Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Sykefravær

Sykefravær

Bristen på positiva förväntningar ett hinder för ungdom med psykiska problem att få jobb
- Jag blev ursinnig för det sätt jag behandlades på i skolan när jag berättade för lärarna att jag var psykiskt sjuk. Det som skedde var att hela skolsystemet reagerade med att totalt släppa alla krav på mig. Förväntningarna på att jag skulle göra något alls, och i synnerhet att lyckas med något, försvann helt, säger Adrian Lorentsson.
Dansk dagpengereform rykker tæt på - strid om karensdage
Det over 100 år gamle danske dagpengesystem skal moderniseres, og de politiske forhandlinger bliver svære, viser reaktionerne på Dagpengekommissionens forslag til et mere fleksibelt dagpengesystem.
Ny kurs i dansk beskæftigelsespolitik efter regeringsskiftet
Forholdene for landets dagpengemodtagere bliver en vanskelig nød at knække for Danmarks nye borgerlige regering.
Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge
Arbetsmarknadens parter och den norska regeringen har förlängt IA-avtalet fram till 2018. Mindre byråkrati utlovas i kampen för att få ned sjukfrånvaron, att få fler in i arbetslivet och att få folk att förlänga sin yrkesverksamhet .
Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män
När en kvinna får sitt andra barn och har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper hon dubbelt så stor risk för att bli sjukskriven än mannen. Det visar en ny rapport om kvinnors sjukskrivning som presenterades i Sverige den 5 november.
Direkt från Helsingfors: Karensdag eller inte?
I Finland har diskussionen kring arbetslivet den här hösten framför allt handlat om det högersinnade Samlingspartiets förslag att med Sverige som förebild införa en karensdag för den som är för sjuk för att gå på jobb.
OECD: Norge betalar oproportionellt mycket för sjukfrånvaron
Den norska arbetslösheten är låg och sysselsättningen hög. Men kostnaderna för sjukskrivna och förtidspensionerade är dubbelt så hög i förhållande till bnp som genomsnittet bland OECD-länderna. Det visar rapporten om Norge från den ekonomiska samarbetsorganisationen.
Trygghet ger människor mod att satsa
Adriana Lender är generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter. Den ansvarar för det mesta av det svenska trygghetssystemet, bortsett från pensioner. Det senaste året har nya sjukskrivningsregler gjort att det blåst storm runt myndigheten. Hon önskar att fler kunde skilja på det politiska regelverket och hur verksamheten utövas.
Stor kampanj om sjukdom och jobb i Danmark
En av de största offentliga kampanjerna någonsin inom arbetslivet sattes igång den 15 mars i Danmark. Tolv miljoner danska kronor ska användas på att bryta ned tabun omkring arbete och sjukdom.
Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron
Den norska regeringen och parterna på arbetsmarknaden har blivit eniga om ett nytt avtal för att få ned sjukfrånvaron. Avtalet ska gälla i nästan fyra år och är en förlängning av avtalet om ett inkluderande arbetsliv, det så kallade IA-avtalet, som gällt sedan 2001.
”Sjukfrånvarodebatten fastnar lätt i mytbildning”
Det är en myt att svenskarna har en så mycket högre sjukfrånvaro än i andra europeiska länder, hävdar Björn Johnson som är forskare vid Malmö Högskola. I den nyutkomna boken ”Kampen om sjukfrånvaron” har han granskat när sjukfrånvaron började definieras som ett samhällsproblem och vilka synsätt som ligger bakom.
Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge
Partiella sjukskrivningar ska vara huvudregeln efter att en anställd varit borta från jobbet i åtta veckor. Det är det främsta förslaget från en expertgrupp som sett på hur sjukfrånvaron kan minskas i Norge. De sjukskrivna ska jobba 20, 40, 60 eller 80 procent.
Norden skjerper regler for sykefravær
Lønn under sykdom er en grunnstein i de nordiske velferdssystemene, men skal ansatte ha samme lønn om de er på jobb eller ikke? Hvem skal bestemme hvor lenge en person kan gå sykemeldt? Hvordan skal kontakten med arbeidsgiver være? Debatten går het i flere nordiske land. Arbeidsliv i Norden setter fokus på tiltak og regelverket som strammes til.
Ständig jakt på nya sätt att begränsa sjukfrånvaron
Trots att sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan de olika länderna i Norden verkar det som om villkoren för sjukersättning stramas åt oberoende av om sjukfrånvaron går upp eller ned. Det finns inget samförstånd bland forskarna om vad som egentligen orsakar svängningarna och vilken politik som fungerar.
Samtale som middel mod sygefravær
Alle sygemeldte medarbejdere og ledige i Danmark skal fremover til samtale hos arbejdsgiver eller a-kasse om deres sygdom efter senest fire ugers sygemelding. De nye regler får en blandet modtagelse.
Fokus på sygdom giver mindre fravær
Tidlig dialog med syge medarbejdere reducerer sygefraværet. Det er erfaringen i Høje-Taastrup Kommune vest for København.
Sjukskrivningar i Finland: Uppåtgående trend bruten i kommunerna
Många finländska kommuner har lyckats vända trenden med allt fler sjukskrivningar. Vid Helsingfors stad, landets största kommunala arbetsgivare, försöker man målmedvetet att utveckla goda modeller för långtidssjuka så de kan återgå till sina arbeten.
Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet
Det råder bråda dagar på Sveriges arbetsförmedlingar efter årsskiftet. Under januari förs 16 000 långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen där de ska erbjudas individuell hjälp och rådgivning för att komma tillbaka till arbetslivet. Kritiken mot förändringarna har varit hård och regeringen har tvingats backa på flera punkter.
Stora förändringar för de långtidssjukskrivna
Den svenska regeringen skyndar nu fram förändringar i sjukförsäkringen som rör de långtidssjukskrivna. Den 9 december ska riksdagen fatta beslut och de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2010. Många tusen långtidssjukskrivna håller andan – vad ska hända när deras rätt att vara sjukskrivna upphör?
Förkyld med feber? Rätt att stanna hemma
När tycker nordborna det är OK att stanna hemma istället för att gå till jobbet? Det beror på vilket land vi talar om. Danskarna är mest accepterande vad gäller sjukskrivningar, och listar stress på jobbet som den mest acceptabla orsaken att stanna hemma. I Finland och Island går den attityden inte hem alls. Där är inställningen till sjukskrivningar mycket mer restriktiv.

Side-alternativer

This is themeComment