Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Sysselsetting

Sysselsetting

– Facken måste börja organisera de som arbetar via plattformar
Delningsekonomin utmanar arbetsmarknaden som vi känner till den. För att möta utvecklingen har svenska fackförbundet Unionen i dagarna slutit ett samarbetsavtal med tyska IG Metall. Målet är att finna verktyg för att organisera den växande del av arbetskraften som arbetar via plattformar.
Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?
Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bidra til å utvikle de nordiske velferdsmodellene, sier Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Når Norge tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017, er dette perspektiver hun vil løfte frem.
Finländarna kämpar på trots ekonomiska problem
Finland har fortsättningsvis väldigt svårt att ta sig ur den ekonomiska krisen och finansminister Alexander Stubb utnämnde nyligen sitt hemland till ”Europas sjuka man”.
Finlands regering bad folket om hjälp för att sysselsätta fler
Finlands regering har bett medborgare och organisationer om hjälp för att minska arbetslösheten. Framför allt vill statsminister Juha Sipilä och hans ministrar och ha tips om hur de särskilt kunde hjälpa personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.
Udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet
Én times arbejde om ugen er bedre end ingenting. Det er filosofien bag de senere års massive danske satsning på at få udsatte danskere ind på arbejdsmarkedet. Nye undersøgelser tyder på, at virksomhederne er parate til at skabe småjob til udsatte grupper.
Jari Lindström: Arbetsministern som bytte sida
Jari Lindström var för några år sedan en arbetslös pappersarbetare på en bruksort utan framtid. I dag är han arbetsminister och justitieminister i den finländska regeringen som planerar att slopa många förmåner. Lindström tvingas försvara beslut han för en kort tid sedan nog hade kämpat emot.
Ungdomsledigheten på Economic Forum: Hva er løsningen?
Hva må gjøres for at ungdom skal få en ordentlig jobb å leve av? Ungdomsledigheten rammer landene i Europa og innad i Norden ulikt. Like fullt er ungdomsledigheten alle landenes store utfordring. Er ungdomsgarantien løsningen? Hva er svaret?
Yderområderne i Norden må have en dynamisk beskæftigelsespolitik
- Uanset om ledigheden er høj eller lav, så er det af afgørende betydning, at der foreligger en konkret og dynamisk beskæftigelsespolitik, som er i stand til at modstå svingninger i konjunkturen. Beskæftigelse er afgørende for, om et samfund kan overleve på længere sigt, og det gælder især små samfund.
Ny kurs i dansk beskæftigelsespolitik efter regeringsskiftet
Forholdene for landets dagpengemodtagere bliver en vanskelig nød at knække for Danmarks nye borgerlige regering.
Arbetsmarknad och kön svår nöt för den nya regeringen i Finland
Regeringsförhandlingarna i Finland är förbi och de nya ministrarna i trepartisamarbetet är redo att sätta igång med att lyfta landet ur den ekonomiska krisen. Under de senaste tio åren har politiken visserligen gått på högvarv, men resultaten har uteblivit. En av de svåraste frågorna gäller reformer på arbetsmarknaden.
Snabbspår till arbete för högutbildade invandrare i Sverige
Den svenska regeringen satsar nu på att tillsammans med parterna skapa snabbspår ut på arbetsmarknaden för invandrare med kompetens inom bristyrken. Andra utmaningar på den svenska arbetsmarknaden är de många vakanserna, problem med matchning och långtidsarbetslöshet.
Ny komparativ nordisk forskning måler voksnes kompetanse
For første gang foreligger det nå en nordisk PIAAC basert på OECDs program for måling av voksnes kompetanse, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC.
Räkning, inte läsning, är viktigast i arbetslivet
Räkning är viktigare för att kunna delta i arbetslivet än vad man hittills trott. Det visar en nordisk genomgång av resultaten i det kompetensprov för vuxna som OECD-länderna genomför. Att vara dålig i räkning påverkar både sannolikheten för att vara arbetslös och hur mycket man tjänar.
Blikk for individet
Hvordan hjelper man ungdom som mister fotfestet på veien ut i livet? Hvordan kan man motivere unge som ikke er i jobb, aktivitet eller utdanning til å komme på sporet av en fremtid? Slike spørsmål sto i sentrum da Norden nylig diskuterte hvordan man kan bekjempe ungdomsledigheten.
Nordisk håndsrækning til unge udenfor
En stor gruppe unge er hverken i job, uddannelse eller træning, og i hele Europa er der voksende fokus på at forhindre, at denne gruppe af unge – kaldet NEETs - strander uden for arbejdsmarkedet. De nordiske lande har gode erfaringer at opspore, motivere og ruste disse unge til uddannelse og job. Dette tema ser på hvorfor de nordiske indsatser lykkes.
Brobygning til uddannelse hjælper unge på vej
Dansk succes med at støtte sårbare unge til at få en uddannelse. Mentorstøtte, undervisning og hjælp til praktikplads letter den svære overgang til studie og job.
Brobygning til Uddannelse rulles ud i hele Danmark
Erfaringerne med at bygge bro til uddannelse for sårbare unge er så lovende, at modellen gøres permanent og landsdækkende.
Motivation skaffer udsatte unge uddannelse
Indsatser der skal hjælpe udsatte unge i job og uddannelse skal understøtte den unges egen indre motivation, og det kræver blik for, at udsatte unge er vidt forskellige, fastslår dansk ungdomsforsker og forfatter til ny bog om motivation.
Nytt koncept på arbetsförmedlingen väcker förtroende hos unga
Bra bemötande och snabba insatser utifrån unga arbetslösas behov, samt samordning och samlokalisering mellan kommun och arbetsförmedling, är ett beprövat sätt att nå framgång. Konceptet utvecklades i projektet Unga in och förs nu vidare i UNGKOMP.
Jobbtorget på Island: Hälften fick arbete eller började plugga
Finanskrisen blev svår för unga islänningar. Många gick arbetslösa så länge att de inte längre fick någon arbetslöshetsersättning utan bara socialbidrag. De skickades till Jobbtorget 2012-2014. Drygt hälften av de unga som deltog i Jobbtorget fick ett fast arbete eller började studera.

Side-alternativer

This is themeComment