Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2014

Nyheter 2014

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge

Arbetsmarknadens parter och den norska regeringen har förlängt IA-avtalet fram till 2018. Mindre byråkrati utlovas i kampen för att få ned sjukfrånvaron, att få fler in i arbetslivet och att få folk att förlänga sin yrkesverksamhet .

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge - Les mer…

Unik dom - chefer dömda för att anställd begick självmord

Två chefer vid en svensk socialförvaltning dömdes i februari för att ha orsakat en anställds depression och självmord. Domen är unik. Det har aldrig tidigare hänt att en arbetsgivare har ställts till ansvar för att ha vållat psykisk sjukdom, och oavsett om den står sig i högre instans eller ej är den en rejäl tankeställare för Sveriges arbetsgivare.

Unik dom - chefer dömda för att anställd begick självmord - Les mer…

Mikael Sjöberg ny chef för Arbetsförmedlingen

Sverige har fått en ny chef för Arbetsförmedlingen. Det blir Mikael Sjöberg, som närmast kommer från jobbet som generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Den förra generaldirektören fick gå från posten i augusti i fjol.

Mikael Sjöberg ny chef för Arbetsförmedlingen - Les mer…

Udspil klar til ny dansk beskæftigelsespolitik

Der sker store ændringer af indsatsen over for arbejdsløse i a-kasse, hvis regeringen følger det såkaldte Carsten Koch-udvalgs anbefalinger, som nu ligger klar. En ny beskæftigelsespolitik ventes på plads før sommerferien.

Udspil klar til ny dansk beskæftigelsespolitik - Les mer…

Dödsfallen i jobbet minskar

Dödsfallen på de nordiska arbetsplatserna fortsätter att minska. Det visar preliminära siffror över fjolåret från Finland, Sverige och Danmark som AIN sammanställt. Däremot registrerades fler dödsolyckor i Norge och det är en trend som hållit i sig de tre senaste åren.

Dödsfallen i jobbet minskar - Les mer…

Skærpet dansk fokus på arbejdsmiljø

Byggeriet i Danmark gør fælles front mod arbejdsulykker. Initiativet er et af flere tiltag for bedre fysisk arbejdsmiljø fra regeringen.

Skærpet dansk fokus på arbejdsmiljø - Les mer…

Kollektivavtalet röstades ned inom det isländska LO

Hälften av fackföreningarna inom den isländska landsorganisationen ASÍ röstade ned det nya kollektivavtalet. ASÍ-ledaren Gylfi Arnbjörnsson säger att ASÍ nu måste undersöka vad som väckte medlemmarnas motstånd.

Kollektivavtalet röstades ned inom det isländska LO - Les mer…

Blå-blå gjennomgang av NAV

Tre år etter at det siste kontoret ble åpnet i det som har blitt beskrevet som den største norske velferdsreformen i nyere tid, har arbeids- og sosialminister Robert Eriksson startet en full gjennomgang av NAV. Sigrun Vågeng leder ekspertutvalget som skal gjøre velferdsetaten bedre for brukerne.

Blå-blå gjennomgang av NAV - Les mer…

Avtal om huvudentreprenörsansvar avvärjde strejk

Ett smått historiskt kollektivavtal om huvudentreprenörsansvar i den svenska byggbranschen slöts på kvällen den 31 mars och avvärjde därmed en strejk som skulle ha satts igång bara några timmar senare. Avtalet innebär att arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) inrättar en fond som ska garantera lönerna för underentreprenörernas anställda.

Avtal om huvudentreprenörsansvar avvärjde strejk - Les mer…

Ny studie spår fortsatt suksess for nordisk modell

- Det er behov for justeringer fremover, men hvis gjør det, har vi de beste muligheter til å lykkes, sier direktøren ved Næringslivets forskningsinstitutt i Finland Vesa Vihriälä. Sammen med nordiske kolleger publiserer han i disse dager en ny og omfattende utredning om utfordringene for den nordiske velferdsmodellen etter finanskrisen i 2008.

Ny studie spår fortsatt suksess for nordisk modell - Les mer…

Arbetskonflikt om deltidsanställda stoppar svenska tåg

En tågstrejk i södra Sverige har på nytt satt fokus på frågan om vad konkurrensen om de offentliga kontrakten innebär för leverantörernas anställda, och vilka möjligheter en upphandlande myndighet har att lägga sig i deras arbets- och anställningsvillkor.

Arbetskonflikt om deltidsanställda stoppar svenska tåg - Les mer…

Nordisk modell fra Reykjavik til Paris

Nordisk modell fra Reykjavik til Paris

- De nordiske landene må holde kursen. De vil være et eksempel for andre land, et orienteringspunkt, særlig når det gjelder samklangen mellom vekst og virkelig gode sosiale standarder. Det sier Christian Kastrop, nytilsatt direktør for Policy Studies Branch i OECD/ECO.

Nordisk modell fra Reykjavik til Paris - Les mer…

Den nordiske modellen er under press. Utfordringene krever upopulære beslutninger

Den nordiske modellen er under press. Utfordringene krever upopulære beslutninger

- Dette er en spennende og veldokumentert rapport som gir et godt bilde av situasjonen i Norden, men den avdekker også behovet for endring, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i Næringslivets hovedorganisasjon i Norge om «The Nordic Model – challenged but capable of reform».

Den nordiske modellen er under press. Utfordringene krever upopulære beslutninger - Les mer…

Svårt få gemensam nordisk syn på yrkes- och lärlingsutbildningarna

Yrkes- och lärlingsutbildningarna i Norden måste svara bättre på arbetsmarknadens utmaningar. Den höga arbetslösheten bland ungdomar visar att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste stärkas och övergången göras lättare.

