Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter

Nyheter

Arbeids- og velferdstjenester under samme tak - skal bli bedre for brukerne

1 juli 2006 etableres en gigantisk Ny arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) i Norge. Da slås statsetatene arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og trygdeetaten sammen til en ny etat og tjenestetilbudet samordnes med de kommunale sosiale tjenestene. I fokus for reformen står brukerne, som kun behøver å henvende seg ett sted uavhengig av hvilke tjenester de har behov for.

Arbeids- og velferdstjenester under samme tak - skal bli bedre for brukerne - Les mer…

Finland tar nytt grepp om långtidsarbetslösa

Finlands regering ska göra en reform av arbetsmarknadsstödet som innebär att långtidsarbetslösa går miste om stöd ifall de vägrar ta emot lönearbete eller aktiveringsåtgärder. Arbetsmarknadsstödet blir villkorligt efter 500 dagar.

Finland tar nytt grepp om långtidsarbetslösa - Les mer…

Nordiska företag ratar facket i Estland

Nordiska arbetsgivare visar inget intresse för samarbete med fackliga organisationer i Baltikum, men å andra sidan är så få arbetstagare organiserade att fackförbunden knappt har något inflytande alls.

Nordiska företag ratar facket i Estland - Les mer…

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon

Tio månader efter att gränserna i alla fall delvis öppnades för arbetskraft från EU:s nya medlemsländer är det svårt att avgöra om farhågorna besannats i Norden eller om det blivit en besvikelse för de nya medlemsländerna. Debatten rasar om det handlar om ”social dumping” eller ”social jumping”.

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon - Les mer…

Anstormningen uteblev- men debatten fortsätter

Anstormningen uteblev- men debatten fortsätter

Ett drygt år har gått efter utvidgningen av EU. Det blev ingen anstormning av arbetskraft från öst till Norden. Den befarade sociala turismen kan knappt mätas. Men åsikterna om migrationen är lika polariserade.

Anstormningen uteblev- men debatten fortsätter - Les mer…

Revirkamp om arbetsrätten

Det pågår en tyst revolution inom arbetsrätten. Små händelser har tillsammans skapat en trend där makten över arbetsrätten i realiteten har flyttats ut til EG-domstolen i Luxemburg eller Europadomstolen i Strasbourg. Det hävdar arbetsrättsprofessor Niklas Bruun vid Arbetslivsinstitutet, tio år efter att Sverige blev medlemmar i EU.

Revirkamp om arbetsrätten - Les mer…

Den direkte dialog med virksomhederne

Det nye Virksomhedspanel på www.ministerdialog.dk har afsløret stor interesse for socialt engagement blandt danske virksomheder.

Den direkte dialog med virksomhederne - Les mer…

Gull til nordisk arbeidsliv - men er det bærekraftig?

Arbeidsmarkedet er nytt hver morgen, sa Allan Larsson da han nylig dro opp de store linjene på arbeidslivskonferansen "Hva er nytt med det nye arbeidslivet?" Vi påvirkes uavbrutt og på alle nivå av dollarkurs, demografi og teknikk. Men i en tid med raske endringer, krav om bedre konkurransekraft og økt fleksibilitet, er det mulig å skape et bærekraftig arbeidsliv?

Gull til nordisk arbeidsliv - men er det bærekraftig? - Les mer…

Historisk avgörelse mot dumpning

Historisk avgörelse mot dumpning

Entreprenörer som tar med sig utländsk arbetskraft till Norge, måste ge dem lika lön och villkor som det norska arbetare får enligt sina kollektivavtal. Det slår den norska Tariffnemnda fast i en avgörelse som förväntas få stora konsekvenser i kampen mot lönedumpning i Norge.

Historisk avgörelse mot dumpning - Les mer…

Skattestöd till städhjälp stor succé i Finland

Städredskapen är inburna från bilen som parkerats framför radhuslängan i Vanda, en förstad till Helsingfors, och arbetsdagen kan börja. – Jag gillar att städa, säger Kirsi Heinonen och startar dammsugaren.

Skattestöd till städhjälp stor succé i Finland - Les mer…

Behov for mer samarbeid - er den nordiske modellen noe for Baltikum?

Hvilken vei går utviklingen på arbeidsmarkedet i de baltiske land? Er den nordiske modellen med parts- og trepartssamarbeidet som grunnfestet idé, et sannsynlig scenario? Kan nordiske land bidra til det?

Behov for mer samarbeid - er den nordiske modellen noe for Baltikum? - Les mer…

Kárahnjúkar – sosial dumping i høyfjellet

Kárahnjúkar – sosial dumping i høyfjellet

- Uten å ha myndighetene i ryggen får vi ikke stanset den sosiale dumpingen vi har sett i Kárahnjúkar-prosjektet, sier Thorbjørn Gudmundsson, daglig leder for Samidn, foreningen for de yrkesutdannede på Island. Dette er første gangen innleie av arbeidskraft fører til lavere lønn og dårligere vilkår på det islandske arbeidsmarkedet.

Kárahnjúkar – sosial dumping i høyfjellet - Les mer…

Sosialminister Árni Magnússon avviser påstand om sosial dumping

”Det har ikke kommet frem noe som støtter påstanden om at det foregår sosial dumping ved Kárahnjúkar,” skriver Sosialminister Árni Magnússon til Arbeidsliv i Norden.

Sosialminister Árni Magnússon avviser påstand om sosial dumping - Les mer…

Ministermøte uten tilreisende ministere

Nordisk arbeidsministermøte under det islandske formannskap i Nordisk Ministerråd ble avviklet uten andre ministere til stede enn verten selv, den islandske minister Árni Magnússon.

Ministermøte uten tilreisende ministere - Les mer…

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa?

- Suksessen skyldes at vi har investert i mennesker, og ikke i infrastruktur. Satsningen på utvikling av kompetanse har løftet Irland fra en bunnplassering til å bli et av de mest fremgangsrike land i Europa. Det er derfor vi blir kalt ’den keltiske tiger’, sier den irske arbeidsminister Frank Fahey til Arbeidsliv i Norden.

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa? - Les mer…

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment