Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Norden

Norden

Nordjobb fyller 30 år: Här skapas framtidens nordister
Nordjobb är ett av av de många olika nordiska samarbetsprojekten. Att 750 ungdomar i år får möjligheten att under några månader jobba i ett annat land kanske inte låter så mycket. Men upplevelsen gör att många ser på Norden med andra ögon och för vissa ändrar upplevelsen hela deras liv.
Många olika sorters upplevelser väntar Nordjobbarna
Spännvidden är stor när de unga Nordjobbarna reser ut i Norden och tar hand om turister, rensar i spenatåkrar och stadsparker eller packar räkor på Grönland. Ingen erfarenhet är helt den andra lik.
Nordjobb fyller 30 år
Om Nordjobb hade upprättats av arbetsmarknadspolitiska skäl hade det nog aldrig överlevt i 30 år. Men att skaffa ungdomar korttidsjobb i ett nordiskt grannland handlar om mycket mer än det.
Hektiska dagar när Nordjobbarna strömmade till Norge på 80-talet
- Oj! Har det redan gått 30 år sedan Nordjobb bildades! Eva Jakobson Vaagland, som var den första projektledaren för Nordjobb i Norge, är förvånad när vi ringer upp.
Loa Brynjulfsdottir: Norden är mitt hem
Så fort Loa Brynjulfsdottir, hade åldern inne sökte hon Nordjobb. Det var 1990 och blev starten för flera års engagemang i Nordjobb och en stark känsla av hemhörighet i alla de nordiska länderna.
Tidligere EU-kommisær Poul Nielson: Norden må inn i kampen
- Norden er ikke en isolert øy i verdenssamfunnet. Hvis vi vil bevare det vi synes om, og sikre at vi ikke blir overkjørt av andres verdier, må vi inn i kampen, sier Poul Nielson til Arbeidsliv i Norden.
Overraskende mange voksne i Norden har svake lese- og regneferdigheter
Utfordringen for politikerne er å sikre utviklingsmuligheter til de to millioner voksne med for svake ferdigheter til å klare seg i arbeids- og samfunnsliv. Det sier Anders Rosdahl, forskningsleder ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og dansk representant i nettverket som nettopp nå presenterer den første nordiske PIAAC rapporten.
Ny komparativ nordisk forskning måler voksnes kompetanse
For første gang foreligger det nå en nordisk PIAAC basert på OECDs program for måling av voksnes kompetanse, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC.
Grønland – en reise verd
Fiskeriene med Grønlandsreka og hellefisk er fortsatt viktigste næringsvei på Grønland og fortsatt er overføringene fra Danmark viktigste inntektsgrunnlag. Drømmene er der om at gruvedrift og kanskje olje, skal gi større inntekter. Vår korte befaring til Ilulissat, Grønlands tredje største by, har gitt sterke inntrykk av naturen, kulturen og et samfunn i omstilling der turister kan bys 4 stjerners opplevelser.
Ny portal för nordiska jobb
Den som vill söka jobb i ett av de nordiska länderna hänvisas i dag till tjänsterna vid de fem olika nationella arbetsförmedlingarna som annonserar på landets eget språk. Nu kan det bli enklare att hitta ett jobb genom en ny tjänst.
Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet
Hela den nordiska arbetslivssektorn ska genomlysas av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU- kommissionär, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredaren ska ge rekommendationer om hur det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet ska förstärkas.
Redaksjon
Redaksjonen består i tillegg til ansvarlig redaktør Berit Kvam av journalist Björn Lindahl, arbeidsrettsekspert Kerstin Ahlberg og faste frilansjournalister fra alle de nordiske landene og de selvstyrte områdene.
Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede
Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”.
Teknik och samarbete viktigast för hållbar utveckling i Arktis
Norden måste tala med en röst i arktiska frågor och satsa på gemensam teknikutveckling. Då kan de nordligaste landsdelarna av Finland, Norge och Sverige få en hållbar utveckling. Det är budskapet i rapporten ”Tillväxt i norr”.
Kristina Persson: Strategiminister som vill göra Arktis "grönt"
Hon har hittills varit den mest anonyma ministern i den svenska regeringen. Men det kommer ändra sig när hon fått en tankesmedja etablerad på regeringskansliet.
Kvinner kan avgjøre den nordiske modellens fremtid
Kvinners høye sysselsettingsgrad er avgjørende viktig for den nordiske modellens fremtid. Det var OECDs Mark Pearsons budskap da forskningsrapporten The Nordic Model – challenged but capable of reform ble diskutert på Nordisk arbeidsministermøte.
Arvefjender danner regering i Grønland
Siumut vandt en kneben valgsejr og har dannet regering med de to borgerlige partier Atassut og Demokraterne. Især det sidste parti var en overraskelse.
Grønlands nye regering skal forholde sig til stort underskud
Siumut vandt en kneben valgsejr, og i disse dage forsøger partiet at danne en ny koalition.
Ylva Johansson: Arbeidsmarkedsminister med feministisk agenda
Ambisjonene er klare: Ungdomsledigheten har førsteprioritet. Utfordring nummer to er å sørge for at ledige personer og ledige jobber finner hverandre. Arbeidsforholdene på kvinnedominerte arbeidsplasser skal bli bedre og hun vil jobbe for økte sosiale rettigheter i EU.
Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte
Fjerne grensehinder mellom landene og øke investeringene for å skape jobber er blant nordiske statsministeres felles visjoner. De vil også bygge videre på Norden som merkevare, sa nordiske statsministere under Nordisk Råds sesjon i Stockholm.

Side-alternativer

This is themeComment