Svårt få gemensam nordisk syn på yrkes- och lärlingsutbildningarna - Les mer…

Forskarkritik: Sysselsättningen har blivit viktigare än arbetets innehåll

När arbetslivet hamnar på dagordningen i den svenska valrörelsen så är det framförallt arbetslösheten som är i fokus - jobben måste bli fler. Däremot tycks visioner kring arbetets innehåll stå tillbaka från den politiska agendan – en perspektivförskjutning som ett tiotal forskare nyligen belyste under ett möte i Stockholm nyligen.

Forskarkritik: Sysselsättningen har blivit viktigare än arbetets innehåll - Les mer…

Stefan Löfven (S): Sverige skal være et globalt forbilde

En feministisk regjering, kalte statsminister Löfven Sveriges nye regjering under tiltredelsestalen i Sveriges Riksdag. Regjeringen har 23 statsråder, hvorav 12 kvinner og 11 menn i tillegg til statsministeren, og er et samarbeid mellom Socialdemokraterna og Miljöpartiet de gröna. Arbeid kom først da Löfven talte.

Stefan Löfven (S): Sverige skal være et globalt forbilde - Les mer…

Tre fall i EU-domstolen som kan få nordiska konsekvenser

Är det finska systemet med allmängiltiga kollektivavtal oförenligt med den fria rörligheten för tjänster? Det antyder i varje fall en av EU-domstolens generaladvokater i ett alldeles färskt förslag till dom. Målet är bara ett av tre aktuella mål som har stor betydelse för arbetsmarknaden i de nordiska länderna.

Tre fall i EU-domstolen som kan få nordiska konsekvenser - Les mer…

Det sociala Europa under press

Det sociala Europa under press

Det finns ett dilemma mellan EU:s sociala ambitioner och den nationella självbestämmanderätten, inte minst vad gäller arbetsmarknaden, konstaterade Sveriges nytillträdda arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på ett seminarium i Stockholm den 22 oktober.

Det sociala Europa under press - Les mer…

Island tar initiativet till en nordisk välfärdsvakt

Under sitt ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet har Island initierat ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheter och intresse för att skapa en nordisk välfärdsvakt. Fram till 2016 ska forskare i de nordiska länderna samarbeta för att skapa en erfarenhetsbank av hur ekonomiska kriser påverkar välfärden och hur den kan göras hållbar även i dåliga tider.

Island tar initiativet till en nordisk välfärdsvakt - Les mer…

Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte

Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte

Fjerne grensehinder mellom landene og øke investeringene for å skape jobber er blant nordiske statsministeres felles visjoner. De vil også bygge videre på Norden som merkevare, sa nordiske statsministere under Nordisk Råds sesjon i Stockholm.

Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte - Les mer…

Skab rum for kreativitet på arbejdspladsen

Skab rum for kreativitet på arbejdspladsen

Drop at sende medarbejdere på kursus i kreativitet og prioritér i stedet kreative afbrydelser i arbejdsdagen. Sådan lyder et af mange råd fra Danmarks nye professor i kreativt lederskab, erhvervsmand og milliardær Christian Stadil.

Skab rum for kreativitet på arbejdspladsen - Les mer…

OECD: Sänkta löner ger inte högre sysselsättning

OECD: Sänkta löner ger inte högre sysselsättning

Gränsen har nåtts för hur mycket lönerna kan sjunka i de industrialiserade länderna. Sedan den ekonomiska krisen har hälften av alla anställda inom OECD fått lägre reallöner. Sänks lönerna mer blir effekten den motsatta – det går ut över tillväxten.

OECD: Sänkta löner ger inte högre sysselsättning - Les mer…

Regeringskris i Sverige innebär mindre pengar till arbetslivet

Onsdagen den 3 december meddelade Sveriges statsminister Stefan Löfven att det kommer att hållas ett nyval i Sverige den 22 mars 2015. Den rödgröna minoritetsregeringen budget föll i riksdagens omröstning, vilket bland annat innebär att utlovade höjda anslag till Arbetsförmedling och Arbetsmiljöverket uteblir.

Regeringskris i Sverige innebär mindre pengar till arbetslivet - Les mer…

Arvefjender danner regering i Grønland

Arvefjender danner regering i Grønland

Siumut vandt en kneben valgsejr og har dannet regering med de to borgerlige partier Atassut og Demokraterne. Især det sidste parti var en overraskelse.

Arvefjender danner regering i Grønland - Les mer…

Grønlands nye regering skal forholde sig til stort underskud

Grønlands nye regering skal forholde sig til stort underskud

Siumut vandt en kneben valgsejr, og i disse dage forsøger partiet at danne en ny koalition.

Grønlands nye regering skal forholde sig til stort underskud - Les mer…

Laval-målet: Svenska regeringen vill ge facket mer makt

EU-anpassningen gick för långt när de svenska lagarna ändrades efter EU-domstolens Laval-målet. Det menar den svenska regeringen som nu har gett en utredning i uppdrag att föreslå regler som ska ge fackförbunden bättre möjligheter att bevaka villkoren för utstationerade arbetstagare. Men arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv menar att regeringens ambitioner är oförenliga med EU-rätten.

Laval-målet: Svenska regeringen vill ge facket mer makt - Les mer…

Island: Pappaledigheten på tillbakagång

Pappaledigheten år 2000 blev enorm succé på Island. Nyblivna pappor välkomnade möjligheten att vara hemma tillsammans med sina barn. Men trenden har inte fortsatt. Island har nu flera gånger försämrat pappornas inkomstmöjligheter. Familjerna har inte råd med lägre inkomster.

Island: Pappaledigheten på tillbakagång - Les mer…

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment