest tydligt blir det under Nato-toppmötet i Vilnius den 11 – 12 juli, då Finland och kanske även Sverige, deltar som medlemmar för första gången i försvarsalliansen. Vi ser närmare på samarbetet med de baltiska länderna, som blivit mer jämbördigt.

När kommer ministerrådet för transport?

(27. April 2023) Om statsministrarna verkligen vill att i Norden ska bli världens mest integrerade region bör det upprättas ett eget nordiskt ministerråd för transport och infrastruktur.

I EU:s utkanter

(23. Mars 2023) Norden har ett förhållande till EU som sträcker sig från att Danmark i år firar 50 år som medlem av unionen, till att diskussionen på Island så vitt börjar handla om att återuppta medlemskapsförhandlingar som aldrig slutfördes.

Dags att räkna med kvinnorna igen

(26. Februar 2023) Det har blivit färre kvinnliga statsledare. Kort efter varandra meddelade både statsminister Jacinda Ardern i Nya Zeeland och försteminister Nicola Sturgeon i Skottland att de avgår.

När hållbarheten blir mode

(19. Januar 2023) Cirkulär ekonomi är bara en del av arbetet med att göra våra samhällen grönare. Men det är något som är konkret och där det är lätt att se resultat. I det här numret har vi begreppet som tema och hur det påverkar handeln, modet och textilindustrin.

Norden, Nato och närmiljön

(29. November 2022) Nordiska rådet fyller 70 år, vilket förstås markerades under årets session i Helsingfors. Som Erkki Tuomioja, presidenten för rådet påpekade, samarbetade parlamentarikerna i tjugo år innan ministrarna kom på banan. I det här numret ser vi närmare på det nordiska samarbetet.

Tema: Nya sätt att rekrytera kompetent arbetskraft

(28. Oktober 2022) 2023 ska vara Europaåret för kompetens, har EU-kommissionen bestämt. Kompetens handlar om att man inte bara har kunskaper, men också förmågan att använda dem till att utföra uppgifter och lösa problem.

Vad är ett ”riktigt” arbete?

(22. September 2022) Vårt behov av att ses och uppskattas betyder ofta lika mycket, eller mer än lönen. Men hur går det när arbetsledaren är en algoritm? Vårt tema denna gång är artificiell intelligens, AI, och det nordiska arbetslivet. Ganska mycket att bita i, så det kan inte bli mer än några små nedslag.

Nyanser i Norden vad gäller visselblåsare och pappaledighet

(18. August 2022) De nordiska ländernas innevånare har många rättigheter som kan verka nästan utopiska sett från andra delar av världen. Men på vissa områden finns det förvånansvärt stora skillnader även i den nordiska gemenskapen. Pappaledigheten är ett exempel på det.

Gröna mål i en orolig tid

(26. Mai 2022) Ett av de viktigaste målen för det nordiska samarbetet inom arbetslivsområdet är att se till att det inom arbetskraften finns kunskap och färdigheter som matchar de krav som den gröna omställningen behöver. Men nya och överraskande utmaningar måste också hanteras.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment