Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Velferd

Velferd

Nytt norskt IA-avtal: Mer av samma medicin men färre målkonflikter
Efter 17 år med ett avtal om inkluderande arbetsliv (IA), omförhandlades och ändrades avtalet i slutet av 2018. Slutsatsen var att man fortfarande inte vet säkert vad som kan få ned sjukfrånvaron, men medicinen i IA-avtalet blir nu tillgänglig för alla verksamheter.
Gissur Pétursson, departementsråd med termometer och måttstock
Gissur Pétursson jobbade inom den isländska arbetsförmedlingen under drygt tjugo år, men har nu skiftat bete och blivit högste tjänsteman i socialdepartementet. Departementet har precis förändrats så att det kommer att ha fokus på fyra områden; barn, bostadsfrågor, socialförsäkringen och arbetsmarknaden.
OECD: Politikerna litar för mycket på BNP
Har vi den statistik vi behöver för att kunna styra våra samhällen på rätt sätt? Eller har blind tro på viss statistik skulden, i alla fall indirekt, för att förtroende för myndigheterna rasade efter finanskrisen? Innan påståendet avfärdas som en konspirationsteori – den framförs av ekonomerna på själva OECD.
Britt Östlund: Teknik är skapad av människor - därför kan den påverkas
80-åringar är betydligt mer olika än 40-åringar, ändå betraktas ofta äldre som en homogen grupp utan särskilda kunskaper om teknikanvändning. Det begränsar innovationer och påverkar hur välfärdsteknik utformas för äldre, konstaterar Britt Östlund, professor vid KTH med fokus på äldre och välfärdsteknologi.
Ulikhetens smerteterskel er nådd
OECD snur kappen og vil at verden skal tenke nytt rundt begrepet økonomisk vekst. Så langt har fortellingen om vekst først og så fordeling kun ført til at gapet mellom fattig og rik er blitt større. Nå bygges et nytt narrativ med begreper som «sterk, bærekraftig og inkluderende vekst». Arbeidsliv i Norden undersøker hva paradigmeskiftet innebærer og setter inkludering i arbeidslivet i fokus.
"Välfärdsmodellen sårbar för hög invandring av personer med låga kvalifikationer"
För några år sedan fanns det en stor oro för att de nordiska länderna skulle drabbas av en ålderschock. En kraftig minskning av andelen unga och medelålders invånare befarades ge en allt större brist på arbetskraft. Men av de fyra viktigaste faktorerna som påverkar befolkningen, var det bara en som utvecklades helt som förväntat: Det blir allt fler äldre personer.
Er nordiske velferdsstater godt nok forberedt på å møte kriser?
Bruker Norden for lite penger på nordisk velferd? Ja, mener Islands nordiske samarbeidsminister Eygló Harðardóttir. Hun ser store muligheter i å løfte samarbeidet om velferd. Derfor støtter hun forslaget om å opprette et Nordisk velferdsforum og et system med felles velferdsindikatorer for å bli bedre beredt til å møte kriser.
Tak för vinster i välfärden väcker starka känslor i Sverige
Det blev genast gräl om innehållet, när den så kallade Välfärdsutredningen presenterades den 8 november och där förslaget är att vinster i välfärden begränsas. De borgliga partierna vill ha bort taket på sju procent, medan Vänsterpartiet pressar regeringen till ännu tuffare åtgärder mot vinster.
Tema: Jämställdhet i krig och fred
Fortfarande intas maktpositioner för första gången av kvinnorna i Norden. Men det finns några uppenbara vita fläckar: Sverige har aldrig haft någon kvinnlig statsminister och Norge aldrig haft en kvinnlig utrikesminister. Men den enda maktposition som aldrig erövrats av en kvinna i något nordiskt land är överbefälhavare för försvaret, visar Arbeidsliv i Nordens jämställdhetsbarometer.
- Jeg er afsindigt taknemmelig for deltid!
35-årige Cecilie Enevold har et deltidsarbejde for at have god tid sammen med sine to små børn. Det var en svær men helt rigtig beslutning, vurderer hun.
Danske børneforældre vil have svenske vilkår for deltid
Den danske ligestillingsdebat står i lys lue. Småbørnsforældre skal have ret til deltidsjob, mener et stort flertal af danskere, men fagbevægelsen, regeringen og feministerne er imod.
Hållbarhet kräver demokratisk grund och har en hög prislapp
De nordiska länderna är föregångare inom hållbar utveckling och välfärd vilka står på en grund byggd av fungerande demokrati. Det var ett av de centrala budskapen när Finland ordnade sin första konferens under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016.
Islands välfärdsvakt dämpade krisen och ledde till starkare nordiskt samarbete
Målet för det finska programmet för det nordiska samarbetet är att välfärden ska säkras genom ett utökat samarbete mellan olika departement och organisationer . Men går det att genomföra i praktiken? Välfärdsvakten i Island är ett av de bästa exemplen på ett innovativt sätt att samarbeta.
Leder: "Du vil betale moms, du?"
Arbeidskriminalitet, svart arbeid, sosial dumping. Det handler om fusk og bedrag, men hvordan bekjempe ulovligheter som rammer velferdens spleiselag?
Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede
Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”.
Kvinner kan avgjøre den nordiske modellens fremtid
Kvinners høye sysselsettingsgrad er avgjørende viktig for den nordiske modellens fremtid. Det var OECDs Mark Pearsons budskap da forskningsrapporten The Nordic Model – challenged but capable of reform ble diskutert på Nordisk arbeidsministermøte.
Island tar initiativet till en nordisk välfärdsvakt
Under sitt ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet har Island initierat ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheter och intresse för att skapa en nordisk välfärdsvakt. Fram till 2016 ska forskare i de nordiska länderna samarbeta för att skapa en erfarenhetsbank av hur ekonomiska kriser påverkar välfärden och hur den kan göras hållbar även i dåliga tider.
Välfärdens väktare under den isländska krisen
Fem och ett halvt år efter att den isländska ekonomin kollapsade, vet man att barnen mådde bättre under krisen än innan, trots farhågorna om motsatsen. Fakta kommer från Välfärdsvakten, som startade strax efter krisen och som fick många goda krafter att gå samman för att värna välfärden.
Island på rett kjøl
Etter mange år med tøffe tider etter krisen som rammet 6. oktober 2008, er Island på full fart opp. I tema forteller vi hva som skjedde den dagen krisen slo inn, om hvordan islendingene sto sammen for å hindre at noen skulle sulte og for å sikre at ungdommen som ble hardest rammet, ikke skulle falle utenfor.
Danmark sætter turbo på velfærdsteknologien
Den offentlige sektor skal i langt højere grad forpligtes til at anvende velfærdsteknologi på eksempelvis plejehjem og hospitaler, mener den danske regering. En del er i gang, men et egentlig gennembrud lader vente på sig.

Side-alternativer

This is themeComment