Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i EU

EU

Norden, EU och klimatet
På kort tid har det utsetts nya arbetsministrar i tre av de nordiska länderna. I Finland och Danmark skedde det på grund av parlamentsvalen, medan utnämnandet av Ylva Johansson som Sveriges kandidat till EU-kommissionen ledde till ett byte även där.
De nordiska facken: Klimatomställningen måste ske på ett rättvist sätt
”Det finns inga jobb på en död planet” var den slogan som citerades oftast när de nordiska fackförbunden höll sin kongress i Malmö under tre dagar 3 - 5 september. Klimatfrågan har seglat upp som en av de största även för fackföreningsrörelsen.
Har vi den statistik vi behöver?
”Om vi mäter fel saker, kommer vi att handla fel. Om vi inte mäter en viss företeelse, så blir den översedd, som om problemet inte existerade.”
Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå
Medan många länder lyckats minska sina utsläpp av klimatgaser har Islands utsläpp ökat markant under de senaste åren. Det visar data för 2016. Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. Genomsnittet i EU var 7,3 ton koldioxid per person.
Den europeiska arbetsmyndigheten ELA utmanar den norska modellen
- Om det visar sig att norska kollektivavtal ska kunna överprövas av den Europiska arbetsmyndigheten, ELA, kan det bli aktuellt att använda vetorätten Norge har i EES, säger Marianne Marthinsen stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet.
Villkoren för vägtransporter splittrar Europa i öst och väst
Lastbilsförarna offrades för att få en enighet inom EU när ändringarna i utstationeringsdirektivet klubbades igenom i början av sommaren.
Europa til felts mot sosial urett – viser Norden vei?
Den sosiale pilaren har vært etterlyst i Europas utvikling. Toppmøtet i Göteborg tegner en ny fremtid. Ikke alle ser lyst på resultatet. Heller ikke Norden går i samlet tropp. Når nasjonale interesser settes på prøve, og næringslivet sier nei, brøyter det vei for uenighet. Det handler om politikk og mer pekuniære saker.
Hur ska den sociala pelaren omsättas i praktiken?
EU:s sociala toppmöte i Göteborg blev en succé för de svenska värdarna, men vilken betydelse kommer den sociala pelaren egentligen få för medborgarna i Europa?
Folket och facket ställer EU mot väggen om den sociala pelaren
Med en blandning av slagord från arbetarrörelsen, kanelbullar och smågodis försöker den svenska regeringen, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, att ge EU en annan framtoning. Under det sociala toppmötet i Göteborg satt arbetsmarknadens parter bokstavligen vid samma bord som statsministrarna och EU-kommissionärerna.
Arbejdsgivere: EU’s sociale søjle truer den nordiske model
EU’s nye sociale søjle kan underminere den nordiske model på arbejdsmarkedet, frygter nordiske arbejdsgivere, der agter at forsvare modellen med næb og klør. Den kamp bliver nødvendig, forudser en dansk arbejdsmarkedsforsker.
Norge med initiativ mot arbetslivskriminalitet under EU-toppmötet
Norges statsminister Erna Solberg tog tillfället i akt när hon deltog på EU-toppmötet om sociala rättigheter. Hon lanserade en offensiv mot arbetslivskriminalitet. Norge erbjuder sig bland annat att som ett pilotprojekt samarbeta med ett EU-land för att utveckla mer effektiva kontrollsystem.
Færøernes anspændte forhold til EU
På Færøerne bor der 50.000 mennesker. EU tæller 500 millioner indbyggere. Men vil de få færinger være en del af det store selskab og samarbejde? Svaret er lidt lige som vinden på de stormfulde øer, der går i alle mulige retninger. Alle ønsker dog et tættere samarbejde, men hvad det betyder afhænger af hvem du spørger.
Matilda af Hällström: driftig lobbyist for Nordisk Råd i Brussel
Det er en aktiv 24 åring Nordisk Råd har valgt som sin første stedlige representant i Brussel. Matilda af Hällström er i full gang med å finne ut hvordan Norden kan samarbeide bedre i EU. Mens vi har snakket har Danmarks utenriksminister twitret at Sverige har sviktet nordisk samarbeid i kampen om EUs medisinske agentur. En vekker, kommenterer Matilda af Hällström.
Norden i Europa
Norden og EU er tema når vi setter fokus på Det sosiale toppmøtet i Göteborg 17. november, der EUs sosiale pilar ble presentert og undertegnet. Er det grunn til å frykte at den sosiale pilaren skal utfordre den nordiske modellen? Eller at den skal forbli fine målsettinger som ikke får praktiske følger? Slike spørsmål står i fokus når vi undersøker hva den sosiale pilaren omfatter og innebærer, hvilke synspunkter den internasjonale fagbevegelsen har, og arbeidsgiverne fremmer og hva folket og Europas regjeringssjefer mener.
EU-mötet i Göteborg: "Vi för vidare den nordiska modellen till Europa"
Innan EU:s toppmöte om den sociala pelaren inleddes i Göteborg samlades fackförbunden och de frivilliga organisationerna till ett förmöte där stämningen var mycket god.
Jyrki Katainen: Populismen hotar stabiliteten och riskerar att öka arbetslösheten
EU-kommissionens vice ordförande, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, angriper populismen, talar sig varm för den cirkulära ekonomin och försvarar den sociala pelaren i EU, i en intervju med Arbeidsliv i Norden.
Norden positivt till EU:s sociala pelare - men lönerna vill vi sätta själva
Vi kräver att förslaget till en europeisk pelare för sociala rättigheter tar hänsyn till de speciella förhållanden som kännetecknar våra arbetsmarknader och respekterar den roll som arbetsmarknadens parter har i Norden. Det skriver de nordiska ländernas arbetsmarknadsministrar i ett gemensamt uttalande till Europeiska kommissionen.
Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?
Brexit kommer även att få en stor effekt på hur EU fördelar sina forskningspengar. Brittiska universitet får idag en oproportionerlig stor andel av forskningsprojekten, men kan få det svårare när Storbritannien lämnar EU. Arbeidsliv i Norden följde med fyra norska forskningsinstitut på studieresa till Bryssel.
Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017
Elisabeth Vik Aspaker er EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister. Hun er fra Troms, Norges nest nordligste fylke og vant til å jobbe Nordkalotten på tvers. Med en tung politisk løpebane i lokalpolitikk, som politisk rådgiver og statssekretær i flere borgerlige regjeringer, er hun skodd for 2017. Da skal hun lede det nordiske samarbeidet. Hva vil hun satse på?
EU pressar på för att liberalisera vägtransporten
Både Danmark och Finland kommer att dras inför EU-domstolen om de inte ändrar regler som de har antagit för att motverka social dumpning genom missbruk av EU:s så kallade cabotageregler. Det meddelar Europeiska kommissionen som är på offensiven för att liberalisera marknaden för vägtransporter.

Side-alternativer

This is themeComment