Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Forskning

Forskning

Registerdata öppnar nya möjligheter till arbetsmarknadsforskning
Under de senaste åren har statistiska centralbyråer i Norden börjat erbjuda data till forskningsbruk, som produceras genom att förena uppgifter från olika administrativa register. Till exempel kan man förena uppgifter om jobb med uppgifter om arbetslöshet och olika slags andra uppgifter om inkomster, utbildning osv. Också mångsidig information om företag och arbetsgivare kan fås och sammankopplas med persondata.
Kunskapens vägar och växtplatser
Förr var kunskapsproducenterna lättidentifierade. Scenen var i huvudsak skolor och universitet, och där fanns lärare och forskare som de viktigaste och väl synliga aktörerna. Idag är bilden en annan. Forskning kan lika väl ske på ett socialkontor i en kommun och lärarna kan hålla kurser på ett företag. Arenan har förändrats och det påverkar bilden av vad kunskap är.
Finnes det en særegen nordisk velferdsmodell?
Nordisk Ministerråd har tatt initiativet til et bredt anlagt forskningsprogram om velferdspolitiske spørsmål. Hensikten med forskningsprogrammet er å analysere den nordiske velferdsmodellen i et europeisk perspektiv.

Side-alternativer

This is themeComment