Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Norden

Norden

Nordiska rådet vill förenkla gränskontrollerna
Flyktingkrisen engagerar delegaterna som samlas för Nordiska rådets session i Köpenhamn. De gränskontroller som Sverige och Danmark införde för ett år sedan går på tvärs av den fria nordiska arbetsmarknaden. En gemensam nordisk kontroll vid den tysk-danska gränsen är ett förslag för att underlätta för Öresundspendlarna.
Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017
Elisabeth Vik Aspaker er EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister. Hun er fra Troms, Norges nest nordligste fylke og vant til å jobbe Nordkalotten på tvers. Med en tung politisk løpebane i lokalpolitikk, som politisk rådgiver og statssekretær i flere borgerlige regjeringer, er hun skodd for 2017. Da skal hun lede det nordiske samarbeidet. Hva vil hun satse på?
Frustrerade gränspendlare i söder och hoppfullt gränssamarbete i norr
Medan de tågförseningar som uppstått som en följd av identitetskontrollerna vid Öresund irriterar och tröttar ut många gränspendlare, sluts nya samarbetsavtal i nordområdena. Också gränspendlingen mellan Norge och Sverige fortsätter med oförminskad styrka.
Tidigare EU-kommissionär Poul Nielson vill ha radikala nordiska reformer
Det nordiska arbetslivet står inför utmaningar som inte löses med små förändringar. Det sade Poul Nielson när han lade fram sina 14 reformförslag.
Poul Nielson: Gør voksen- og efteruddannelse obligatorisk i Norden
De fem nordiske lande skal gøre voksen- og efteruddannelse til obligatorisk element i arbejdslivet, og indlede et reelt samarbejde om migration, hvis den unikke nordiske arbejdsmarkedsmodel skal fremtidssikres. Det anbefaler ny rapport fra Nordisk Ministerråd
Et grenseløst Norden på vent
Grensekontrollene som er innført i Norden, må opprettholdes til EU har fått Schengen- og Dublinavtalen til å fungere, selv om grensependlere, næringsliv og Øresundssamarbeidet rammes.
Hvor går vi, Norden?
På Nordisk råds Temamøte i Oslo 19. april kommer nye grensehindringer til debatt. Det vil i praksis si grensekontrollen for reisende fra Danmark til Sverige, og som kan bli innført for reisende i motsatt retning. Arbeidsliv i Norden følger debatten, og ser på den grunnleggende utfordringen: hva som gjøres for at flyktninger og innvandrere skal bli integrert i arbeidslivet.
Kan Norden samordna sin flyktingpolitik?
Den stora flyktingströmmen till Norden får också konsekvenser för det nordiska samarbetet. På Nordiska rådets session i Oslo blir det tema för debatten. Nya gränshinder har rests och det kan bli stora konsekvenser om flyktingsituationen hanteras väldigt olika i de nordiska länderna.
Hur mår du Norden?
Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap med stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?
Mer samarbeid, ikke mer splittelse
Hur mår du, Norden? spør Finland ved avsparket for det finske formannskapet i Nordisk ministerråd. Gjennom sitt program vil de fremme spennende møter og nye tanker. Fremtiden handler om å finne nye samarbeidsformer på kryss og tvers av fag og landegrenser. Norden vil ha nye perspektiver på nye utfordringer. Hvorfor?
Hållbarhet kräver demokratisk grund och har en hög prislapp
De nordiska länderna är föregångare inom hållbar utveckling och välfärd vilka står på en grund byggd av fungerande demokrati. Det var ett av de centrala budskapen när Finland ordnade sin första konferens under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016.
Kick-off for "Hur mår du Norden?"
Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap og stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?
Islands välfärdsvakt dämpade krisen och ledde till starkare nordiskt samarbete
Målet för det finska programmet för det nordiska samarbetet är att välfärden ska säkras genom ett utökat samarbete mellan olika departement och organisationer . Men går det att genomföra i praktiken? Välfärdsvakten i Island är ett av de bästa exemplen på ett innovativt sätt att samarbeta.
Finlands Anne Berner: Vi må ikke miste retten til å bevege oss fritt i Norden
Åtte måneder har gått siden forretningskvinnen Anne Berner ble utnevnt til minister i den nye sentrum-høyre regjeringen Sipilä. En periode har hun gitt seg selv i politikk. Da har hun maksimum tre år og fire måneder på seg til å få gjennomført sin politikk. Det jobber hun målrettet mot.
Dansen, ölen och makten
Det är mycket man inte vet om sina nordiska grannar. Som att stadsfullmäktige i Åbo i Finland håller sina möten på ett dansgolv.
Hur mår du Norden?
Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap og stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?
Många gränshinder avslutade eller lösta 2015
Tolv av de gränshinder i Norden som Gränshinderrådet har prioriterat löstes eller avslutades under 2015. Ändå tillåter sig rådets ordförande, Ole Stavad, en suck från hjärtat när han sammanfattar året: - Jag undrar varför det går så långsamt och är så besvärligt att ändra regler som inte fungerar som de ska, skriver han i årsrapporten.
Innstramming!
Grensen er nådd. Kontrollen skjerpes og det strammes til. Selv Sverige har kastet inn håndkleet. Svenske asylregler skal tilpasses EUs minimumsnivå. Hva nå? Vil nordiske velferdssamfunn bestå prøven?
Gränsöverskridande utbildning på Nordkalotten förlängs
Sedan 1991 har svenska, finska och norska ungdomar på Nordkalotten kunnat mötas och yrkesutbilda sig i regi av Utbildning Nord - en unik gränsöverskridande utbildningssatsning. Den 19 oktober förlängdes avtalet till 2019.
Leder: "Du vil betale moms, du?"
Arbeidskriminalitet, svart arbeid, sosial dumping. Det handler om fusk og bedrag, men hvordan bekjempe ulovligheter som rammer velferdens spleiselag?

Side-alternativer

This is themeComment